ICS: 79.060.01 - Lesne plošče na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 66
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 310:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje upogibne trdnosti in modula elastičnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 311:2002
angleško: Wood-based panels - Surface soundness - Test method
slovensko: Lesne plošče – Čvrstost površine – Preskusna metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 318:2002
angleško: Wood based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje dimenzijskih sprememb povezanih s spremembami relativne zračne vlažnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 321:2001
angleško: Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje odpornosti proti vlagi pri cikličnih pogojih
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 322:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of moisture content
slovensko: Lesne plošče - Določanje vlažnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 323:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of density
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje gostote
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 325:2012
angleško: Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje mer preskušancev
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 335:2013
angleško: Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 789:2004
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.01 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1058:2009
angleško: Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje karakterističnih 5-percentilnih vrednosti in karakterističnih srednjih vrednosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1156:2013
angleško: Wood-based panels - Determination of duration of load and creep factors
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje faktorjev trajanja obremenitve in lezenja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 324-1:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 1: Determination of thickness, width and length
slovensko: Lesne plošče - Določanje mer plošč - 1. del: Določanje debeline, širine in dolžine
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 324-2:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 2: Determination of squareness and edge straightness
slovensko: Lesne plošče - Določanje mer plošč - 2. del: Določanje pravokotnosti in ravnosti robov
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 326-1:1994
angleško: Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results
slovensko: Lesne plošče - Vzorčenje, razžagovanje in kontrola - 1. del: Vzorčenje, izžagovanje preskušancev in podajanje rezultatov preskušanja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 326-3:2003
angleško: Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of an isolated lot of panels
slovensko: Lesne plošče – Vzorčenje, razžagovanje in kontrola – 3.del: Kontrola posamezne partije plošč
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 717-1:2004
angleško: Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje sproščanja formaldehida - 1. del: Sproščanje formaldehida po komorni metodi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 717-3:1996
angleško: Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Formaldehyde release by the flask method
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje sproščanja formaldehida - 3. del: Sproščanje formaldehida po steklenični metodi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12038:2002
angleško: Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels - Method of test for determining the resistance against wood-destroying basidiomycetes
slovensko: Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels - Method of test for determining the resistance against wood-destroying basidiomycetes
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12871:2013
angleško: Wood-based panels - Determination of performance characteristics for load bearing panels for use in floors, roofs and walls
slovensko: Lesne plošče - Lastnosti in zahteve za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in strehe
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 12872:2014
angleško: Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs
slovensko: Lesne plošče - Napotki za talno, stensko in strešno uporabo nosilnih plošč
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13446:2002
angleško: Wood-based panels - Determination of withdrawal capacity of fasteners
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje izvlečne sile žebljev, sponk in vijakov
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13879:2002
angleško: Wood-based panels - Determination of edgewise bending properties
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje upogibnih lastnosti po robu
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14220:2006
angleško: Timber and wood-based materials in external windows, external door leaves and external doorframes - Requirements and specifications
slovensko: Les in lesni materiali za zunanja okna, zunanja vrata in zunanje okvirje vrat - Zahteve in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 91.060.50 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14221:2006
angleško: Timber and wood-based materials in internal windows, internal door leaves and internal doorframes - Requirements and specifications
slovensko: Les in lesni materiali za notranja okna, notranja vrata in notranje okvirje vrat - Zahteve in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 91.060.50 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14322:2017
angleško: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification
slovensko: Lesne plošče - Z melaminom oplemenitene plošče za notranje prostore - Definicija, zahteve in klasifikacija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi