ICS: 77.080.01 - Železne kovine na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 56
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 439:2020
angleško: Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO 439:2020)
slovensko: Jeklo in železove litine - Določevanje silicija - Gravimetrijska metoda (ISO 439:2020)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4885:2018
angleško: Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)
slovensko: Železove zlitine - Toplotna obdelava - Slovar (ISO 4885:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 25.200 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4934:2003
angleško: Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
slovensko: Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4938:2016
angleško: Steel and irons - Determination of nickel content - Gravimetric or titrimetric method (ISO 4938:2016)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje niklja - Gravimetrijska ali titrimetrijska metoda (ISO 4938:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4946:2016
angleško: Steel and cast iron - Determination of copper content - 2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method (ISO 4946:2016)
slovensko: Jeklo in lito železo - Določevanje bakra - Spektrofotometrijska metoda z 2,2-dikinolilom (ISO 4946:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 71.040.50 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4947:2020
angleško: Steel and cast iron - Determination of vanadium content - Potentiometric titration method (ISO 4947:2020)
slovensko: Jeklo in lito železo - Določevanje vanadija - Potenciometrijska metoda titracije (ISO 4947:2020)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10071:2012
angleško: Chemical analysis of ferrous products - Determination of manganese in steels and irons - Electrometric titration method
slovensko: Kemijska analiza železnih materialov - Ugotavljanje mangana v jeklih in železu - Elektrometrično-titracijska metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10200:2012
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steel - Spectrophotometric method
slovensko: Kemična analiza železovih materialov - Določevanje bora in jekla - Spektrofotometrična metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10211:2013
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje titana v jeklih in železovih litinah - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10261:2018
angleško: Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
slovensko: Železo in jeklo - Evropski standardi za določevanje kemijske sestave
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10280:1995
angleško: Steel and iron - Determination of titanium content - Diantipyrylmethane spectrophotometric method (ISO 10280:1991)
slovensko: Jeklo in železo - Določanje titana - Spektrofotometrijska metoda z diantipirilmetanom (ISO 10280:1991)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10345:2013
angleško: Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods
slovensko: Smernice za statistične postopke laboratorijskih poskusov za validacijo analitičnih metod
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10350:2013
angleško: Analysis of steels and irons - Internal laboratory procedure for checking the accuracy of an analytical method by using Certified Reference Materials
slovensko: Analize jekla in železa - Mednarodni laboratorijski postopek za preverjanje ujemanja v analizni metodi z uporabo certificiranih referenčnih materialov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10364:2018
angleško: Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations
slovensko: Jeklene in železove litine - Določevanje snovi, navedenih v direktivah 2011/65/EU (RoHS) in 2000/53/ES (ELV) - Omejitve
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10700:1995
angleško: Steel and iron - Determination of manganese content - Flame atomic spectrometric method (ISO 10700:1994)
slovensko: Jeklo in železo - Določanje mangana - Metoda s plamensko atomsko spektrometrijo (ISO 10700:1994)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10720:2007
angleško: Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (ISO 10720:1997)
slovensko: Železo in jeklo - Določevanje dušika – Termična konduktometrska metoda po stalitvi v toku inertnega plina (ISO 10720:1997)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14284:2002
angleško: Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)
slovensko: Jeklo in železo - Vzorčenje in priprava vzorcev za ugotavljanje kemijske sestave (ISO 14284:1996)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15350:2010
angleško: Steel and iron - Determination of total carbon and sulfur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method) (ISO 15350:2000)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje celotnega ogljika in žvepla - Metoda z infrardečo absorpcijo po zgorevanju v indukcijski peči (rutinska metoda) (ISO 15350:2000)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15351:2010
angleško: Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method) (ISO 15351:1999)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje dušika - Termična konduktometrska metoda po stalitvi v toku inertnega plina (rutinska metoda) (ISO 15351:1999)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24935:1991
angleško: Steel and iron - Determination of sulphur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (ISO 4935:1989)
slovensko: Jeklo in železo - Določanje žvepla - Infrardeča absorpcijska metoda po zgorevanju v indukcijski peči (ISO 4935:1989)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24937:1990
angleško: Steel and iron - Determination of chromium content - Potentiometric or visual method (ISO 4937:1986)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje kroma - Potenciometrična ali vizualna metoda (ISO 4937:1996)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4829-1:2018
angleško: Steel and cast iron - Determination of total silicon contents - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon contents between 0,05 % and 1,0 % (ISO 4829-1:2018)
slovensko: Jeklo in lito železo - Določevanje celotnega silicija - Spektrofotometrična metoda z reduciranim molibdo-silikatom - 1. del: Deleži silicija med 0,05 % in 1 % (ISO 4829-1:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4829-2:2016
angleško: Steel and iron - Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon contents between 0,01 and 0,05 % (ISO 4829-2:2016)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje celotnega silicija - Spektrofotometrijska metoda z reduciranim molibdo-silikatom - 2. del: Deleži silicija od 0,01 do 0,05 % (ISO 4829-2:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19232-3:2013
angleško: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes for ferrous metals (ISO 19232-3:2013)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Kakovost radiografske slike - 3. del: Razredi kakovosti slike za železne kovine (ISO 19232-3:2013)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.01 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24937:1990/AC:1991
angleško: Steel and iron - Determination of chromium content - Potentiometric or visual method (ISO 4937:1986)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje kroma - Potenciometrična ali vizualna metoda (ISO 4937:1986)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi