ICS: 77.160 - Metalurgija prahov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 105
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1369:2012
angleško: Founding - Magnetic particle testing
slovensko: Livarstvo - Preskušanje z magnetnim prahom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.160 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2738:1999
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Permeable sintered metal materials - Determination of density, oil content and open porosity (ISO 2738:1999)
slovensko: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Permeable sintered metal materials - Determination of density, oil content and open porosity (ISO 2738:1999)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2740:2009
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2009)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Preskušanci za natezni preskus (ISO 2740:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3252:2019
angleško: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2019)
slovensko: Metalurgija prahov - Slovar (ISO 3252:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3325:1999
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3325:1996)
slovensko: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3325:1996)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3327:2009
angleško: Hardmetals - Determination of transverse rupture strength (ISO 3327:2009)
slovensko: Trdine - Določevanje prečne lomne trdnosti (ISO 3327:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3369:2010
angleško: Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density (ISO 3369:2006)
slovensko: Neprepustne sintrane kovine in trdine - Določevanje gostote (ISO 3369:2006)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3907:2009
angleško: Hardmetals - Determination of total carbon - Gravimetric method (ISO 3907:2009)
slovensko: Trdine - Določevanje celotnega ogljika - Gravimetrijska metoda (ISO 3907:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3908:2009
angleško: Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon - Gravimetric method (ISO 3908:2009)
slovensko: Trdine - Določevanje netopnega (prostega) ogljika - Gravimetrijska metoda (ISO 3908:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3927:2017
angleško: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2017)
slovensko: Kovinski praški razen praškov za trdine - Ugotavljanje stisljivosti z enoosno kompresijo (ISO 3927:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3928:2016
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces (ISO 3928:2016)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Preskušanci za preskus utrujenosti (ISO 3928:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3953:2011
angleško: Metallic powders - Determination of tap density (ISO 3953:2011)
slovensko: Kovinski praški - Ugotavljanje gostote po usedanju (ISO 3953:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3954:2007
angleško: Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:2007)
slovensko: Praški za uporabo v praškasti metalurgiji - Vzorčenje (ISO 3954:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4022:2018
angleško: Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability (ISO 4022:2018)
slovensko: Prepustne sintrane kovine - Ugotavljanje prepuščanja tekočin (ISO 4022:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4489:2019
angleško: Hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:2019)
slovensko: Trdine - Vzorčenje in preskušanje (ISO 4489:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4490:2018
angleško: Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO 4490:2018)
slovensko: Kovinski praški - Ugotavljanje pretočnosti s pomočjo umerjenega lijaka (Hallov merilnik) (ISO 4490:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4492:2017
angleško: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2017)
slovensko: Kovinski prašek, razen prahu iz trdih kovin - Ugotavljanje dimenzijskih sprememb pri stiskanju in sintranju (ISO 4492:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4496:2017
angleško: Metallic powders - Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders (ISO 4496:2017)
slovensko: Kovinski prah - Določevanje netopne kisline železa, bakra, kositra in bronovega prahu (ISO 4496:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4497:2020
angleško: Metallic powders - Determination of particle size by dry sieving (ISO 4497:2020)
slovensko: Kovinski praški - Ugotavljanje velikosti delcev s suhim sejanjem (ISO 4497:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4498:2010
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of apparent hardness and microhardness (ISO 4498:2010)
slovensko: Sintrane kovine brez trdin - Določevanje trdote in mikrotrdote (ISO 4498:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4506:2018
angleško: Hardmetals - Compression test (ISO 4506:2018)
slovensko: Trdine - Tlačni preskus (ISO 4506:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4507:2007
angleško: Sintered ferrous materials, carburized or carbonitrided - Determination and verification of case-hardening depth by a micro-hardness test (ISO 4507:2000)
slovensko: Sintrane železne kovine, naogljičene ali karbonitrirane - Določevanje in preverjanje globine cementacijskega kaljenja z merjenjem mikrotrdote (ISO 4507:2000)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4884:2019
angleško: Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:2019)
slovensko: Trdine - Vzorčenje in preskušanje kovinskih prahov z uporabo sintranih preskusnih vzorcev (ISO 4884:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5754:2017
angleško: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)
slovensko: Sintrani kovinski materiali, razen trdin - Udarni preskušanec brez zareze (ISO 5754:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160 77.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5755:2012
angleško: Sintered metal materials - Specifications (ISO 5755:2012)
slovensko: Sintrane kovine - Specifikacije (ISO 5755:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi