ICS: 77.180 - Oprema za metalurško industrijo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12883:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo staljivih modelov za ulivanje z voščenimi staljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12890:2000
angleško: Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
slovensko: Livarstvo - Modeli, modelne naprave in jedrovniki za izdelavo peščenih form in jeder
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12892:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo izparljivih modelov za ulivanje z izparljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14677:2008
angleško: Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel
slovensko: Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14753:2007
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1559-1:2011
angleško: Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
slovensko: Livarstvo - Tehnični dobavni pogoji - 1. del: Splošno
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16774:2016
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for steel converter and associated equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13675:2004+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.20 13.110 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14681:2006+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15061:2007+A1:2008
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.180 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13675:2004
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za cevarne, valjarne in opremo za pakiranje blaga
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.20 13.110 77.180
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14681:2006
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.180 13.110 25.180.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15061:2007
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.180 13.110
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2008
Razveljavitev: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1559-1:1997
angleško: Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
slovensko: Livarstvo - Tehnični dobavni pogoji - 1. del: Splošno
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.180
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1998
Razveljavitev: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 13578
angleško: Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces (ISO/DIS 13578:2016)
slovensko: Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi (ISO/DIS 13578:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180 25.180.10
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 14753
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jekla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 15061
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17449
angleško: Safety of machinery - Safety requirements to finishing lines for metal strip
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za zaključne črte na kovinskem traku
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 77.180
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23062
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for molding and coremaking machinery and associated equipment (ISO/DIS 23062:2019)
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za oblikovanje in modeliranje ter pripadajočo opremo (ISO/DIS 23062:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23063
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for high pressure die casting machines (ISO/DIS 23063:2020)
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za tlačno litje (ISO/DIS 23063:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30 77.180 13.110
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23495
angleško: Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for steel converter and associated equipment (ISO/DIS 23495:2019)
slovensko: Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo (ISO/DIS 23495:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.180 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi