ICS: 75.160.30 - Plinska goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16723-2:2017
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 43.060.40 75.160.30
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko: Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3993:1995
angleško: Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method (ISO 3993:1984)
slovensko: Utekočinjeni naftni plin in lahki ogljikovodiki - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda z areometrom pod tlakom (ISO 3993:1984)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4256:1998
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of gauge pressure - LPG method (ISO 4256:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje parnega tlaka - Metoda UNP (ISO 4256:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4257:2001
angleško: Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Metoda vzorčenja (ISO 4257:2001)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6251:1998
angleško: Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 6251:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Korozivnost na baker - Preskus z bakrenim trakom (ISO 6251:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8819:1995
angleško: Liquefied petroleum gases - Detection of hydrogen sulfide - Lead acetate method (ISO 8819:1993)
slovensko: Utekočinjeni naftni plin - Detekcija hidrogen sulfida - Metoda s svinčevim acetatom (ISO 8819:1993)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8973:1999
angleško: Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure (ISO 8973:1997)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini – Računska metoda za gostoto in parni tlak (ISO 8973:1997)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9162:2013
angleško: Petroleum products - Fuels (class F) - Liquefied petroleum gases - Specifications
slovensko: Naftni proizvodi - Goriva (razred F) - Utekočinjeni naftni plini - Specifikacije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10239:2017
angleško: Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014)
slovensko: Mala plovila - Sistemi za utekočinjeni naftni plin (LPG) (ISO 10239:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.160.30 47.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13757:1996
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of oily residues - High-temperature method (ISO 13757:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje oljnih ostankov - Visokotemperaturna metoda (ISO 13757:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13758:1996
angleško: Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method (ISO 13758:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Ocenjevanje suhosti propana - Metoda z zaledenitvijo ventila (ISO 13758:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15469:2007
angleško: Petroleum products - Test method for free water in liquefied petroleum gas by visual inspection
slovensko: Naftni proizvodi - Preskusna metoda za določevanje proste vode v utekočinjenem naftnem plinu z vizualnim pregledom
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15470:2017
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High temperature Gas chromatographic method
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenih ostankov - Metoda plinske kromatografije z visoko temperaturo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.040.50 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15471:2017
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residues - High-temperature gravimetric method
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenih ostankov - Visokotemperaturna gravimetrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15984:2017
angleško: Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method
slovensko: Naftna industrija in proizvodi - Določevanje sestave rafinerijskega plina za ogrevanje in izračunavanje vsebnosti ogljika in kalorične vrednosti - Plinska kromatografska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.040.50 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16423:2013
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of dissolved residue - Gas chromatographic method using liquid, on-column injection
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje raztopljenega ostanka - Metoda plinske kromatografije z injiciranjem tekočine v kolono
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17452:2020
angleško: Natural gas fuelling stations - Guidance for implementation of European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles
slovensko: Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom - Navodilo za uporabo evropskih standardov za postaje za oskrbo vozil s stisnjenim (CNG) in utekočinjenim (LNG) zemeljskim plinom
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23306:2020
angleško: Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications (ISO 23306:2020)
slovensko: Specifikacija utekočinjenega zemeljskega plina kot goriva za uporabo v pomorstvu (ISO 23306:2020)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 27941:1993
angleško: Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography (ISO 7941:1988)
slovensko: Komercialni propan in butan - Analiza s plinsko kromatografijo (ISO 7941:1988)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4257:2001/AC:2007
angleško: Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001/Cor.1:2007)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Metoda vzorčenja (ISO 4257:2001/Cor.1:2007)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2007
francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8973:1999/A1:2020
angleško: Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Računska metoda za gostoto in parni tlak - Dopolnilo 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13758:1996/A1:2020
angleško: Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method - Amendment 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Ocenjevanje suhosti propana - Metoda z zaledenitvijo ventila - Dopolnilo 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification - National Annex
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila - Nacionalni dodatek
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 43.060.40 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 589:1993
angleško: Automotive fuels - LPG - Requirements and methods of test
slovensko: Avtomobilska goriva - Utekočinjeni naftni plini, UNP - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1998
Razveljavitev: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi