ICS: 75.180.30 - Oprema za merjenje prostornine in merjenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 91:2017
angleško : Petroleum and related products - Temperature and pressure volume correction factors (petroleum measurement tables) and standard reference conditions
slovensko : Naftni in sorodni proizvodi - Volumenski korekcijski faktorji temperature in tlaka (merilne tabele za naftne proizvode) in standardni referenčni pogoji
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1776:2015
angleško : Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Merilni sistemi - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4269:2001
angleško : Petroleum and liquid petroleum products -- Tank calibration by liquid measurement -- Incremental method using volumetric meters
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi – Umerjanje rezervoarjev s tekočim merjenjem – Postopna metoda z uporabo volumetrov
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4512:2000
angleško : Petroleum and liquid petroleum products -- Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks -- Manual methods
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi – Oprema za merjenje nivoja tekočine v rezervoarjih za shranjevanje – Ročne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6551:1995
angleško : Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission of electric and/or elecronic pulsed data (ISO 6551:1982)
slovensko : Naftne tekočine in plini - Natančnost in zanesljivost dinamične meritve - Kabelski prenos podatkov z električnimi ali elektronskimi impulzi (ISO 6551:1982)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8222:2020
angleško : Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric measures, proving tanks and field measures (including formulae for properties of liquids and materials) (ISO 8222:2020)
slovensko : Naftni merilni sistemi - Umerjanje - Volumetrični ukrepi, rezervoarji in terenski ukrepi (vključno s formulami za lastnosti tekočin in materialov) (ISO 8222:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8311:2013
angleško : Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels - Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships - Manual and internal electro-optical distance-ranging methods (ISO 8311:2013)
slovensko : Ohlajena utekočinjena plinasta goriva naftnega in nenaftnega izvora - Kalibracija membranskih rezervoarjev in samostojnih prizmatičnih rezervoarjev na ladjah - Ročne in notranje električno-optične distančne meritvene metode (ISO 8311:2013)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 47.020.85
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15970:2014
angleško : Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor (ISO 15970:2008)
slovensko : Zemeljski plin - Merjenje njegovih lastnosti - Volumetrične lastnosti: gostota, tlak, temperatura in kompresijski faktor (ISO 15970:2008)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 75.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15971:2014
angleško : Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index (ISO 15971:2008)
slovensko : Zemeljski plin - Merjenje njegovih lastnosti - Kalorična vrednost in Wobbejev indeks (ISO 15971:2008)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 75.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16478:2012
angleško : Surveillance from first commissioning on measuring devices used in natural gas supply to the installations of the activities under the Directive 2003/87/EC establishing a scheme of CO2 emissions trading
slovensko : Nadzor nad merilnimi napravami v napeljavah za zemeljski plin od prvega zagona dalje za vzpostavitev sheme za trgovanje z emisijami CO2, skladno z direktivo 2003/87/EC
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4259-1:2017
angleško : Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-1:2017)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 1. del: Določevanje natančnosti preskusnih metod (ISO 4259-1:2017)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4259-2:2017
angleško : Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test(ISO 4259-2:2017)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 2. del: Razlaga in uporaba podatkov o natančnosti preskusnih metod (ISO 4259-2:2017)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4259-3:2020
angleško : Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test (ISO 4259-3:2020)
slovensko : Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 3. del: Spremljanje in upravljanje podatkov o natančnosti pri preskusnih metodah (ISO 4259-3:2020)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4267-2:1995
angleško : Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities - Part 2: Dynamic measurement (ISO 4267-2:1988)
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi - Izračun količin olja - 2. del: Dinamična meritev (ISO 4267-2:1988)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7278-1:1995
angleško : Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for volumetric meters - Part 1: General principles (ISO 7278-1:1987)
slovensko : Tekoči ogljikovodiki - Dinamična meritev - Sistemi za overjanje volumetrov - 1. del: Splošna načela (ISO 7278-1:1987)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7278-2:1995
angleško : Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Proving systems for volumetric meters - Part 2: Pipe provers (ISO 7278-2:1988)
slovensko : Tekoči ogljikovodiki - Dinamična meritev - Sistemi za overjanje volumetrov - 2. del: Naprave za overjanje cevovodov (ISO 7278-2:1988)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7507-1:2003
angleško : Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 1: Strapping method
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi – Umerjanje navpičnih valjastih rezervoarjev – 1. del: »Strapping« metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7507-2:2005
angleško : Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 2: Optical-reference-line method
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi – Umerjanje navpičnih valjastih rezervoarjev – 2. del: Optično referenčna linearna metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7507-3:2006
angleško : Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 3: Optical-triangulation method
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi - Umerjanje navpičnih valjastih rezervoarjev - 3. del: Optična triangulacijska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7507-4:2010
angleško : Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi - Umerjanje navpičnih valjastih rezervoarjev - 4. del: Notranja električno-optično distančno meritvena metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7507-5:2000
angleško : Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 5: External electro-optical distance-ranging method
slovensko : Nafta in tekoči naftni proizvodi – Umerjanje navpičnih valjastih rezervoarjev – 5. del: Zunanja električno-optično distančno meritvena metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13503-1:2011
angleško : Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids (ISO 13503-1:2011)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Tekočine in materiali za zaključna dela - 1. del: Merjenje viskoznosti tekočin za zaključna dela (ISO 13503-1:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.100 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13503-2:2006
angleško : Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations (ISO 13503-2:2006)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Tekočine in materiali za zaključna dela - 2. del: Merjenje lastnosti podpornih materialov, ki se uporabljajo v postopkih frakcioniranja in pri filtrskih zasipih s prodom (ISO 13503-2:2006)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 75.100 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13503-3:2022
angleško : Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 3: Testing of heavy brines (ISO 13503-3:2022)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Tekočine in materiali za zaključna dela - 3. del: Preskušanje težkih slanic (ISO 13503-3:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.30 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13503-4:2006
angleško : Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 4: Procedure for measuring stimulation and gravel-pack fluid leakoff under static conditions (ISO 13503-4:2006)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Tekočine in materiali za zaključna dela - 4. del: Postopek za merjenje stimulacije in izgub tekočine filtrskega zasipa pri statičnih pogojih (ISO 13503-4:2006)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 75.100 75.180.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi