ICS: 77.040.10 - Mehansko preskušanje kovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 204:2018
angleško: Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test (ISO 204:2018)
slovensko: Kovinski materiali - Preskušanje nesoosnega lezenja pri nategu - Metoda preskušanja (ISO 204:2018)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 376:2011
angleško: Metallic material - Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines (ISO 376:2011)
slovensko: Kovinski materiali - Umerjanje merilnikov sile, ki se uporabljajo za preverjanje preskusnih strojev z enoosno obremenitvijo (ISO 376:2011)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 377:2017
angleško: Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:2017)
slovensko: Jeklo in jekleni izdelki - Mesto jemanja in priprava vzorcev ter preskušanci za mehansko preskušanje (ISO 377:2017)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.01 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-1:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 1. del: Preskusna metoda (ISO 148-1:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-2:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 2: Verification of testing machines (ISO 148-2:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 2. del: Preverjanje preskusnih naprav (ISO 148-2:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 148-3:2016
angleško: Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines (ISO 148-3:2016)
slovensko: Kovinski materiali - Udarni preskus po Charpyju - 3. del: Priprava in ugotavljanje značilnosti V-zareznih preskušancev po Charpyju za posredno preverjanje udarnih naprav (ISO 148-3:2016)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2739:2012
angleško: Sintered metal bushings - Determination of radial crushing strength (ISO 2739:2012)
slovensko: Puše iz sintranih kovin - Ugotavljanje radialne lomne trdnosti (ISO 2739:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2740:2009
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2009)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Preskušanci za natezni preskus (ISO 2740:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3325:1999
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3325:1996)
slovensko: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3325:1996)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3327:2009
angleško: Hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3327:2009)
slovensko: Trdine - Določevanje prečne lomne trdnosti (ISO 3327:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3785:2006
angleško: Metallic materials - Designation of test specimen axes in relation to product texture (ISO 3785:2006)
slovensko: Kovinski materiali – Označevanje osi preskusnih vzorcev glede na teksturo snovi vzorca (ISO 3785:2006)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3928:2016
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces (ISO 3928:2016)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Preskušanci za preskus utrujenosti (ISO 3928:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4489:2019
angleško: Hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:2019)
slovensko: Trdine - Vzorčenje in preskušanje (ISO 4489:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4498:2010
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of apparent hardness and microhardness (ISO 4498:2010)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Določevanje trdote in mikrotrdote (ISO 4498:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4506:2018
angleško: Hardmetals - Compression test (ISO 4506:2018)
slovensko: Trdine - Tlačni preskus (ISO 4506:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4507:2007
angleško: Sintered ferrous materials, carburized or carbonitrided - Determination and verification of case-hardening depth by a micro-hardness test (ISO 4507:2000)
slovensko: Sintrane železne kovine, naogljičene ali karbonitrirane - Določevanje in preverjanje globine cementacijskega kaljenja z merjenjem mikrotrdote (ISO 4507:2000)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4884:2019
angleško: Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:2019)
slovensko: Trdine - Vzorčenje in preskušanje kovinskih prahov z uporabo sintranih preskusnih vzorcev (ISO 4884:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5754:2017
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)
slovensko: Sintrani kovinski materiali, razen trdin - Udarni preskušanec brez zareze (ISO 5754:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7438:2020
angleško: Metallic materials - Bend test (ISO 7438:2020)
slovensko: Kovinski materiali - Upogibni preskus (ISO 7438:2020)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7799:2000
angleško: Metallic materials - Sheet and strip 3 mm thick or less - Reverse bend test (ISO 7799:1985)
slovensko: Kovinski materiali - Pločevina in trakovi z debelino 3 mm ali manj - Preskus z izmeničnim upogibanjem (ISO 7799:1985)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7800:2012
angleško: Metallic materials - Wire - Simple torsion test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Enostavni vzvojni preskus
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7801:1984
angleško: Metallic materials -- Wire -- Reverse bend test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Preskus z izmeničnim upogibanjem
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7802:2013
angleško: Metallic materials - Wire - Wrapping test
slovensko: Kovinski materiali - Žica - Vzvojni preskus
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8491:2004
angleško: Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test (ISO 8491:1998)
slovensko: Kovinski materiali – Cev (narezana na dolžino) – Upogibni preskus (ISO 8491:1998)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8492:2013
angleško: Metallic materials - Tube - Flattening test (ISO 8492:2013)
slovensko: Kovinski materiali - Cev - Preskus sploščitve (ISO 8492:2013)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi