ICS: 77.040.30 - Kemijska analiza kovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 123
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4934:2003
angleško : Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
slovensko : Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4938:2016
angleško : Steel and irons - Determination of nickel content - Gravimetric or titrimetric method (ISO 4938:2016)
slovensko : Jeklo in železo - Določevanje niklja - Gravimetrijska ali titrimetrijska metoda (ISO 4938:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4945:2018
angleško : Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method (ISO 4945:2018)
slovensko : Jeklo - Določevanje dušika - Spektrometrična metoda (ISO 4945:2018)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 573-1:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 1: Numerical designation system
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Kemična sestava in oblika gnetenih izdelkov - 1. del: Sistem številčnega označevanja
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.040.30 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 573-2:1994
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Kemična sestava in oblika gnetenih izdelkov - 2. del: Sistem označevanja s kemijskimi simboli
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 573-3:2019
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Kemična sestava in oblika gnetenih izdelkov - 3. del: Kemična sestava in oblika izdelkov
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.040.30 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 573-5:2007
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 5: Codification of standardized wrought products
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Kemična sestava in oblika gnetenih izdelkov – 5. del: Kodiranje standardiziranih gnetenih izdelkov
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.040.30 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7625:2012
angleško : Sintered metal materials, excluding hardmetals - Preparation of samples for chemical analysis for determination of carbon content (ISO 7625:2012)
slovensko : Sintrane kovine brez trdin - Priprava vzorcev za kemično analizo za določevanje ogljika (ISO 7625:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.040.30 77.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9556:2001
angleško : Steel and iron - Determination of total carbon content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (ISO 9556:1989)
slovensko : Jeklo in železo - Določevanje celotnega ogljika - Infrardeča absorpcijska metoda po sežigu v indukcijski peči (ISO 9556:1989)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10071:2012
angleško : Chemical analysis of ferrous products - Determination of manganese in steels and irons - Electrometric titration method
slovensko : Kemijska analiza železnih materialov - Ugotavljanje mangana v jeklih in železu - Elektrometrično-titracijska metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10136:2019
angleško : Steels and cast irons - Determination of nickel content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko : Jeklene in železove litine - Določevanje niklja - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije (FAAS)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10177:2019
angleško : Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko : Jeklo - Določevanje kalcija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10178:1989
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of niobium in steels - Spectrophotometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje niobija v jeklih - Spektrofotometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10179:1989
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of nitrogen (trace mounts) in steel - Spectrophotometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje dušika (v sledeh) v jeklih - Spektrofotometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10181:2019
angleško : Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko : Jeklo - Določevanje svinca - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10184:2006
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of phosphorus in non-alloyed steels and irons - Molybdenum blue spectrophotometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin – Določevanje fosforja v malolegiranih jeklih in železovih litinah – Spektrofotometrična metoda z molibdenovim modrim
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10188:1989
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of chromium in steels and irons - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje kroma v jeklih in železovih litinah - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10200:2012
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steel - Spectrophotometric method
slovensko : Kemična analiza železovih materialov - Določevanje bora in jekla - Spektrofotometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10211:2013
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje titana v jeklih in železovih litinah - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10212:1995
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of arsenic in steel and iron - Spectrophotometric method
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Določanje arzena v jeklih in železovih litinah - Spektrofotometrijska metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10261:2018
angleško : Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
slovensko : Železo in jeklo - Evropski standardi za določevanje kemijske sestave
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.01 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10315:2006
angleško : Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) by using a near by technique
slovensko : Rutinska metoda za analiziranje močnolegiranih jekel z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF) ob uporabi primerjalnega korekturnega postopka
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10316:2001
angleško : Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Guidelines for the preparation of standard routine method for optical emission spectrometry
slovensko : Analiza z optično emisijsko spektrometrijo malolegiranega jekla (rutinska metoda) - Vodilo za pripravo standarda za rutinsko metodo z optično emisijsko spektrometrijo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10317:2020
angleško : European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products
slovensko : Evropski certificirani referenčni materiali (EURONORM-CRM) za določanje kemijske sestave izdelkov iz železa in jekla
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10320:2004
angleško : Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
slovensko : Optična emisijska analiza malolegiranih jekel (rutinska metoda) – Metoda za določevanje C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni in Cu
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi