ICS: 77.060 - Korozija kovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 151
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7384:1995
angleško : Corrosion test in artificial atmosphere - General requirements (ISO 7384:1986)
slovensko : Korozijski preskus v umetni atmosferi - Splošni pogoji (ISO 7384:1986)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7441:2015
angleško : Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure corrosion tests (ISO 7441:2015)
slovensko : Korozija kovin in zlitin – Ugotavljanje kontaktne (na stiku dveh kovin) korozije s preskušanjem v naravi (ISO 7441:2015)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8044:2020
angleško : Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Slovar (ISO 8044:2020)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8407:2021
angleško : Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens (ISO 8407:2021)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Odstranjevanje produktov korozije s preskusnih vzorcev (ISO 8407:2021)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8407:2021
angleško : Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Odstranjevanje korozijskih produktov s preskušancev
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8565:2011
angleško : Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements (ISO 8565:2011)
slovensko : Kovine in zlitine - Korozijski preskusi v atmosferi - Splošne zahteve (ISO 8565:2011)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9223:2012
angleško : Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozivnost v atmosferskem okolju - Razvrstitev, ugotavljanje in ocena korozivnosti (ISO 9223:2012)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9224:2012
angleško : Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories (ISO 9224:2012)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozivnost v atmosferskem okolju - Vodilne vrednosti za kategorizacijo korozivnosti (ISO 9224:2012)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9225:2012
angleško : Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres (ISO 9225:2012) measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozivnost v atmosferskem okolju - Merjenje okoljskih parametrov, ki vplivajo na korozivnost atmosfer (ISO 9225:2012)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9226:2012
angleško : Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity (ISO 9226:2012)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozivnost v atmosferskem okolju - Ugotavljanje hitrosti korozije s standardnimi vzorci za ocenjevanje korozivnosti (ISO 9226:2012)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9227:2017
angleško : Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227:2017)
slovensko : Korozijski preskusi v umetnih atmosferah - Korozijski preskusi v slani komori (ISO 9227:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9400:1995
angleško : Nickel-based alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion (ISO 9400:1990)
slovensko : Zlitine na osnovi niklja – Ugotavljanje odpornosti proti interkristalni koroziji (ISO 9400:1990)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9591:2004
angleško : Corrosion of aluminium alloys -- Determination of resistance to stress corrosion cracking
slovensko : Korozija aluminijevih zlitin – Ugotavljanje odpornosti proti pokanju zaradi napetostne korozije
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10062:2008
angleško : Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2006)
slovensko : Korozijski preskusi v umetni atmosferi pri zelo majhnih koncentracijah škodljivih plinov (ISO 10062:2006)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10229:1998
angleško : Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking
slovensko : Vrednotenje odpornosti jeklenih izdelkov proti vodikovi pokljivosti
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.140.20 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10270:2022
angleško : Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:2022)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Preskušanje vodne korozije cirkonijevih zlitin za uporabo v jedrskih reaktorjih (ISO 10270:2022)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 27.120.99 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11130:2018
angleško : Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution (ISO 11130:2017)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Preskus z izmeničnim potapljanjem v raztopinah soli (ISO 11130:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11303:2008
angleško : Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Smernice za izbiro zaščitnih metod proti atmosferski koroziji (ISO 11303:2002)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11306:1998
angleško : Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating metals and alloys in surface sea water (ISO 11306:1998)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Smernice za izpostavljanje in vrednotenje kovin in zlitin v površinski plasti morske vode (ISO 11306:1998)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11463:2020
angleško : Corrosion of metals and alloys - Guidelines for the evaluation of pitting corrosion (ISO 11463:2020)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Smernice za vrednotenje jamičaste korozije (ISO 11463:2020)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11463:2020
angleško : Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for the evaluation of pitting corrosion
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Smernice za ovrednotenje jamičaste korozije
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11474:1998
angleško : Corrosion of metals and alloys -- Corrosion tests in artificial atmosphere -- Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozijski preskus v umetni atmosferi - Pospešeni preskus v naravi z izmeničnim pršenjem slanice
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11474:2014
angleško : Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test) (ISO 11474:1998)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Korozijski preskus v umetni atmosferi - Pospešeni preskus v naravi z izmeničnim pršenjem slanice (ISO 11474:1998)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11845:2020
angleško : Corrosion of metals and alloys -- General principles for corrosion testing
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Splošna načela preskušanja korozije
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11846:2008
angleško : Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Ugotavljanje odpornosti proti interkristalni koroziji aluminijevih zlitin, ki jih je mogoče toplotno obdelati s topili (ISO 11846:1995)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi