ICS: 77.150.10 - Aluminijski izdelki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 307
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 40-6:2002
angleško : Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
slovensko : Drogovi za razsvetljavo - 6. del: Zahteve za aluminijaste drogove za razsvetljavo
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 93.080.40 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 486:2009
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Drogovi za iztiskovanje - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 487:2009
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Rolling ingots - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Brame za valjanje - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 507:2019
angleško : Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet
slovensko : Pločevina za pokrivanje streh in oblaganje sten - Specifikacija za povsem podprte proizvode iz aluminijske pločevine
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 515:2017
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Temper designations
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni izdelki - Označevanje stanj
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 541:2006
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans, closures and lids - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Valjani polizdelki za pločevinke, zapirala in pokrove - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 570:2007
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Impact extrusion slugs obtained from wrought products - Specification
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni polizdelki za udarno iztiskovanje - brizganje (okrogli - rondele z luknjo ter brez nje - in kvadrasti) - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 576:2003
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for remelting - Specifications
slovensko : Aluminium and aluminium alloys - Unalloyed aluminium ingots for remelting - Specifications
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 601:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for use in contact with foodstuff
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Ulitki - Kemična sestava ulitkov, ki se uporabljajo v stiku z živili
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 602:2004
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Wrought products - Chemical composition of semi-finished products used for the fabrication of articles for use in contact with foodstuff
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Gneteni izdelki - Kemična sestava polizdelkov, namenjenih izdelavi izdelkov, ki pridejo v stik z živili
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 851:2022
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of culinary utensils - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Rondele in polizdelki za izdelavo jedilnih pripomočkov in posode - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 97.040.60 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 941:2022
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of general applications - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Rondele in polizdelki za splošno uporabo - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1386:2007
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Tread plate - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pločevina z reliefnimi vzorci - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1396:2015
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Coil coated sheet and strip for general applications - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Prevlečena ali premazana pločevina in trakovi za splošno uporabo - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1669:1996
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Test methods - Earing test for sheet and strip
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Metode preskušanja - Preskus ušesenja pločevine in trakov
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1676:2020
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Legirani bloki za pretaljevanje - Specifikacije
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2114:2019
angleško : Aerospace series - Aluminium 1050A-H14 - Wire for solid rivets - D ≤ 10 mm
slovensko : Aeronavtika - Aluminij 1050A-H14 - Žica za polne kovice - D ≤ 10 mm
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.150.10 49.025.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2510:2019
angleško : Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T42 - Drawn tubes for structural applications
slovensko : Aeronavtika - Aluminijeva zlitina 2024- - T42 - Vlečene cevi za konstrukcijsko uporabo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.150.10 49.025.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 286-4:1994
angleško : Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko : Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 485-1:2016
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pločevine, trakovi in plošče - 1. del: Tehnični pogoji za pregled in dobavo
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 485-3:2003
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 3: Tolerances on dimensions and form for hot-rolled products
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine – Pločevine, trakovi in plošče – 3. del: Odstopki mer in tolerance oblik
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 485-4:1993
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 4: Tolerances on shape and dimensions for cold-rolled products
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Pločevine, trakovi in plošče - 4. del: Tolerance oblik in odstopki mer hladno valjanih izdelkov
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 508-2:2019
angleško : Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
slovensko : Pločevina za pokrivanje streh in oblaganje sten - Specifikacija za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 2. del: Aluminij
TC : IKER - Keramika ICS : 77.150.10 91.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 546-1:2006
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Folija - 1. del: Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 546-2:2006
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Foil - Part 2: Mechanical properties
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Folija - 2. del: Mehanske lastnosti
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi