ICS: 77.120.10 - Aluminij in aluminijeve zlitine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 150
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 575:1995
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Predzlitine, izdelane s taljenjem - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 577:1995
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Liquid metal - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Staljeni aluminij - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2085:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO 2085:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Kontrola zveznosti tanke anodizirane plasti - Preskus z bakrovim sulfatom (ISO 2085:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2106:2020
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje mase na enoto površine (površinska gostota) anodno oksidiranih prevlek - Gravimetrijska metoda (ISO 2106:2019)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2128:2010
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam microscope (ISO 2128:2010)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje debeline anodno oksidiranih prevlek - Neporušitveno merjenje z interferenčnim mikroskopom (ISO 2128:2010)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2143:2017
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)
slovensko : Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena izgube moči absorbirnosti anodno oksidiranih prevlek po tesnjenju por - Kapljični preskus z barvilom ob predhodni kislinski obdelavi (ISO 2143:2017)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2376:2019
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of breakdown voltage and withstand voltage (ISO 2376:2019)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje električne prebojne napetosti (ISO 2376:2019)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2931:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO 2931:2017)
slovensko : Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevanje kakovosti tesnjenih anodno oksidiranih prevlek z meritvijo admitance (ISO 2931:2017)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3210:2017
angleško : AAnodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)
slovensko : Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah (ISO 3210:2017)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3211:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO 3211:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevanje odpornosti anodiziranih plasti proti razpokanju zaradi deformacije (ISO 3211:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6581:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings (ISO 6581:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Primerjalno ugotavljanje obstojnosti barvnih anodno oksidiranih prevlek pri ultravijolični svetlobi in toploti (ISO 6581:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6719:2010
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z napravami z integriranimi kroglicami (ISO 6719:2010)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7599:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO 7599:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Metoda za specifikacijo dekorativnih in zaščitnih anodiziranih plasti na aluminiju (ISO 7599:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7668:2021
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85° (ISO 7668:2021)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje odbojnosti in sijaja anodizirane plasti pod koti 20°, 45°, 60° ali 85° (ISO 7668:2021)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7759:2010
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using a goniophotometer or an abridged goniophotometer (ISO 7759:2010)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z goniofotometrom ali poenostavljenim goniofotometrom (ISO 7759:2010)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8251:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings (ISO 8251:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Meritve obrabne obstojnosti anodno oksidiranih prevlek (ISO 8251:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8993:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method (ISO 8993:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevalni sistem za vrednotenje jamičaste korozije - Tabelarična metoda (ISO 8993:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8994:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Grid method (ISO 8994:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevalni sistem za vrednotenje jamičaste korozije - Rastrska metoda (ISO 8994:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 25.220.20 77.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9591:2004
angleško : Corrosion of aluminium alloys -- Determination of resistance to stress corrosion cracking
slovensko : Korozija aluminijevih zlitin – Ugotavljanje odpornosti proti pokanju zaradi napetostne korozije
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10042:2018
angleško : Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
slovensko : Varjenje - Obločni zvarni spoji na aluminiju in njegovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2018)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.10 25.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-4:2000
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10215:2018
angleško : Anodizing of aluminium and its alloys - Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings - Chart scale method (ISO 10215:2018)
slovensko : Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Vizualno ugotavljanje ostrine slike v anodizirani plasti - Metoda tabelarične lestvice (ISO 10215:2018)
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.120.10 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11846:2008
angleško : Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995)
slovensko : Korozija kovin in zlitin - Ugotavljanje odpornosti proti interkristalni koroziji aluminijevih zlitin, ki jih je mogoče toplotno obdelati s topili (ISO 11846:1995)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12487:2007
angleško : Corrosion protection of metals - Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys
slovensko : Antikorozijska zaščita kovin - Kromatne prevleke na aluminiju in aluminijevih zlitinah, splaknjene ali nesplaknjene
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 25.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13805:2009
angleško : Vitreous and porcelain enamels for aluminium - Determination of the adhesion of enamels on aluminium under the action of electrolytic solution (spall test) (ISO 13805:1999)
slovensko : Steklasti in keramični emajli za aluminij - Ugotavljanje adhezije emajlov na aluminiju pod vplivom elektrolitske raztopine (preskus z luščenjem) (ISO 13805:1999)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi