ICS: 75.160.20 - Tekoča goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 277
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16942:2016+A1:2021
angleško: Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information
slovensko: Goriva - Identifikacija združljivosti z vozili - Grafični prikaz informacij za potrošnika
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 116:2015
angleško: Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
slovensko: Dizelsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje točke filtrirnosti z ohlajanjem - Metoda postopnega hlajenja kopeli
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 237:2004
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 238:1996
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 241:2000
angleško: Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 262:1991
angleško: Volatility of petrol
slovensko: Hlapljivost bencina
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 589:2018
angleško: Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods
slovensko: Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid Petroleum Products - Determination of mark indikator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1601:2017
angleško: Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika v neosvinčenem motornem bencinu - Metoda s plinsko kromatografijo (O-FID)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3734:1997
angleško: Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3735:1999
angleško: Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)
slovensko: Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1999)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 75.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3830:1995
angleško: Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method (ISO 3830:1993)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje svinca v bencinu - Jodna monokloridna metoda (ISO 3830:1993)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4264:2018
angleško: Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four variable equation (ISO 4264:2018)
slovensko: Naftni proizvodi - Izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov po enačbi s štirimi spremenljivkami (ISO 4264:2018)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5163:2014
angleško: Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method (ISO 5163:2014)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih in letalskih goriv - Motorna metoda (ISO 5163:2014)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5164:2014
angleško: Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method (ISO 5164:2014)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih goriv - Raziskovalna metoda (ISO 5164:2014)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5165:2020
angleško: Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO 5165:2020)
slovensko: Naftni proizvodi - Ugotavljanje kakovosti vžiga dizelskih goriv - Cetansko število po motorni metodi (ISO 5165:2020)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6246:2017
angleško: Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet evaporation method (ISO 6246:2017)
slovensko: Naftni proizvodi - Vsebnost smolnega ostanka v lahkih in srednjih destilatnih gorivih - Metoda s prepihavanjem (ISO 6246:2017)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7536:1996
angleško: Petroleum products - Determination of oxidation stability of gasoline - Induction period method (ISO 7536:1994)
slovensko: Naftni proizvodi - Ugotavljanje oksidacijske obstojnosti bencina - Metoda z indukcijskim časom (ISO 7536:1994)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8217:2017
angleško: Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels
slovensko: Naftni proizvodi - Goriva (razred F) - Specifikacije za ladijska goriva
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8691:1994
angleško: Petroleum products -- Low levels of vanadium in liquid fuels -- Determination by flameless atomic absorption spectrometry after ashing
slovensko: Naftni proizvodi - Nizke vsebnosti vanadija v tekočih gorivih - Določanje z atomsko absorpcijsko spektrometrijo po upepelitvi
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12177:1998
angleško: Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Neosvinčeni motorni bencini – Določevanje benzena s plinsko kromatografijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12662:2014
angleško: Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje nečistoč v srednjih destilatih, dizelskem gorivu in v metilnih estrih maščobnih kislin
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13032:2012
angleško: Petroleum products - Determination of low concentration of sulfur in automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method (ISO 13032:2012)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje nizke koncentracije žvepla v gorivih za motorna vozila - Metoda z energijsko-disperzivno rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (ISO 13032:2012)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13132:2000
angleško: Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Neosvinčeni motorni bencin - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika s plinsko kromatografijo s preklopom kolon
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi