ICS: 77.140.20 - Visokokakovostna jekla

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 86
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-1:2018
angleško : Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)
slovensko : Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 1. del: Nelegirana jekla za poboljšanje (ISO 683-1:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.45 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-2:2018
angleško : Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 2: Alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-2:2016)
slovensko : Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 2. del: Legirana jekla za poboljšanje (ISO 683-2:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-3:2022
angleško : Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 3: Case-hardening steels (ISO 683-3:2022)
slovensko : Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 3. del: Cementacijska jekla (ISO 683-3:2022)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-4:2018
angleško : Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 4: Free-cutting steels (ISO 683-4:2016)
slovensko : Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 4. del: Avtomatna jekla (ISO 683-4:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-5:2021
angleško : Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 5: Nitriding steels (ISO 683-5:2017)
slovensko : Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 5. del: Jekla za nitridiranje (ISO 683-5:2017)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10095:1999
angleško : Heat resisting steels and nickel alloys
slovensko : Toplotno obstojna jekla in nikljeve zlitine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.120.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-3:2018
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 3. del: Obločno varjenje nerjavnih jekel
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.140.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10229:1998
angleško : Evaluation of resistance of steel products to hydrogen induced cracking
slovensko : Vrednotenje odpornosti jeklenih izdelkov proti vodikovi pokljivosti
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 77.140.20 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10267:1998
angleško : Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures
slovensko : Feritno perlitna konstrukcijska jekla, ki se izločevalno utrjujejo s temperature vročega preoblikovanja
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10269:2013
angleško : Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties
slovensko : Jekla in nikljeve zlitine za pritrdilne elemente za delo pri povišanih in/ali nizkih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.120.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10272:2016
angleško : Stainless steel bars for pressure purposes
slovensko : Nerjavne jeklene palice za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10283:2019
angleško : Corrosion resistant steel castings
slovensko : Korozijsko obstojni jekleni ulitki
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10315:2006
angleško : Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) by using a near by technique
slovensko : Rutinska metoda za analiziranje močnolegiranih jekel z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF) ob uporabi primerjalnega korekturnega postopka
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13520:2019
angleško : Determination of ferrite content in austenitic stainless steel castings (ISO 13520:2015)
slovensko : Določevanje feritov v avstenitnih ulitkih iz nerjavečega jekla (ISO 13520:2015)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15730:2016
angleško : Metallic and other inorganic coatings - Electropolishing as a means of smoothing and passivating stainless steel (ISO 15730:2000)
slovensko : Kovinske in druge anorganske prevleke - Elektropoliranje kot sredstvo za glajenje in neaktivnost nerjavnega jekla (ISO 15730:2000)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.140.20 25.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17781:2017
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel (ISO 17781:2017)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Preskusne metode za kontrolo kakovosti mikrostrukture avstenitno-feritnega (dupleksnega) nerjavnega jekla (ISO 17781:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.140.20 75.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3506-1:2020
angleško : Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes (ISO 3506-1:2020)
slovensko : Vezni elementi - Mehanske lastnosti veznih elementov iz korozijsko odpornega nerjavnega jekla - 1. del: Vijaki z matico, vijaki in zatični vijaki z določenimi razredi in razredi trdnosti (ISO 3506-1:2020)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 77.140.20 21.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3506-2:2020
angleško : Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts with specified grades and property classes (ISO 3506-2:2020)
slovensko : Vezni elementi - Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 2. del: Matice z določenimi razredi in razredi trdnosti (ISO 3506-2:2020)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 77.140.20 21.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3506-3:2009
angleško : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (ISO 3506-3:2009)
slovensko : Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 3. del: Navojni zatiči in podobni vijaki, ki niso natezno obremenjeni (ISO 3506-3:2009)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 77.140.20 21.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3506-4:2009
angleško : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 4: Tapping screws (ISO 3506-4:2009)
slovensko : Mehanske lastnosti veznih elementov iz nerjavnega jekla - 4. del: Pločevinski vijaki (ISO 3506-4:2009)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 77.140.20 21.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3506-6:2022
angleško : Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 6: General rules for the selection of stainless steels and nickel alloys for fasteners (ISO 3506-6:2020)
slovensko : Vezni elementi - Mehanske lastnosti korozijsko odpornih nerjavnih jekel - 6. del: Splošna pravila za izbiro nerjavnih jekel in nikljevih zlitin za pritrdilne elemente (ISO 3506-6:2020)
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 77.120.40 77.140.20 21.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 683-17:2014
angleško : Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels (ISO 683-17:2014)
slovensko : Toplotno obdelana jekla, legirana in avtomatna jekla - 17. del: Jekla za kroglične in valjčne ležaje (ISO 683-17:2014)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 21.100.01 77.140.20 77.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7153-1:2016
angleško : Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals (ISO 7153-1:2016)
slovensko : Kirurški instrumenti - Materiali - 1. del: Kovine (ISO 7153-1:2016)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 77.140.20 11.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9444-2:2010
angleško : Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/plate (ISO 9444-2:2009)
slovensko : Kontinuirno vroče valjana nerjavna jekla - Mejni odstopki mer in tolerance oblik - 2. del: Široki trakovi ter tanke in debele pločevine (ISO 9444-2:2009)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9445-1:2010
angleško : Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 1: Narrow strip and cut lengths (ISO 9445-1:2009)
slovensko : Kontinuirno hladno valjano nerjavno jeklo - Mejni odstopki mer in tolerance oblik - 1. del: Ozki trakovi in rezane dolžine (ISO 9445-1:2009)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi