ICS: 77.120.10 - Aluminij in aluminijeve zlitine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 144
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 575:1995
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Predzlitine, izdelane s taljenjem - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 577:1995
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Liquid metal - Specifications
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Staljeni aluminij - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2085:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO 2085:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Kontrola zveznosti tanke anodizirane plasti - Preskus z bakrovim sulfatom (ISO 2085:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2106:2020
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje mase na enoto površine (površinska gostota) anodno oksidiranih prevlek - Gravimetrijska metoda (ISO 2106:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2128:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam microscope (ISO 2128:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje debeline anodno oksidiranih prevlek - Neporušitveno merjenje z interferenčnim mikroskopom (ISO 2128:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2143:2017
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena izgube moči absorbirnosti anodno oksidiranih prevlek po tesnjenju por - Kapljični preskus z barvilom ob predhodni kislinski obdelavi (ISO 2143:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2376:2019
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of breakdown voltage and withstand voltage (ISO 2376:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje električne prebojne napetosti (ISO 2376:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2931:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO 2931:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevanje kakovosti tesnjenih anodno oksidiranih prevlek z meritvijo admitance (ISO 2931:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3210:2017
angleško: AAnodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah (ISO 3210:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3211:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO 3211:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevanje odpornosti anodiziranih plasti proti razpokanju zaradi deformacije (ISO 3211:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6581:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings (ISO 6581:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Primerjalno ugotavljanje obstojnosti barvnih anodno oksidiranih prevlek pri ultravijolični svetlobi in toploti (ISO 6581:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6719:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z napravami z integriranimi kroglicami (ISO 6719:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7599:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO 7599:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Metoda za specifikacijo dekorativnih in zaščitnih anodiziranih plasti na aluminiju (ISO 7599:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7668:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20 degrees, 45 degrees, 60 degrees or 85 degrees (ISO 7668:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje odbojnosti in sijaja anodizirane plasti pod koti 20°, 45°, 60° ali 85° (ISO 7668:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7759:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using a goniophotometer or an abridged goniophotometer (ISO 7759:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z goniofotometrom ali poenostavljenim goniofotometrom (ISO 7759:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8251:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings (ISO 8251:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Meritve obrabne obstojnosti anodno oksidiranih prevlek (ISO 8251:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8993:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method (ISO 8993:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevalni sistem za vrednotenje jamičaste korozije - Tabelarična metoda (ISO 8993:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8994:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Grid method (ISO 8994:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevalni sistem za vrednotenje jamičaste korozije - Rastrska metoda (ISO 8994:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 25.220.20 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9591:2004
angleško: Corrosion of aluminium alloys -- Determination of resistance to stress corrosion cracking
slovensko: Korozija aluminijevih zlitin – Ugotavljanje odpornosti proti pokanju zaradi napetostne korozije
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.10 77.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10042:2018
angleško: Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
slovensko: Varjenje - Obločni zvarni spoji na aluminiju in njegovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-4:2000
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10215:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale method (ISO 10215:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Vizualno ugotavljanje ostrine slike v anodizirani plasti - Metoda tabelarične lestvice (ISO 10215:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11846:2008
angleško: Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995)
slovensko: Korozija kovin in zlitin - Ugotavljanje odpornosti proti interkristalni koroziji aluminijevih zlitin, ki jih je mogoče toplotno obdelati s topili (ISO 11846:1995)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.10 77.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12487:2007
angleško: Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys
slovensko: Antikorozijska zaščita kovin - Kromatne prevleke na aluminiju in aluminijevih zlitinah, splaknjene ali nesplaknjene
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.10 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13805:2009
angleško: Vitreous and porcelain enamels for aluminium - Determination of the adhesion of enamels on aluminium under the action of electrolytic solution (spall test) (ISO 13805:1999)
slovensko: Steklasti in keramični emajli za aluminij - Ugotavljanje adhezije emajlov na aluminiju pod vplivom elektrolitske raztopine (preskus z luščenjem) (ISO 13805:1999)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.10 25.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi