ICS: 77.140.80 - Železni in jekleni ulitki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 54
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1071:2015
angleško : Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification (ISO 1071:2015)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode, žice, palice in cevne strženske elektrode za talilno varjenje litega železa - Razvrstitev (ISO 1071:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.140.80 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1561:2011
angleško : Founding - Grey cast irons
slovensko : Livarstvo - Siva litina (z lamelastim grafitom)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1562:2019
angleško : Founding - Malleable cast irons
slovensko : Livarstvo - Temprana litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1564:2011
angleško : Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast iron
slovensko : Livarstvo - Bainitno poboljšana duktilna litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-8:2018
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 8. del: Varjenje železove litine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10283:2019
angleško : Corrosion resistant steel castings
slovensko : Korozijsko obstojni jekleni ulitki
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10293:2015
angleško : Steel castings - Steel castings for general engineering uses
slovensko : Jekleni ulitki - Jekleni ulitki za splošne tehnične namene
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10295:2002
angleško : Heat resistant steel castings
slovensko : V ognju obstojna jeklena litina
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10340:2007
angleško : Steel castings for structural uses
slovensko : Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10349:2009
angleško : Steel castings - Austenitic manganese steel castings
slovensko : Jekleni ulitki - Ulitki iz avstenitnega manganovega jekla
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11970:2016
angleško : Specification and approval of welding procedures for production welding of steel castings (ISO 11970:2016)
slovensko : Popis in odobritev varilnih postopkov za proizvodno varjenje jeklenih ulitkov (ISO 11970:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13520:2019
angleško : Determination of ferrite content in austenitic stainless steel castings (ISO 13520:2015)
slovensko : Določevanje feritov v avstenitnih ulitkih iz nerjavečega jekla (ISO 13520:2015)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.20 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1371-1:2011
angleško : Founding - Liquid penetrant inspection - Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings
slovensko : Livarstvo - Preiskava s penetrirno tekočino - 1. del: Ulitki v pesek, težnostno kokilno uliti in nizkotlačno uliti ulitki
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1371-2:2015
angleško : Founding - Liquid penetrant testing - Part 2: Investment castings
slovensko : Livarstvo - Preiskava s penetrirno tekočino - 2. del: Precizijsko uliti ulitki
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1559-2:2014
angleško : Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings
slovensko : Livarstvo - Tehnični dobavni pogoji - 2. del: Dodatne zahteve pri jeklenih ulitkih
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1559-3:2011
angleško : Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional requirements for iron castings
slovensko : Livarstvo - Tehnični dobavni pogoji - 3. del: Dodatne zahteve za litoželezne ulitke
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15776:2022
angleško : Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure vessel parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %
slovensko : Nekurjene tlačne posode - Zahteve za konstruiranje in izdelavo tlačnih posod in njihovih delov iz litega železa z raztezkom ob porušitvi, enakim ali manjšim kot 15 %
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 77.140.80 23.020.32
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16079:2011
angleško : Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons
slovensko : Livarstvo - Železove litine s kompaktnim (vermikularnim) grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16124:2011
angleško : Founding - Low alloyed ferritic spheroidal graphite cast iron for elevated temperature applications
slovensko : Livarstvo - Malolegirana nodularna litina za uporabo pri povišanih temperaturah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16482:2014
angleško : Founding - Continuous cast iron bars
slovensko : Livarstvo - Palice iz litega železa
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12680-1:2003
angleško : Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes
slovensko : Livarstvo – Ultrazvočna preiskava – 1. del: Jekleni ulitki za splošno uporabo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12680-2:2003
angleško : Founding - Ultrasonic examination - Part 2: Steel castings for highly stressed components
slovensko : Livarstvo – Ultrazvočna preiskava – 2. del: Jekleni ulitki za močno obremenjene sestavne dele
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12680-3:2011
angleško : Founding - Ultrasonic examination - Part 3: Spheroidal graphite cast iron castings
slovensko : Livarstvo - Ultrazvočna preiskava - 3. del: Ulitki iz sive litine s kroglastim grafitom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 77.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2002-21:2019
angleško : Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 21: Radiographic testing of castings
slovensko : Aeronavtika - Kovinski materiali - Preskusne metode - 21. del: Radiografsko preskušanje ulitkov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.140.80 49.025.15 49.025.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10340:2007/AC:2008
angleško : Steel castings for structural uses
slovensko : Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu - Popravek AC
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi