ICS: 81.040.20 - Steklo v gradbeništvu

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 356:1999
angleško : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
slovensko : Steklo v stavbah - Varnostno steklo - Preskušanje in klasifikacija obstojnosti na udarec z roko
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20 13.310
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 410:2011
angleško : Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 673:2011
angleško : Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 674:2011
angleško : Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda z vročo ploščo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 675:2011
angleško : Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Ugotavljanje toplotne prehodnosti (U-vrednost) - Metoda toplotnega pretoka
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1063:1999
angleško : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
slovensko : Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20 13.310
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-2:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-3:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Polished wired glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-4:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Drawn sheet glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-5:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-6:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-7:2012
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 572-9:2004
angleško : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko : Steklo v stavbah - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 9. del Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1036-1:2007
angleško : Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and tests methods
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb - 1. del: Definicije, zahteve in preskusne metode
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1036-2:2008
angleško : Glass in Building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb - 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1051-1:2003
angleško : Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions and description
slovensko : Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1. del: Definicije in opis
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 01.040.81 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1051-2:2007
angleško : Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Stekleni zidaki in stekleni tlakovci - 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1096-1:2012
angleško : Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 1. del: Definicije in klasifikacija
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20 01.040.81
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1096-2:2012
angleško : Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 2. del: Zahteve in preskusne metode za nanose razredov A, B in S
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1096-3:2012
angleško : Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 3. del: Zahteve in preskusne metode za nanose razredov C in D
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1096-4:2018
angleško : Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 4. del: Standard za proizvod
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1096-5:2016
angleško : Glass in building - Coated glass - Part 5 - Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Steklo z nanosi - 5. del: Metode preskušanja in klasifikacija za samočistilne lastnosti površine stekla z nanosom
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12488:2016
angleško : Glass in buildings - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing
slovensko : Steklo v gradbeništvu - Priporočila za zasteklitev - Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12600:2002
angleško : Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass
slovensko : Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12603:2002
angleško : Glass in building - Procedures for goodness of fit and confidence intervals for Weibull distributed glass strength data
slovensko : Steklo v stavbah – Postopki ugotavljanja upogibne trdnosti in intervala zaupanja za podatke z Weibullovo porazdelitvijo
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 81.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi