ICS: 75.160.20 - Tekoča goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 286
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 116:2015
angleško : Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
slovensko : Dizelsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje točke filtrirnosti z ohlajanjem - Metoda postopnega hlajenja kopeli
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 237:2004
angleško : Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 238:1996
angleško : Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 241:2000
angleško : Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 262:1991
angleško : Volatility of petrol
slovensko : Hlapljivost bencina
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 590:2022
angleško : Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
slovensko : Goriva za motorna vozila - Dizelsko gorivo - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Liquid Petroleum Products – Determination of mark indicator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko : Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja – evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1601:2017
angleško : Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika v neosvinčenem motornem bencinu - Metoda s plinsko kromatografijo (O-FID)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 71.040.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3734:1997
angleško : Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3735:1999
angleško : Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)
slovensko : Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1999)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3830:1995
angleško : Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method (ISO 3830:1993)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje svinca v bencinu - Jodna monokloridna metoda (ISO 3830:1993)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4264:2018
angleško : Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four variable equation (ISO 4264:2018)
slovensko : Naftni proizvodi - Izračun cetanskega indeksa srednjih destilatov po enačbi s štirimi spremenljivkami (ISO 4264:2018)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5163:2014
angleško : Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method (ISO 5163:2014)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih in letalskih goriv - Motorna metoda (ISO 5163:2014)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5164:2014
angleško : Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method (ISO 5164:2014)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih goriv - Raziskovalna metoda (ISO 5164:2014)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5165:2020
angleško : Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO 5165:2020)
slovensko : Naftni proizvodi - Ugotavljanje kakovosti vžiga dizelskih goriv - Cetansko število po motorni metodi (ISO 5165:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6246:2017
angleško : Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet evaporation method (ISO 6246:2017)
slovensko : Naftni proizvodi - Vsebnost smolnega ostanka v lahkih in srednjih destilatnih gorivih - Metoda s prepihavanjem (ISO 6246:2017)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7536:1996
angleško : Petroleum products - Determination of oxidation stability of gasoline - Induction period method (ISO 7536:1994)
slovensko : Naftni proizvodi - Ugotavljanje oksidacijske obstojnosti bencina - Metoda z indukcijskim časom (ISO 7536:1994)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8217:2017
angleško : Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels
slovensko : Naftni proizvodi - Goriva (razred F) - Specifikacije za ladijska goriva
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8691:1994
angleško : Petroleum products -- Low levels of vanadium in liquid fuels -- Determination by flameless atomic absorption spectrometry after ashing
slovensko : Naftni proizvodi - Nizke vsebnosti vanadija v tekočih gorivih - Določanje z atomsko absorpcijsko spektrometrijo po upepelitvi
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12177:1998
angleško : Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Neosvinčeni motorni bencini – Določevanje benzena s plinsko kromatografijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12662:2014
angleško : Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje nečistoč v srednjih destilatih, dizelskem gorivu in v metilnih estrih maščobnih kislin
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13032:2012
angleško : Petroleum products - Determination of low concentration of sulfur in automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method (ISO 13032:2012)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje nizke koncentracije žvepla v gorivih za motorna vozila - Metoda z energijsko-disperzivno rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (ISO 13032:2012)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13132:2000
angleško : Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Neosvinčeni motorni bencin - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika s plinsko kromatografijo s preklopom kolon
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13723:2002
angleško : Petroleum products - Determination of low lead contents in gasolines - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje nizkih količin svinca v bencinih - Valovno disperzivna rentgensko fluoroscenčna spektrometrija
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi