ICS: 79.080 - Polizdelki iz lesa

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1533:2010
angleško : Wood and parquet flooring - Determination of bending strength under static load - Test methods
slovensko : Lesene in parketne talne obloge - Ugotavljanje upogibnih lastnosti pri statičnih obremenitvah - Preskusne metode
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1534:2020
angleško : Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method
slovensko : Lesene talne obloge in parket - Ugotavljanje odpornosti proti vtiskovanju - Preskusna metoda
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1910:2016
angleško : Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of dimensional stability
slovensko : Lesene talne obloge ter leseni stenski in stropni opaži - Ugotavljanje dimenzijske stabilnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13226:2009
angleško : Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues
slovensko : Lesene talne obloge - Masivne parketne deščice s peresom in/ali utorom
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13227:2017
angleško : Wood flooring - Solid lamparquet products
slovensko : Lesene talne obloge - Masivni tanki parket
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13228:2011
angleško : Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks with an interlocking system
slovensko : Lesene talne obloge - Masivne lesene talne obloge, vključno s kockami za sisteme zapore
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13442:2013
angleško : Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding - Determination of the resistance to chemical agents
slovensko : Lesene in parketne talne obloge ter leseni stenski in stropni opaži - Ugotavljanje odpornosti proti kemijskim snovem
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13488:2002
angleško : Wood flooring - Mosaic parquet elements
slovensko : Wood flooring - Mosaic parquet elements
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13489:2017
angleško : Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements
slovensko : Lesene in parketne talne obloge - Večslojni parketni elementi
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13629:2020
angleško : Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards
slovensko : Lesene talne obloge - Masivne in sestavljene masivne deske listavcev
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13647:2021
angleško : Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics
slovensko : Lesene talne, stenske in stropne obloge - Ugotavljanje geometrijskih lastnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13696:2008
angleško : Wood Flooring (including parquet) - Test method to determine elasticity and resistance to wear
slovensko : Lesene talne obloge (vključno s parketom) - Preskusna metoda za ugotavljanje prožnosti in odpornosti proti obrabi
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080 97.150
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13756:2018
angleško : Wood flooring and parquet - Terminology
slovensko : Lesene talne obloge in parket - Terminologija
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080 01.040.79
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški, francoski in nemški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13990:2004
angleško : Wood flooring - Solid softwood floor boards
slovensko : Lesene talne obloge - Razvrstitev iglavcev za talne plošče
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14229:2010
angleško : Structural timber - Wood Poles for overhead lines
slovensko : Konstrukcijski les - Leseni drogovi za nadzemne vode
TC : KON - Konstrukcije ICS : 29.240.20 79.080
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14342:2013
angleško : Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
slovensko : Lesene talne obloge - Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14354:2017
angleško : Wood-based panels - Wood veneer floor coverings
slovensko : Lesne plošče - Furnirane talne obloge
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14374:2004
angleško : Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
slovensko : Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.20 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14519:2005
angleško : Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles with tongue and groove
slovensko : Notranje in zunanje obloge (opaž) iz masivnega lesa iglavcev – Profili z utorom in peresom
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14762:2006
angleško : Wood flooring - Sampling procedures for evaluation of conformity
slovensko : Lesene talne obloge – Vzorčenje za potrjevanje skladnosti
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14951:2006
angleško : Solid hardwood panelling and cladding - Machined profiles elements
slovensko : Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa listavcev – Elementi s profilom
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15146:2006
angleško : Solid softwood panelling and cladding - Machined profiles without tongue and groove
slovensko : Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa - Profili brez utora in peresa
TC : LES - Okrogli in žagani les ICS : 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15676:2007
angleško : Wood flooring - Slip resistance - Pendulum test
slovensko : Lesene talne obloge - Odpornost proti zdrsu - Preskus z nihalom
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 97.150 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16818:2018
angleško : Durability of wood and wood-based products - Moisture dynamics of wood and wood-based products
slovensko : Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Dinamika vlaženja lesa in lesnih izdelkov
TC : LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS : 79.040 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17158:2018
angleško : Composites made from cellulose based materials and thermoplastics (usually called wood polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Determination of particle size of lignocellosic material
slovensko : Kompoziti iz materialov na osnovi celuloze in termoplastov (običajno se imenujejo lesni polimerni kompoziti (WPC) ali kompoziti iz naravnih vlaken (NFC)) - Ugotavljanje velikosti delcev lignoceluloznega materiala
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 79.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi