ICS: 77.080.10 - Železo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1560:2011
angleško: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko: Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.075 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:2018
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945-1:2019
angleško: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2019)
slovensko: Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2019)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10001:1990
angleško: Definition and classification of pig-irons
slovensko: Definicija in razvrščanje grodljev
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10353:2011
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of Ferro-silicon - Determination of Al, Ti and P by inductively coupled plasma optical emission spectrometry
slovensko: Kemična analiza železovih zlitin - Analiza ferosilicija - Določevanje Al, Ti in P z direktno spektrometrijo optične emisije z induktivno sklopljeno plazmo
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10354:2011
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of ferro-silicon - Determination of Si and Al by X-ray fluorescence spectrometry
slovensko: Kemična analiza železovih zlitin - Analiza ferosilicija - Določevanje Si in Al v ferosiliciju s fluorescenčno spektrometrijo
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12513:2011
angleško: Founding - Abrasion resistant cast irons
slovensko: Livarstvo - Železova litina, odporna proti obrabi
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13835:2012
angleško: Founding - Austenitic cast irons
slovensko: Livarstvo - Avstenitna siva litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18594:2007
angleško: Resistance spot-, projection- and seam-welding - Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material (ISO 18594:2007)
slovensko: Točkovno, bradavičasto in kolutno uporovno varjenje – Metoda določanja prehodne upornosti na aluminiju in jeklu (ISO 18594:2007)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.10 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945:1994
angleško: Cast iron - Designation of microstructure of graphite (ISO 945:1975)
slovensko: Lito železo - Označevanje mikrostrukture grafita
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1560:1997
angleško: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko: Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:1997
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:2011
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Razveljavitev: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945-1:2008
angleško: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)
slovensko: Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2008)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945-1:2018
angleško: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2017)
slovensko: Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2017)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Razveljavitev: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9686:1992
angleško: Direct reduced iron -- Determination of carbon and/or sulfur content -- High frequency combustion method with infrared measurement
slovensko: Neposredno reducirano železo - Določevanje ogljika in/ali žvepla - Metoda z visokofrekvenčnim zgorevanjem z infrardečo meritvijo
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 77.040.30 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12513:2000
angleško: Founding - Abrasion resistant cast irons
slovensko: Livarstvo - Lito železo, odporno proti obrabi
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2001
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13835:2002
angleško: Founding - Austenitic cast irons
slovensko: Livarstvo - Avstenitna siva litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2003
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945-1:2008/AC:2010
angleško: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis - Technical Corrigendum 1 (ISO 945-1:2008/Cor 1:2010)
slovensko: Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo - Tehnični popravek 1 (ISO 945-1:2008/Popravek 1:2010)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:1997/A1:2002
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom - Dopolnilo A1
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2003
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:1997/A2:2005
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo – (Siva) litina s kroglastim grafitom – Dopolnilo A2
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2005
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13835:2002/A1:2006
angleško: Founding - Austenitic cast irons
slovensko: Livarstvo – Avstenitna siva litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2006
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 1561
angleško: Founding - Grey cast irons
slovensko: Livarstvo - Siva litina (z lamelastim grafitom)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.80 77.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 16079
angleško: Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - Železove litine s kompaktnim (vermikularnim) grafitom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.80 77.080.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi