ICS: 77.140.45 - Nelegirana jekla

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 683-1:2018
angleško: Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016)
slovensko: Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 1. del: Nelegirana jekla za poboljšanje (ISO 683-1:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.20 77.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10025-2:2019
angleško: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
slovensko: Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.50 77.140.45 77.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-1:2006
angleško: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
slovensko: Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.70 77.140.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-2:2019
angleško: Hot finished steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
slovensko: Vroče izdelani votli konstrukcijski profili iz jekla - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.70 77.140.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-3:2020
angleško: Hot finished steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
slovensko: Vroče izdelani votli konstrukcijski profili iz jekla - 3. del: Tehnični dobavni pogoji za jekla z visoko trdnostjo in vodoodporna
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10219-1:2006
angleško: Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
slovensko: Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.70 77.140.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10219-2:2019
angleško: Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
slovensko: Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz jekla - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10219-3:2020
angleško: Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
slovensko: Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz jekla - 3. del: Tehnični dobavni pogoji za jekla z visoko trdnostjo in vodoodporna
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.70 77.140.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10248-1:1995
angleško: Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions
slovensko: Vroče valjana obešala iz nelegiranih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10248-2:1995
angleško: Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
slovensko: Vroče valjana obešala iz nelegiranih jekel - 2. del: Mejni odstopki mer in tolerance oblik
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10249-1:1995
angleško: Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions
slovensko: Hladno oblikovana obešala iz nelegiranih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10249-2:1995
angleško: Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
slovensko: Hladno oblikovana obešala iz nelegiranih jekel - 2. del: Mejni odstopki mer in tolerance oblik
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10250-2:1999
angleško: Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels
slovensko: Prosto kovani jekleni izkovki za splošno tehnično uporabo - 2. del: Nelegirana kakovostna in plemenita jekla
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.85 77.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10253-1:1999
angleško: Butt-welding pipe fittings - Part 1: Wrought carbon steel for general use and without specific inspection requirements
slovensko: Cevni fitingi za soležne zvare - 1. del: Ogljikovo jeklo za splošno uporabo in brez posebnih zahtev kontrole
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10253-2:2007
angleško: Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements
slovensko: Cevni fitingi za soležne zvare - 2. del: Nelegirana in feritna legirana jekla s posebnimi zahtevami kontrole
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10264-2:2012
angleško: Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications
slovensko: Jeklena žica in žični izdelki - Jeklena žica za vrvi - 2. del: Hladno vlečena nelegirana jeklena žica za vrvi za splošno uporabo
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10264-3:2012
angleško: Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications
slovensko: Jeklena žica in žični izdelki - Jeklena žica za vrvi - 3. del: Okrogla in oblikovana nelegirana jeklena žica za velike obremenitve
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15349-2:2003
angleško: Unalloyed steel - Determination of low carbon content - Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating) (ISO 15349-2:1999)
slovensko: Nelegirana jekla – Določevanje ogljika v majhnih količinah – 2. del: Metoda z infrardečo absorpcijo po zgorevanju v indukcijski peči (s predgrevanjem) (ISO 15349-2:1999)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15614-3:2008
angleško: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)
slovensko: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 3. del: Talilno varjenje nelegiranih in nizkolegiranih litin (ISO 15614-3:2008)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.140.45 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10025:1990/A1:1993
angleško: Hot rolled products of non-alloy structural steels - Technical delivery conditions (Includes amendment A1:1993)
slovensko: Vroče valjani izdelki iz nelegiranih konstrukcijskih jekel - Tehnični dobavni pogoji (vključuje dopolnilo A1:1993)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1996
Razveljavitev: 01-feb-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10025-2:2004
angleško: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
slovensko: Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.50 77.140.45 77.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2005
Razveljavitev: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-1:1994
angleško: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 1: Technical delivery requirements
slovensko: Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1997
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-2:1997
angleško: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
slovensko: Vroče oblikovani votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10210-2:2006
angleško: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
slovensko: Vroče izdelani votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 2. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilov
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10219-1:1997
angleško: Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery requirements
slovensko: Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - 1. del: Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.45 77.140.70
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi