ICS: 77.080.20 - Jekla

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 642:1999
angleško : Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)
slovensko : Jeklo - Preskus kaljivosti jekla po Jominyju (ISO 642:1999)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.040.99 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 643:2020
angleško : Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko : Jekla - Mikrografsko določevanje navidezne velikosti kristalnih zrn (ISO 643:2019, popravljena različica 2020-03)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3887:2018
angleško : Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)
slovensko : Jekla - Določevanje globine razogličene plasti (ISO 3887:2017)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4945:2018
angleško : Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method (ISO 4945:2018)
slovensko : Jeklo - Določevanje dušika - Spektrometrična metoda (ISO 4945:2018)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9647:2022
angleško : Steel - Determination of vanadium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) (ISO 9647:2020)
slovensko : Jeklo - Določevanje vanadija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS) (ISO 9647:2020)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10020:2000
angleško : Definition and classification of grades of steel
slovensko : Definicija in razvrščanje jekel
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 01.040.77
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-2:2001
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-5:2003
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10177:2019
angleško : Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko : Jeklo - Določevanje kalcija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10181:2019
angleško : Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko : Jeklo - Določevanje svinca - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10247:2017
angleško : Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
slovensko : Mikrografsko ugotavljanje deleža nekovinskih vključkov v jeklih z uporabo standardnih slik
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10302:2008
angleško : Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
slovensko : Jekla ter nikljeve in kobaltove zlitine, odporne proti lezenju
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.120.70 77.120.40 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10313:2000
angleško : Classification of grades of steel - Examples of classification related to European Standards
slovensko : Razvrščanje jekel - Primeri razvrščanja po evropskih standardih
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10316:2001
angleško : Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Guidelines for the preparation of standard routine method for optical emission spectrometry
slovensko : Analiza z optično emisijsko spektrometrijo malolegiranega jekla (rutinska metoda) - Vodilo za pripravo standarda za rutinsko metodo z optično emisijsko spektrometrijo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 10320:2004
angleško : Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
slovensko : Optična emisijska analiza malolegiranih jekel (rutinska metoda) – Metoda za določevanje C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni in Cu
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10325:2006
angleško : Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment [Bake-Hardening-Index]
slovensko : Jekla – Določitev povišanja napetosti tečenja zaradi toplotne obdelave (Bake-Hardening-Index)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.080.20 77.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10355:2013
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn and Al (soluble) [Routine method]
slovensko : Kemična analiza železovih zlitin - Analiza nelegiranih in malolegiranih jekel z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo - Določevanje Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn in topnega Al [rutinska metoda]
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10361:2015
angleško : Alloyed steels - Determination of Nickel content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
slovensko : Legirana jekla - Določevanje niklja - Optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/OES)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10362:2014
angleško : Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko : Kemijska analiza železovih zlitin - Določevanje selena v jeklih - Elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrija
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 10367:2019
angleško : Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
slovensko : Legirana jekla - Določevanje kroma - Optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/OES)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10373:2021
angleško : Determination of the physical and mechanical properties of steels using models
slovensko : Ugotavljanje fizikalnih in mehanskih lastnosti jekel z uporabo modelov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11652:2022
angleško : Steel and iron - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11652:1997)
slovensko : Jeklo in železo - Določevanje kobalta - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 11652:1997)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.080.20 77.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12932:2013
angleško : Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko : Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13900:2002
angleško : Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method after distillation (ISO 13900:1997)
slovensko : Jeklo - Določevanje bora - Kurkuminska spektrofotometrijska metoda po destilaciji (ISO 13900:1997)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 14745:2015
angleško : Welding - Post-weld heat treatment parameters for steels (ISO/TR 14745:2015)
slovensko : Varjenje - Parametri toplotne obdelave po varjenju za jeklo (ISO/TR 14745:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi