ICS: 75.200 - Oprema za skladiščenje nafte, naftnih proizvodov in zemeljskega plina

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 192
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 38:2021
angleško: Guide for multifuel stations
slovensko: Vodilo za bencinske črpalke
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1360:2013
angleško: Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - Specification
slovensko: Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki za sisteme za merjeno točenje goriv - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1473:2021
angleško: Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Načrtovanje kopenskih napeljav
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1761:1999
angleško: Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki za dostavo goriva s cisterno - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1762:2018
angleško: Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki za utekočinjeni naftni plin, LPG (tekoča ali plinska faza) in zemeljski plin do 25 barov (2,5 MPa) - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 75.200 83.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1765:2016
angleško: Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services - Specification for the assemblies
slovensko: Gumeni cevni priključki za dotok in odtok nafte in naftnih derivatov - Specifikacija za priključke
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3183:2019
angleško: Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2019)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Jeklene cevi za cevovodni transportni sistem (ISO 3183:2019)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.75 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6808:2014
angleško: Plastic hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification (ISO 6808:2014)
slovensko: Polimerne cevi in cevni priključki za vsesavanje in izčrpavanje nafte in naftnih derivatov pri nizkem tlaku - Specifikacija (ISO 6808:2014)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12066:1997
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - Testing of insulating linings for liquefied natural gas impounding areas
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin – Preskušanje izolacijskih oblog lovilnih bazenov za utekočinjeni zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12186:2014
angleško: Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12514:2020
angleško: Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
slovensko: Sestavni deli sistemov za oskrbo uporabnikov s tekočimi gorivi
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 75.200 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12583:2014
angleško: Gas infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Kompresorske postaje - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12736:2014
angleško: Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures (ISO 12736:2014)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Mokre toplotne izolacijske prevleke za naftovode, dovodne cevi, opremo in podvodne konstrukcije (ISO 12736:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 25.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 12747:2013
angleško: Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Recommended practice for pipeline life extension (ISO/TS 12747:2011)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Priporočene prakse za podaljšanje življenjske dobe cevovodov (ISO/TS 12747:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.01 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12838:2000
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - Suitability testing of LNG sampling systems
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Preskušanje ustreznosti - Sistemi za vzorčenje
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13012:2021
angleško: Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
slovensko: Bencinski servisi - Izdelava in lastnosti avtomatskih točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13423:2021
angleško: Natural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed natural gas (CNG) vehicles
slovensko: Vozila na zemeljski plin - Zahteve za delavnice za vozila na zemeljski plin in upravljanje vozil na stisnjeni zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.060 75.200 43.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13483:2013
angleško: Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems - Specification
slovensko: Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki z notranjim sistemom za rekuperiranje hlapov za sisteme za merjeno točenje goriva na bencinskih črpalkah - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13645:2001
angleško: Installations and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Načrtovanje kopenskih napeljav s skladiščno zmogljivostjo med 5 t in 200 t
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13679:2019
angleško: Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO 13679:2019)
slovensko: Industrija za proizvodnjo nafte in zemeljskega plina - Postopki za preskušanje spojev za zaščitne in proizvodne (dvižne) cevi (ISO 13679:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 75.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13760:2003
angleško: Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
slovensko: Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila - Šoba, preskuševalne zahteve in mere
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 75.200 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13774:2013
angleško: Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements
slovensko: Ventili za plinske razdelilne sisteme z največjim delovnim tlakom, manjšim ali enakim 16 bar - Zahteve glede uporabnosti
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.200 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13942:2009
angleško: Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Pipeline valves (ISO 14313:2007 modified)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Armature cevovodov (ISO 14313:2007, spremenjen)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14125:2013
angleško: Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations
slovensko: Cevovodi iz kovinskih gibljivih cevi in cevi iz plastomerov za podzemne napeljave za bencinske servise
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.10 83.140.30 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14141:2013
angleško: Valves for natural gas transportation in pipelines - Performance requirements and tests
slovensko: Armature za transport zemeljskega plina po cevovodih - Zahteve glede uporabnosti in preskušanje
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.200 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi