ICS: 77.140.30 - Jekla za uporabo pod tlakom

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 72
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10207:2017
angleško : Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars
slovensko : Jekla za enostavne tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji za pločevine, trakove in palice
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.020.32 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10272:2016
angleško : Stainless steel bars for pressure purposes
slovensko : Nerjavne jeklene palice za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10273:2016
angleško : Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties
slovensko : Vroče valjane jeklene palice, primerne za varjenje tlačnih posod, s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10314:2016
angleško : Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel at elevated temperatures
slovensko : Metoda za izpeljavo najmanjših vrednosti napetosti tečenja jekel pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-1:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 1. del: Splošne zahteve
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-2:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 2. del: Nelegirana in legirana jekla s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-3:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 3. del: Variva drobnozrnata jekla, normalizirana
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-4:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 4. del: Jekla, legirana z nikljem, s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-5:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 5. del: Variva drobnozrnata jekla, termomehansko valjana
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-6:2017
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 6. del: Variva drobnozrnata jekla, poboljšana
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10028-7:2016
angleško : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels
slovensko : Ploščati jekleni izdelki za tlačne posode - 7. del: Nerjavna jekla
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10222-1:2017
angleško : Steel forgings for pressure purposes - Part 1: General requirements
slovensko : Jekleni izkovki za tlačne posode - 1. del: Splošne zahteve za prosto kovane izkovke
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.30 77.140.85
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10222-3:2017
angleško : Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties
slovensko : Jekleni izkovki za tlačne posode - 3. del: Nikljeva jekla s specificiranimi lastnostmi pri nizkih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.85 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10222-5:2017
angleško : Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and ferritic-austenitic stainless steels
slovensko : Jekleni izkovki za tlačne posode - 5. del: Martenzitna, avstenitna in avstenitno-feritna nerjavna jekla
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.85 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10213:2007+A1:2016
angleško : Steel castings for pressure purposes
slovensko : Jekleni ulitki za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10222-2:2017+A1:2021
angleško : Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties
slovensko : Jekleni izkovki za tlačne posode - 2. del: Feritna in martenzitna jekla s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.85 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10222-4:2017+A1:2021
angleško : Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength
slovensko : Jekleni izkovki za tlačne posode - 4. del: Variva drobnozrnata jekla z veliko dogovorno napetostjo tečenja
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.85 77.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10207:1991
angleško : Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars
slovensko : Jekla za enostavne tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji za pločevine, trakove in palice
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.020.32 77.140.50 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10213:2007
angleško : Steel castings for pressure purposes
slovensko : Jekleni ulitki za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.30 77.140.80
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
Razveljavitev : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10272:2000
angleško : Stainless steel bars for pressure purposes
slovensko : Nerjavne jeklene palice za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
Razveljavitev : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10272:2007
angleško : Stainless steel bars for pressure purposes
slovensko : Nerjavne jeklene palice za tlačne posode
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
Razveljavitev : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10273:2000
angleško : Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties
slovensko : Vroče valjane varive jeklene palice za tlačne posode s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10273:2007
angleško : Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties
slovensko : Vroče valjane varive jeklene palice za tlačne posode s specificiranimi lastnostmi pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.60 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
Razveljavitev : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10314:2002
angleško : Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel at elevated temperatures
slovensko : Metoda za izpeljavo najmanjših vrednosti napetosti tečenja jekel pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1503-1:2000
angleško : Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 1: Steels specified in European Standards
slovensko : Ventili - Materiali za ohišja in pokrove - 1. del: Jekla, specificirana v evropskih standardih
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 77.140.30 23.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi