ICS: 75.180.01 - Oprema za industrijo nafte in zemeljskega plina na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10434:2020
angleško : Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 10434:2020)
slovensko : Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 10434:2020)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.180.01 23.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12065:1997
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje penil za srednjo in lahko peno ter gasilnih praškov, ki se uporabljajo za gašenje požarov utekočinjenega zemeljskega plina
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.180.01 13.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 12489:2016
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zanesljivost modeliranja in izračun varnostnega sistema (ISO/TR 12489:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14224:2016
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2016, Corrected version 2016-10-01)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2016, popravljena različica 2016-10-01)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16650:2014
angleško : Specification for hose couplings for petrol, oil and lubricants - High pressure couplings
slovensko : Specifikacija za spojke na ceveh za bencin, olja in maziva - Visokotlačna spojka
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 75.180.01 23.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16903:2015
angleško : Petroleum and natural gas industries - Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection (ISO 16903:2015)
slovensko : Industrija nafte in zemeljskega plina - Vpliv lastnosti utekočinjenega zemeljskega plina na načrtovanje in izbor materialov (ISO 16903:2015)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.180.01 75.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17292:2015
angleško : Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2015)
slovensko : Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2015)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.180.01 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17781:2017
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel (ISO 17781:2017)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Preskusne metode za kontrolo kakovosti mikrostrukture avstenitno-feritnega (dupleksnega) nerjavnega jekla (ISO 17781:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.140.20 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17782:2018
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Scheme for conformity assessment of manufacturers of special materials (ISO 17782:2018)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Shema za ugotavljanje skladnosti proizvajalcev posebnih materialov (ISO 17782:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 27509:2020
angleško : Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections with IX seal ring (ISO 27509:2020)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Kompaktni prirobnični konektorji s tesnilnim obročem IX (ISO 27509:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23936-1:2009
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Nonmetallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 1: Thermoplastics (ISO 23936-1:2009)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nekovinski materiali v stiku z mediji v povezavi s proizvodnjo nafte in plina - 1. del: Plastomeri (ISO 23936-1:2009)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23936-2:2011
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers (ISO 23936-2:2011)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nekovinski materiali v stiku z mediji v povezavi s proizvodnjo nafte in plina - 2. del: Elastomeri (ISO 23936-2:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13175:2019+A1:2020
angleško : LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za tlačne posode za UNP (vključuje dopolnilo A1)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 75.180.01 23.020.32 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1160:1996
angleško : Installations and equipment for liquefied natural gas - General characteristics of liquefied natural gas
slovensko : Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Splošne lastnosti utekočinjenega zemeljskega plina
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.060 75.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
Razveljavitev : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10434:1998
angleško : Bolted bonnet steel gate valves for petroleum and natural gas industries
slovensko : Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo in industrijo zemeljskega plina
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 23.060.30 75.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10434:2004
angleško : Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 10434:2004)
slovensko : Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 10434:2004)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.180.01 23.060.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13175:2003
angleško : Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings
slovensko : Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
Razveljavitev : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13175:2014
angleško : LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
Razveljavitev : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13175:2019
angleško : LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za tlačne posode za UNP
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 75.180.01 23.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
Razveljavitev : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14224:2006
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2006)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2006)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.200 75.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2007
Razveljavitev : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17292:2004
angleško : Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2004)
slovensko : Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2004)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.180.01 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20815:2008
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.200 75.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-May-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20815:2010
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008, popravljena verzija 2009-06-15)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.200 75.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2010
Razveljavitev : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 27509:2012
angleško : Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections with IX seal ring (ISO 27509:2012)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Kompaktni prirobnični konektorji s tesnilnim obročem IX (ISO 27509:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.01 23.040.60
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13175:2003/AC:2004
angleško : Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings
slovensko : Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi