ICS: 77.120.40 - Nikelj, krom in njune zlitine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 56
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2400:2019
angleško: Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy Ni-P96-HT - Cold drawn and precipitation treated - Wires D ≤ 10 mm
slovensko: Aeronavtika - Toplotnoodporne zlitine na nikljevi osnovi Ni-P96-HT - Hladno vlečene in izločevalno utrjene - Žice D ≤ 10 mm
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.120.40 49.025.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6351:1985
angleško: Nickel -- Determination of silver, bismuth, cadmium, cobalt, copper, iron, manganese, lead and zinc contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Nikelj - Ugotavljanje deleža srebra, bizmuta, kadmija, kobalta, bakra, železa, mangana, svinca in cinka - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7523:1985
angleško: Nickel -- Determination of silver, arsenic, bismuth, cadmium, lead, antimony, selenium, tin, tellurium and thallium contents -- Electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko: Nikelj - Določanje srebra, arzena, bizmuta, kadmija, svinca, antimona, selena, kositra, telurja in talija - Elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7526:2020
angleško: Ferronickels - Determination of sulfur content - Infrared absorption method after induction furnace combustion (ISO 7526:2020)
slovensko: Feronikelj - Določevanje žvepla - Metoda z infrardečo absorpcijo po zgorevanju v indukcijski peči (ISO 7526:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10095:1999
angleško: Heat resisting steels and nickel alloys
slovensko: Toplotno obstojna jekla in nikljeve zlitine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.20 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10269:2013
angleško: Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties
slovensko: Jekla in nikljeve zlitine za pritrdilne elemente za delo pri povišanih in/ali nizkih temperaturah
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.20 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10302:2008
angleško: Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys
slovensko: Jekla ter nikljeve in kobaltove zlitine, odporne proti lezenju
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.70 77.120.40 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10387:1994
angleško: Metal chrome -- Specification and conditions of delivery
slovensko: Kovinski krom - Specifikacija in dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12153:2012
angleško: Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2011)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Polnjene žice za obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin, v zaščitnih plinih in brez zaščite (ISO 12153:2011)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12932:2013
angleško: Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko: Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14172:2015
angleško: Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2015)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje niklja in njegovih zlitin - Razvrstitev (ISO 14172:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18274:2010
angleško: Welding consumables - Wire and strip electrodes, wires and rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 18274:2010)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Žične in tračne elektrode, žice in palice za talilno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Razvrstitev (ISO 18274:2010)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22825:2017
angleško: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017)
slovensko: Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Preskušanje zvarnih spojev iz avstenitnih jekel in nikljevih zlitin (ISO 22825:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 77.120.40 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 27527:1991
angleško: Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of sulphur content - Iodometric titration method after induction furnace combustion (ISO 7527:1985)
slovensko: Nikelj, feronikelj in nikljeve zlitine - Določevanje žvepla - Jodometrijska titracijska metoda po zgorevanju v indukcijski peči (ISO 7527:1985)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7530-1:2015
angleško: Nickel alloys - Flame atomic absorption spectrometric analysis - Part 1: Determination of cobalt, chromium, copper, iron and manganese
slovensko: Nikljeve zlitine - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična analiza - 1. del: Določevanje kobalta, kroma, bakra, železa in mangana
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7530-7:1992
angleško: Nickel alloys -- Flame atomic absorption spectrometric analysis -- Part 7: Determination of aluminium content
slovensko: Nikljeve zlitine - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična analiza - 7. del: Ugotavljanje deleža aluminija
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7530-8:1992
angleško: Nickel alloys -- Flame atomic absorption spectrometric analysis -- Part 8: Determination of silicon content
slovensko: Nikljeve zlitine - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična analiza - 8. del: Ugotavljanje deleža silicija
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7530-9:1993
angleško: Nickel alloys -- Flame atomic absorption spectrometric analysis -- Part 9: Determination of vanadium content
slovensko: Nikljeve zlitine - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična analiza - 9. del: Ugotavljanje deleža vanadija
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9606-4:1999
angleško: Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys (ISO 9606-4:1999)
slovensko: Preskušanje varilcev - Talilno varjenje - 4. del: Nikelj in nikljeve zlitine (ISO 9606-4:1999)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 03.100.30 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14532-1:2004
angleško: Welding consumables - Test methods and quality requirements - Part 1: Primary methods and conformity assessment of consumables for steel, nickel and nickel alloys
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Preskusne metode in zahteve po kakovosti - 1. del: Glavne metode in ocenjevanje skladnosti dodajnih materialov za jeklo, nikelj in nikljeve zlitine
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14532-2:2004
angleško: Welding consumables - Test methods and quality requirements - Part 2: Supplementary methods and conformity assessment of consumables for steel, nickel and nickel alloys
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Preskusne metode in zahteve po kakovosti - 2. del: Dodatne metode in ocenjevanje skladnosti dodajnih materialov za jeklo, nikelj in nikljeve zlitine
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15614-1:2017
angleško: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
slovensko: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin (ISO 15614-1:2017, popravljena verzija 2017-10-01)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15614-14:2013
angleško: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 14: Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys (ISO 15614-14:2013)
slovensko: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 14. del: Hibridno lasersko-obločno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin (ISO 15614-14:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10095:1999/AC:2001
angleško: Heat resisting steels and nickel alloys
slovensko: Toplotno obstojna jekla in nikljeve zlitine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.20 77.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15614-1:2017/A1:2019
angleško: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)
slovensko: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Dopolnilo A1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi