ICS: 79.060.99 - Druge lesne plošče

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12775:2001
angleško: Solid wood panels - Classification and terminology
slovensko: Masivne lesne plošče – Razvrstitev in terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13354:2008
angleško: Solid wood panels - Bonding quality - Test method
slovensko: Masivne lesne plošče - Kakovost zlepljenosti - Preskusna metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14080:2013
angleško: Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber
slovensko: Lesene konstrukcije - Lepljeni lamelirani les in lepljeni masivni les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12369-3:2008
angleško: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels
slovensko: Lesne plošče - Karakteristične vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij - 3. del: Masivne lesne plošče
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13017-1:2000
angleško: Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 1: Softwood
slovensko: Masivne lesne plošče – Razvrstitev po izgledu površin – 1.del: Iglavci
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13017-2:2000
angleško: Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood
slovensko: Masivne lesne plošče – Razvrstitev po izgledu površin – 2.del: Listavci
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2008+A1:2011
angleško: Solid wood panels (SWP) - Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14279:2004+A1:2009
angleško: Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Slojnat furnirni les (LVL) - Definicije, klasifikacija in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 386:1995
angleško: Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements
slovensko: Lepljen lameliran les - Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1996
Razveljavitev: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 386:2001
angleško: Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements
slovensko: Lepljeni lamelirani les - Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2002
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 387:1999
angleško: Glued laminated timber - Large finger joints - Performance requirements and minimum production requirements
slovensko: Lepljeni lamelirani les - Polni zobati spoji - Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 387:2001
angleško: Glued laminated timber - Large finger joints - Performance requirements and minimum production requirements
slovensko: Lepljeni lamelirani les - Polni zobati spoji - Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2002
Razveljavitev: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 390:1994
angleško: Glued laminated timber - Sizes - Permissible deviations
slovensko: Lepljen lameliran les - Mere - Dovoljena odstopanja
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1996
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 391:1995
angleško: Glued laminated timber - Delamination test of glue lines
slovensko: Lepljen lameliran les - Delaminacijski preskus lepljenih stikov
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1996
Razveljavitev: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 391:2001
angleško: Glued laminated timber - Delamination test of glue lines
slovensko: Lepljeni lamelirani les - Delaminacijski preskus lepljenih stikov
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2002
Razveljavitev: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 392:1995
angleško: Glued laminated timber - Shear test of glue lines
slovensko: Lepljen lameliran les - Strižni preskus lepljenih stikov
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1996
Razveljavitev: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1194:1999
angleško: Timber structures - Glued laminated timber - Strength classes and determination of characteristic values
slovensko: Lesene konstrukcije - Lepljeni lamelirani les - Trdnostni razredi in ugotavljanje značilnih vrednosti
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2003
angleško: Solid wood panels (SWP) - Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2008
angleško: Solid wood panels (SWP) - Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 13354:2003
angleško: Solid wood panels - Bonding quality - Test method
slovensko: Masivne lesne plošče – Kakovost zlepljenosti – Preskusna metoda
TC: LTV - Les in lesni izdelki ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14080:2005
angleško: Timber structures - Glued laminated timber - Requirements
slovensko: Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14279:2004
angleško: Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Laminirani furnir (LVL) – Definicije, klasifikacija in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2005
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13353:2008/FprA1
angleško: Solid wood panels (SWP) Requirements
slovensko: Masivne lesne plošče (SWP) - Zahteve
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14279:2004/prA1
angleško: Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Slojno furniran les(LVL) - Definicije, klasifikacija in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.99
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi