ICS: 75.180.01 - Oprema za industrijo nafte in zemeljskega plina na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14224:2016
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2016, Corrected version 2016-10-01)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2016, popravljena verzija 2016-10-01)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 8100 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10434:2020
angleško: Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 10434:2020)
slovensko: Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 10434:2020)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12065:1997
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje penil za srednjo in lahko peno ter gasilnih praškov, ki se uporabljajo za gašenje požarov utekočinjenega zemeljskega plina
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.180.01 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 12489:2016
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems (ISO/TR 12489:2013)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zanesljivost modeliranja in izračun varnostnega sistema (ISO/TR 12489:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16650:2014
angleško: Specification for hose couplings for petrol, oil and lubricants - High pressure couplings
slovensko: Specifikacija za spojke na ceveh za bencin, olja in maziva - Visokotlačna spojka
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 75.180.01 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16903:2015
angleško: Petroleum and natural gas industries - Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection (ISO 16903:2015)
slovensko: Industrija nafte in zemeljskega plina - Vpliv lastnosti utekočinjenega zemeljskega plina na načrtovanje in izbor materialov (ISO 16903:2015)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.180.01 75.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17292:2015
angleško: Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2015)
slovensko: Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2015)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17781:2017
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel (ISO 17781:2017)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Preskusne metode za kontrolo kakovosti mikrostrukture avstenitno-feritnega (dupleksnega) nerjavnega jekla (ISO 17781:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.140.20 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17782:2018
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Scheme for conformity assessment of manufacturers of special materials (ISO 17782:2018)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Shema za ugotavljanje skladnosti proizvajalcev posebnih materialov (ISO 17782:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 27509:2012
angleško: Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections with IX seal ring (ISO 27509:2012)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Kompaktni prirobnični konektorji s tesnilnim obročem IX (ISO 27509:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01 23.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23936-1:2009
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Nonmetallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 1: Thermoplastics (ISO 23936-1:2009)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nekovinski materiali v stiku z mediji v povezavi s proizvodnjo nafte in plina - 1. del: Plastomeri (ISO 23936-1:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23936-2:2011
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers (ISO 23936-2:2011)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Nekovinski materiali v stiku z mediji v povezavi s proizvodnjo nafte in plina - 2. del: Elastomeri (ISO 23936-2:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 27509:2012/AC:2013
angleško: Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections with IX seal ring - Technical Corrigendum 1 (ISO 27509:2012/Cor 1:2013)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Kompaktni prirobnični konektorji s tesnilnim obročem IX - Tehnični popravek 1 (ISO 27509:2012/Cor 1:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.01 23.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13175:2019+A1:2020
angleško: LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za tlačne posode za UNP (vključuje dopolnilo A1)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.180.01 23.020.32 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1160:1996
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - General characteristics of liquefied natural gas
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Splošne lastnosti utekočinjenega zemeljskega plina
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 75.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1998
Razveljavitev: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10434:1998
angleško: Bolted bonnet steel gate valves for petroleum and natural gas industries
slovensko: Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo in industrijo zemeljskega plina
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 23.060.30 75.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10434:2004
angleško: Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 10434:2004)
slovensko: Jekleni zasuni s prirobničnim zgornjim delom za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 10434:2004)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13175:2003
angleško: Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings
slovensko: Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13175:2014
angleško: LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Razveljavitev: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13175:2019
angleško: LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za tlačne posode za UNP
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 75.180.01 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14224:2006
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2006)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2006)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 75.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2007
Razveljavitev: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17292:2004
angleško: Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2004)
slovensko: Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2004)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20815:2008
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 75.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20815:2010
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008, popravljena verzija 2009-06-15)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 75.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Razveljavitev: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13175:2003/AC:2004
angleško: Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tank valves and fittings
slovensko: Specifikacija in preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.180.01 23.020.10 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi