ICS: 77.120.60 - Svinec, cink, kositer in njihove zlitine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 41
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1179:2003
angleško: Zinc an zinc alloys - Primary zinc
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Primarni cink
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1774:1997
angleško: Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Zlitine za livarske namene - Ingoti in taline
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.60 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4381:2011
angleško: Plain bearings - Tin casting alloys for multilayer plain bearings
slovensko: Drsni ležaji - Svinčeve in kositrove zlitine za večslojne drsne ležaje
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 77.120.60 21.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 611-1:1995
angleško: Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 1: Pewter
slovensko: Kositer in kositrove zlitine - Kositer-antimonove zlitine in izdelki iz njih - 1. del: Kositer-antimonove zlitine
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12060:1997
angleško: Zinc and zinc alloys - Method of sampling - Specifications
slovensko: Cink in cinkove zlitine - Metoda vzorčevanja - Specifikacije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12402:1999
angleško: Lead and lead alloys - Methods of sampling for analysis
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Metode vzorčevanja za analize
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12659:1999
angleško: Lead and lead alloys - Lead
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Svinec
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12908:1997
angleško: Lead and lead alloys - Analysis by Optical Emission Spectrometry (OES) with spark excitation
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Analiza z optično emisijsko spektrometrijo (OES), inducirano z iskrenjem
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12938:1999
angleško: Methods for the analysis of pewter - Determination of alloying and impurity element contents by atomic spectrometry
slovensko: Metode kemijske analize okrasne kositrove zlitine (pewter) - Določanje zlitinskih elementov in nečistoč z atomsko spektrometrijo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.040.30 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13086:2000
angleško: Lead and lead alloys - Lead oxides
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Svinčevi oksidi
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60 71.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13283:2002
angleško: Zinc and zinc alloys - Secondary zinc
slovensko: Cink in cinkove zlitine – Sekundarni cink
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 13800:2000
angleško: Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-ES), without separation of the lead matrix
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Analize elementov s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS) ali z emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-ES) brez odstranitve svinčeve osnove
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14029:2001
angleško: Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-ES), after separation of the lead matrix
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine - Analize elementov s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo(FAAS) ali z emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-ES) po odstranitvi svinčeve osnove
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14057:2003
angleško: Lead and lead alloys - Scraps - Terms and definitions
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine – Odpadki – Pojmi in definicije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 14138:2001
angleško: Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) or inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-ES), after separation by co-precipitation
slovensko: Svinec in svinčeve zlitine – Analiza s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS) ali emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (IC-ES) po ločenju elementov s soobarjanjem
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14290:2004
angleško: Zinc and zinc alloys - Secondary raw material
slovensko: Cink in cinkove zlitine – Sekundarne surovine
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17668:2016
angleško: Zinc diffusion coatings on ferrous products - Sherardizing - Specification (ISO 17668:2016)
slovensko: Cinkove difuzijske prevleke na železovih izdelkih - Šeradiranje - Specifikacija (ISO 17668:2016)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.60 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19598:2016
angleško: Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel with supplementary Cr(VI)-free treatment (ISO 19598:2016)
slovensko: Kovinske prevleke - Elektrogalvanske prevleke cinka in cinkovih zlitin na železu ali jeklu z dodanim Cr (VI) - prosti postopek (ISO 19598:2016)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.60 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2063-1:2019
angleško: Thermal spraying - Zinc, aluminium and and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems (ISO 2063-1:2019)
slovensko: Vroče brizganje - Cink, aluminij in njune zlitine - 1. del: Projektiranje in zahteve glede kakovosti korozijskega zaščitnega sistema (ISO 2063-1:2019)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.60 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2063-2:2017
angleško: Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 2: Execution of corrosion protection systems (ISO 2063-2:2017)
slovensko: Vroče brizganje - Cink, aluminij in njune zlitine - 2. del: Izvedba sistemov korozijske zaščite (ISO 2063-2:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.120.60 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3815-1:2005
angleško: Zinc and zinc alloys - Part 1: Analysis of solid samples by optical emission spectrometry (ISO 3815-1:2005)
slovensko: Cink in cinkove zlitine – 1. del: Analize trdnih vzorcev z optično emisijsko spektrometrijo (ISO 3815-1:2005)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3815-2:2005
angleško: Zinc and zinc alloys - Part 2: Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ISO 3815-2:2005)
slovensko: Cink in cinkove zlitine – 2. del: Analiza z optično emisijsko spektometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ISO 3815-2:2005)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12441-1:2001
angleško: Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 1: Determination of aluminium in zinc alloys - Titrimetric method
slovensko: Cink in cinkove zlitine – Kemična analiza – 1. del: Določevanje aluminija v cinkovih zlitinah – Titrimetrijska metoda
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.040.30 77.120.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12441-2:2001
angleško: Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Cink in cinkove zlitine – Kemična analiza – 2. del: Določevanje magnezija v cinkovih zlitinah – Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12441-3:2001
angleško: Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 3: Determination of lead, cadmium and copper - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Cink in cinkove zlitine – Kemična analiza – 3. del: Določevanje svinca, kadmija in bakra – Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.60 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi