ICS: 77.080.20 - Jekla

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 642:1999
angleško: Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)
slovensko: Jeklo - Preskus kaljivosti jekla po Jominyju (ISO 642:1999)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 643:2020
angleško: Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko: Jekla - Mikrografsko določevanje navidezne velikosti kristalnih zrn (ISO 643:2019, popravljena različica 2020-03)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2639:2002
angleško: Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases (ISO 2639:2002)
slovensko: Jekla - Določevanje in preverjanje cementacijske in kalilne globine (ISO 2639:2002)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3887:2018
angleško: Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)
slovensko: Jekla - Določevanje globine razogličene plasti (ISO 3887:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4945:2018
angleško: Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method (ISO 4945:2018)
slovensko: Jeklo - Določevanje dušika - Spektrometrična metoda (ISO 4945:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10020:2000
angleško: Definition and classification of grades of steel
slovensko: Definicija in razvrščanje jekel
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-2:2001
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-5:2003
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10177:2019
angleško: Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Jeklo - Določevanje kalcija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10181:2019
angleško: Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Jeklo - Določevanje svinca - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10247:2017
angleško: Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
slovensko: Mikrografsko ugotavljanje deleža nekovinskih vključkov v jeklih z uporabo standardnih slik
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10302:2008
angleško: Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
slovensko: Jekla ter nikljeve in kobaltove zlitine, odporne proti lezenju
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.70 77.120.40 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 10313:2000
angleško: Classification of grades of steel - Examples of classification related to European Standards
slovensko: Razvrščanje jekel - Primeri razvrščanja po evropskih standardih
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 10316:2001
angleško: Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Guidelines for the preparation of standard routine method for optical emission spectrometry
slovensko: Analiza z optično emisijsko spektrometrijo malolegiranega jekla (rutinska metoda) - Vodilo za pripravo standarda za rutinsko metodo z optično emisijsko spektrometrijo
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 10320:2004
angleško: Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) - Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
slovensko: Optična emisijska analiza malolegiranih jekel (rutinska metoda) – Metoda za določevanje C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni in Cu
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10325:2006
angleško: Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment [Bake-Hardening-Index]
slovensko: Jekla – Določitev povišanja napetosti tečenja zaradi toplotne obdelave (Bake-Hardening-Index)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10355:2013
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis of unalloyed and low alloyed steels - Determination of Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn and Al (soluble) [Routine method]
slovensko: Kemična analiza železovih zlitin - Analiza nelegiranih in malolegiranih jekel z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo - Določevanje Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, Sn in topnega Al [rutinska metoda]
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10361:2015
angleško: Alloyed steels - Determination of Nickel content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
slovensko: Legirana jekla - Določevanje niklja - Optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/OES)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10362:2014
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko: Kemijska analiza železovih zlitin - Določevanje selena v jeklih - Elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrija
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10367:2019
angleško: Alloyed steels - Determination of chromium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method
slovensko: Legirana jekla - Določevanje kroma - Optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/OES)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10373:2021
angleško: Determination of the physical and mechanical properties of steels using models
slovensko: Ugotavljanje fizikalnih in mehanskih lastnosti jekel z uporabo modelov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12932:2013
angleško: Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko: Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13900:2002
angleško: Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method after distillation (ISO 13900:1997)
slovensko: Jeklo - Določevanje bora - Kurkuminska spektrofotometrijska metoda po destilaciji (ISO 13900:1997)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 14745:2015
angleško: Welding - Post-weld heat treatment parameters for steels (ISO/TR 14745:2015)
slovensko: Varjenje - Parametri toplotne obdelave po varjenju za jeklo (ISO/TR 14745:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22825:2017
angleško: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017)
slovensko: Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Preskušanje zvarnih spojev iz avstenitnih jekel in nikljevih zlitin (ISO 22825:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 77.120.40 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi