ICS: 79.060.01 - Lesne plošče na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 70
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 310:1993
angleško : Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje upogibne trdnosti in modula elastičnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 311:2002
angleško : Wood-based panels - Surface soundness - Test method
slovensko : Lesne plošče – Čvrstost površine – Preskusna metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 318:2002
angleško : Wood based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity
slovensko : Lesne plošče – Ugotavljanje dimenzijskih sprememb povezanih s spremembami relativne zračne vlažnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 321:2001
angleško : Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions
slovensko : Lesne plošče – Ugotavljanje odpornosti proti vlagi pri cikličnih pogojih
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 322:1993
angleško : Wood-based panels - Determination of moisture content
slovensko : Lesne plošče - Določanje vlažnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 323:1993
angleško : Wood-based panels - Determination of density
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje gostote
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 325:2012
angleško : Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje mer preskušancev
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 335:2013
angleško : Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko : Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 789:2004
angleško : Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko : Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC : KON - Konstrukcije ICS : 79.060.01 91.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1058:2009
angleško : Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje karakterističnih 5-percentilnih vrednosti in karakterističnih srednjih vrednosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1156:2013
angleško : Wood-based panels - Determination of duration of load and creep factors
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje faktorjev trajanja obremenitve in lezenja
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 324-1:1993
angleško : Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 1: Determination of thickness, width and length
slovensko : Lesne plošče - Določanje mer plošč - 1. del: Določanje debeline, širine in dolžine
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 324-2:1993
angleško : Wood-based panels - Determination of dimensions of boards - Part 2: Determination of squareness and edge straightness
slovensko : Lesne plošče - Določanje mer plošč - 2. del: Določanje pravokotnosti in ravnosti robov
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 326-1:1994
angleško : Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results
slovensko : Lesne plošče - Vzorčenje, razžagovanje in kontrola - 1. del: Vzorčenje, izžagovanje preskušancev in podajanje rezultatov preskušanja
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 326-3:2003
angleško : Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of an isolated lot of panels
slovensko : Lesne plošče – Vzorčenje, razžagovanje in kontrola – 3.del: Kontrola posamezne partije plošč
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 717-1:2004
angleško : Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje sproščanja formaldehida - 1. del: Sproščanje formaldehida po komorni metodi
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 717-3:1996
angleško : Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Formaldehyde release by the flask method
slovensko : Lesne plošče - Ugotavljanje sproščanja formaldehida - 3. del: Sproščanje formaldehida po steklenični metodi
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 12038:2002
angleško : Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels - Method of test for determining the resistance against wood-destroying basidiomycetes
slovensko : Durability of wood and wood-based products - Wood-based panels - Method of test for determining the resistance against wood-destroying basidiomycetes
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12871:2013
angleško : Wood-based panels - Determination of performance characteristics for load bearing panels for use in floors, roofs and walls
slovensko : Lesne plošče - Lastnosti in zahteve za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in strehe
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 12872:2014
angleško : Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs
slovensko : Lesne plošče - Napotki za talno, stensko in strešno uporabo nosilnih plošč
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13446:2002
angleško : Wood-based panels - Determination of withdrawal capacity of fasteners
slovensko : Lesne plošče – Ugotavljanje izvlečne sile žebljev, sponk in vijakov
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13879:2002
angleško : Wood-based panels - Determination of edgewise bending properties
slovensko : Lesne plošče – Ugotavljanje upogibnih lastnosti po robu
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14220:2006
angleško : Timber and wood-based materials in external windows, external door leaves and external doorframes - Requirements and specifications
slovensko : Les in lesni materiali za zunanja okna, zunanja vrata in zunanje okvirje vrat - Zahteve in specifikacije
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 91.060.50 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14221:2006
angleško : Timber and wood-based materials in internal windows, internal door leaves and internal doorframes - Requirements and specifications
slovensko : Les in lesni materiali za notranja okna, notranja vrata in notranje okvirje vrat - Zahteve in specifikacije
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 91.060.50 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14322:2021
angleško : Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Definition, requirements and classification
slovensko : Lesne plošče - Z melaminom oplemenitene plošče za notranje prostore - Definicija, zahteve in klasifikacija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi