ICS: 77.080.10 - Železo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1560:2011
angleško : Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko : Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 01.075 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1563:2018
angleško : Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 945-1:2019
angleško : Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2019)
slovensko : Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2019)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10001:1990
angleško : Definition and classification of pig-irons
slovensko : Definicija in razvrščanje grodljev
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10353:2011
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of Ferro-silicon - Determination of Al, Ti and P by inductively coupled plasma optical emission spectrometry
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Analiza ferosilicija - Določevanje Al, Ti in P z direktno spektrometrijo optične emisije z induktivno sklopljeno plazmo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10354:2011
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon - Determination of Si and Al by X-ray fluorescence spectrometry
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Analiza ferosilicija - Določevanje Si in Al v ferosiliciju s fluorescenčno spektrometrijo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11652:2022
angleško : Steel and iron - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11652:1997)
slovensko : Jeklo in železo - Določevanje kobalta - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 11652:1997)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12513:2011
angleško : Founding - Abrasion resistant cast irons
slovensko : Livarstvo - Železova litina, odporna proti obrabi
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13835:2012
angleško : Founding - Austenitic cast irons
slovensko : Livarstvo - Avstenitna siva litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18594:2007
angleško : Resistance spot-, projection- and seam-welding - Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material (ISO 18594:2007)
slovensko : Točkovno, bradavičasto in kolutno uporovno varjenje – Metoda določanja prehodne upornosti na aluminiju in jeklu (ISO 18594:2007)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.10 77.120.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 945:1994
angleško : Cast iron - Designation of microstructure of graphite (ISO 945:1975)
slovensko : Lito železo - Označevanje mikrostrukture grafita
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1560:1997
angleško : Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko : Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1563:1997
angleško : Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1563:2011
angleško : Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
Razveljavitev : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 945-1:2008
angleško : Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)
slovensko : Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2008)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
Razveljavitev : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 945-1:2018
angleško : Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2017)
slovensko : Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2017)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
Razveljavitev : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9686:1992
angleško : Direct reduced iron -- Determination of carbon and/or sulfur content -- High frequency combustion method with infrared measurement
slovensko : Neposredno reducirano železo - Določevanje ogljika in/ali žvepla - Metoda z visokofrekvenčnim zgorevanjem z infrardečo meritvijo
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 77.040.30 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12513:2000
angleško : Founding - Abrasion resistant cast irons
slovensko : Livarstvo - Lito železo, odporno proti obrabi
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13835:2002
angleško : Founding - Austenitic cast irons
slovensko : Livarstvo - Avstenitna siva litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 945-1:2008/AC:2010
angleško : Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis - Technical Corrigendum 1 (ISO 945-1:2008/Cor 1:2010)
slovensko : Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo - Tehnični popravek 1 (ISO 945-1:2008/Popravek 1:2010)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2010
Razveljavitev : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1563:1997/A1:2002
angleško : Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom - Dopolnilo A1
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1563:1997/A2:2005
angleško : Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko : Livarstvo – (Siva) litina s kroglastim grafitom – Dopolnilo A2
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13835:2002/A1:2006
angleško : Founding - Austenitic cast irons
slovensko : Livarstvo – Avstenitna siva litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 1561
angleško : Founding - Grey cast irons
slovensko : Livarstvo - Siva litina (z lamelastim grafitom)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.080.10
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 16079
angleško : Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - Železove litine s kompaktnim (vermikularnim) grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.080.10
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi