ICS: 79.060.10 - Vezan les

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 315:2000
angleško: Plywood - Tolerances for dimensions
slovensko: Vezane plošče – Dimenzijska odstopanja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 1099:2007
angleško: Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of plywood for use in different use classes
slovensko: Vezan les - Biološka trajnost - Navodilo za oceno uporabnosti vezanega lesa v različnih razredih uporabnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-1:1996
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification
slovensko: Vezan les - Razvrstitev in terminologija - 1. del: Razvrstitev
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-2:1999
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko: Vezane plošče - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 314-1:2004
angleško: Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
slovensko: Vezane plošče - Kakovost zlepljenosti - 1. del: Preskusne metode
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 314-2:1993
angleško: Plywood - Bonding quality - Part 2: Requirements
slovensko: Vezane plošče - Kakovost zlepljenosti - 2. del: Zahteve
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 635-1:1994
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 1. del: Splošno
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 635-2:1995
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 2. del: Listavci
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 635-3:1995
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 3: Softwood
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 3. del: Iglavci
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 635-4:2007
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of ability for finishing, guideline
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 4. del: Parametri primernosti za oplemenitenje, navodilo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 635-5:1999
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 5: Methods for measuring and expressing characteristics and defects
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 5. del: Metode za merjenje in izražanje značilnosti in napak
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14272:2011
angleško: Plywood - Calculation method for some mechanical properties
slovensko: Vezan les - Računske metode za nekatere mehanske lastnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16351:2015
angleško: Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
slovensko: Lesene konstrukcije - Križno lamelirani les - Zahteve
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12369-2:2011
angleško: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 2: Plywood
slovensko: Lesne plošče - Karakteristične vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij - 2. del: Vezane plošče
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 636:2012+A1:2015
angleško: Plywood - Specifications
slovensko: Vezane plošče - Specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 315:1993
angleško: Plywood - Tolerances for dimensions
slovensko: Vezan les - Tolerance mer
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 636:2003
angleško: Plywood - Specifications
slovensko: Vezane plošče - Specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 636:2012
angleško: Plywood - Specifications
slovensko: Vezane plošče - Specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Razveljavitev: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1072:1995
angleško: Plywood - Description of bending properties for structural plywood
slovensko: Vezan les - Opis upogibnih lastnosti konstrukcijskega vezanega lesa
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1997
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1084:1995
angleško: Plywood - Formaldehyde release classes determined by the gas analysis method
slovensko: Vezan les - Razredi sproščenega formaldehida, določenega po plinski metodi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1099:1997
angleško: Plywood - Biological durability - Guidance for the assessment of plywood for use in different hazard classes
slovensko: Vezan les - Biološka trajnost - Navodilo za oceno uporabnosti vezanega lesa v različnih razredih ogroženosti
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-1:1992
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 1: Classification
slovensko: Vezan les - Klasifikacija in terminologija - 1. del: Klasifikacija
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 313-2:1995
angleško: Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
slovensko: Vezan les - Razvrstitev in terminologija - 2. del: Terminologija
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10 01.040.79
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1998
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 314-1:1993
angleško: Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
slovensko: Vezan les - Kakovost zlepljenih spojev - 1. del: Preskusne metode
TC: LII - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1996
Razveljavitev: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 635-4:1996
angleško: Plywood - Classification by surface appearance - Part 4: Parameters of ability for finishing - Guideline
slovensko: Vezan les - Klasifikacija po videzu površine - 4. del: Parametri primernosti za oplemenitenje, navodilo
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi