ICS: 77.120.30 - Baker in bakrove zlitine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 71
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 196:1995
angleško: Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress - Mercury(I) nitrate test (ISO 196:1978)
slovensko: Gneteni baker in bakrove zlitine - Ugotavljanje zaostalih napetosti - Preskus z živosrebrovim(I) nitratom (ISO 196:1978)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1173:2008
angleško: Copper and copper alloys - Material condition designation
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Stanje materiala in označevanje
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1412:2016
angleško: Copper and copper alloys - European numbering system
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Evropski številčni sistem označevanja
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1655:1997
angleško: Copper and copper alloys - Declarations of conformity
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Izjave o skladnosti
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1981:2003
angleško: Copper and copper alloys - Master alloys
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Predzlitine
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2624:1995
angleško: Copper and copper alloys - Estimation of average grain size (ISO 2624:1990)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Ocena povprečne velikosti zrn (ISO 2624:1990)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2626:1995
angleško: Copper - Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)
slovensko: Baker - Preskus vodikove krhkosti (ISO 2626:1973)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12893:2000
angleško: Copper and copper alloys - Determination of spiral elongation number
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Ugotavljanje spiralnega razteznostnega števila
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 13388:2015
angleško: Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Zbirka kemijskih sestav in izdelkov
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14935:2006
angleško: Copper and copper alloys - Determination of impurities in pure copper - ET AAS method
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Določevanje nečistoč v čistem bakru – Metoda ET AAS
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14939:2006
angleško: Copper and copper alloys - Determination of beryllium content - FAAS method
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Določevanje berilija – Metoda FAAS
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14941:2006
angleško: Copper and copper alloys - Determination of cobalt content - FAAS method
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Določevanje kobalta – Metoda FAAS
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14977:2006
angleško: Copper and copper alloys - Detection of tensile stress - 5 % ammonia test
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Ugotavljanje natezne napetosti - Preskus s 5-odstotnim amoniakom
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15025:2010
angleško: Copper and copper alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Določevanje magnezija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1503-4:2016
angleško: Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 4: Copper alloys specified in European Standards
slovensko: Ventili - Gradiva za ohišja in pokrove - 4. del: Bakrove zlitine, določene v evropskih standardih
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 77.120.30 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15079:2015
angleško: Copper and copper alloys - Analysis by spark source optical emission spectrometry (S-OES)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Analiza z optično emisijsko spektrometrijo, inducirano z iskrenjem (S-OES)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.040.30 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15605:2010
angleško: Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Optična emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15616:2012
angleško: Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Določevanje kadmija - Metoda z uporabo spektrometrije s plamensko atomsko absorpcijo (FAAS)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15622:2010
angleško: Copper and copper alloys - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Določevanje svinca - Metoda z uporabo spektrometrije s plamensko atomsko absorpcijo (FAAS)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15656:2015
angleško: Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Določevanje fosforja - Spektrofotometrična metoda
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15915:2010
angleško: Copper and copper alloys - Determination of silver content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Določevanje srebra - Metoda z uporabo spektrometrije s plamensko atomsko absorpcijo (FAAS)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16090:2011
angleško: Copper and copper alloys - Estimation of average grain size by ultrasound
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Ocena povprečne velikosti zrn z ultrazvokom
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17777:2016
angleško: Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of copper and copper alloys - Classification (ISO 17777:2016)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje bakra in bakrovih zlitin - Razvrstitev (ISO 17777:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.30 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 24373:2018
angleško: Welding consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys - Classification (ISO 24373:2018)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Masivne žice in palice za talilno varjenje bakra in bakrovih zlitin - Razvrstitev (ISO 24373:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.30 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9606-3:1999
angleško: Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and copper alloys (ISO 9606-3:1999)
slovensko: Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 3. del: Baker in bakrove zlitine (ISO 9606-3:1999)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.30 03.100.30 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi