ICS: 75.160.30 - Plinska goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16723-2:2017
angleško : Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
slovensko : Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 43.060.40 75.160.30
Stopnja : 9000 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko : Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1949:2021
angleško : Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles
slovensko : Specifikacija za vgradnjo sistemov na utekočinjeni naftni plin (UNP) v bivalna vozila za prosti čas in druga bivalna vozila
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 75.160.30 43.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3993:1995
angleško : Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method (ISO 3993:1984)
slovensko : Utekočinjeni naftni plin in lahki ogljikovodiki - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda z areometrom pod tlakom (ISO 3993:1984)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4256:1998
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of gauge pressure - LPG method (ISO 4256:1996)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje parnega tlaka - Metoda UNP (ISO 4256:1996)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4257:2001
angleško : Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Metoda vzorčenja (ISO 4257:2001)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6251:1998
angleško : Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 6251:1996)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Korozivnost na baker - Preskus z bakrenim trakom (ISO 6251:1996)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8819:1995
angleško : Liquefied petroleum gases - Detection of hydrogen sulfide - Lead acetate method (ISO 8819:1993)
slovensko : Utekočinjeni naftni plin - Detekcija hidrogen sulfida - Metoda s svinčevim acetatom (ISO 8819:1993)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8973:1999
angleško : Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure (ISO 8973:1997)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini – Računska metoda za gostoto in parni tlak (ISO 8973:1997)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9162:2013
angleško : Petroleum products - Fuels (class F) - Liquefied petroleum gases - Specifications
slovensko : Naftni proizvodi - Goriva (razred F) - Utekočinjeni naftni plini - Specifikacije
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10239:2017
angleško : Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014)
slovensko : Mala plovila - Sistemi za utekočinjeni naftni plin (LPG) (ISO 10239:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.160.30 47.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13757:1996
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-temperature method (ISO 13757:1996)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje oljnih ostankov - Visokotemperaturna metoda (ISO 13757:1996)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13758:1996
angleško : Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method (ISO 13758:1996)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Ocenjevanje suhosti propana - Metoda z zaledenitvijo ventila (ISO 13758:1996)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15469:2007
angleško : Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection
slovensko : Naftni proizvodi - Preskusna metoda za določevanje proste vode v utekočinjenem naftnem plinu z vizualnim pregledom
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15470:2017
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenih ostankov - Metoda plinske kromatografije z visoko temperaturo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15471:2017
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-temperature gravimetric method
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenih ostankov - Visokotemperaturna gravimetrijska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15984:2022
angleško : Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
slovensko : Naftna industrija in proizvodi - Določevanje sestave rafinerijskega plina za ogrevanje in izračunavanje vsebnosti ogljika in kalorične vrednosti - Plinska kromatografska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.50 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16423:2013
angleško : Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residue - Gas chromatographic method using liquid, on-column injection
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenega ostanka - Metoda plinske kromatografije z injiciranjem tekočine v kolono
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17452:2020
angleško : Natural gas fuelling stations - Guidance for implementation of European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles
slovensko : Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom - Navodilo za uporabo evropskih standardov za postaje za oskrbo vozil s stisnjenim (CNG) in utekočinjenim (LNG) zemeljskim plinom
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23306:2020
angleško : Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications (ISO 23306:2020)
slovensko : Specifikacija utekočinjenega zemeljskega plina kot goriva za uporabo v pomorstvu (ISO 23306:2020)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 27941:1993
angleško : Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography (ISO 7941:1988)
slovensko : Komercialni propan in butan - Analiza s plinsko kromatografijo (ISO 7941:1988)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4257:2001/AC:2007
angleško : Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001/Cor.1:2007)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Metoda vzorčenja (ISO 4257:2001/Cor.1:2007)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8973:1999/A1:2020
angleško : Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Računska metoda za gostoto in parni tlak - Dopolnilo 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13758:1996/A1:2020
angleško : Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method - Amendment 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)
slovensko : Utekočinjeni naftni plini - Ocenjevanje suhosti propana - Metoda z zaledenitvijo ventila - Dopolnilo 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification - National Annex
slovensko : Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila - Nacionalni dodatek
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 43.060.40 75.160.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi