ICS: 79.120.10 - Lesnoobdelovalni stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 150
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 691-1:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - 1. del: Splošne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7960:1995
angleško : Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines
slovensko : Hrup, ki ga povzročajo obdelovalni stroji - Pogoji obratovanja lesnoobdelovalnih strojev
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 79.120.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 847-1:2017
angleško : Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades
slovensko : Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 1. del: Rezkalno orodje, listi krožnih žag
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.100.40 25.100.20 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 847-2:2017
angleško : Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling
slovensko : Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 2. del: Zahteve za držalo rezkalnih orodij
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.100.20 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 847-3:2013
angleško : Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices
slovensko : Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 3. del: Vpenjalne naprave
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 848-3:2012
angleško : Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.040.20 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12779:2015
angleško : Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems with fixed installation - Safety requirements
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16770:2018
angleško : Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems for indoor installation - Safety requirements
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah za notranjo inštalacijo - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1807-2:2013
angleško : Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 2. del: Žage za razrez hlodovine
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-3:2014
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3:Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-6:2017
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6: Circular sawing machines for fire wood
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-7:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 7. del: Enolistne krožne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-8:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim dodajanjem in/ali odvzemanjem
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-9:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni rez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-10:2013
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-11:2013
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws)
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-12:2013
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 12. del: Nihalne krožne žage za prečni rez
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-15:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1870-16:2012
angleško : Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V cutting
slovensko : Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-1:2021
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:20201)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 19085-1:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 79.120.10 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-2:2021
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2021)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 2. del: Formatne horizontalne krožne žage za razrez plošč (ISO 19085-2:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-3:2021
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 3: Numerically controlled (NC/CNC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2021)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 3. del: Numerično krmiljeni (NC/CNC) vrtalni in rezkalni stroji (ISO 19085-3:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 25.040.20 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-4:2018
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 4: Vertical panel circular sawing machines (ISO 19085-4:2018)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 4. del: Krožne žage z vertikalno ploščo (ISO 19085-4:2018)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-5:2017
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 5: Dimension saws (ISO 19085-5:2017)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 5. del: Formatne žage (ISO 19085-5:2017)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.60 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-6:2017
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies") (ISO 19085-6:2017)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 6. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji (ISO 19085-6:2017)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi