ICS: 81.060.30 - Sodobna keramika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 208
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1006:2009
angleško : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the selection of test pieces for the evaluation of properties
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Navodilo za izbiro vzorcev pri vrednotenju lastnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1894:2005
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere - Determination of shear strength by compression loading of notched specimens
slovensko : Sodobna tehnična keramika – Mehanske lastnosti keramičnih kompozitov pri visoki temperaturi v pogojih inertne atmosfere – Ugotavljanje strižne trdnosti s tlačno obremenitvijo zarezanih preskušancev
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 623-1:2006
angleško : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 1: Determination of the presence of defects by dye penetration
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Splošne in strukturne lastnosti - 1. del: Ugotavljanje prisotnosti napak z uporabo barvil
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 623-4:2004
angleško : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 4: Determination of surface roughness
slovensko : Sodobna tehnična keramika – Monolitna keramika – Splošne in strukturne lastnosti – 4. del: Ugotavljanje površinske hrapavosti
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 658-1:1998
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile properties
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 1: Determination of tensile properties
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 658-4:2003
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar shear strength by compression loading of notched test specimens
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 4: Determination of interlaminar shear strength by compression loading of notched test specimens
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 658-5:2002
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points)
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 725-1:2007
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 1: Determination of impurities in alumina
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Preskusne metode za keramične praške - 1. del: Ugotavljanje nečistoč v aluminijevem oksidu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 725-2:2007
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 2: Determination of impurities in barium titanate
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Preskusne metode za keramične praške - 2. del: Ugotavljanje nečistoč v barijevem titanatu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 725-3:2007
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 3: Determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Preskusne metode za keramične praške - 3. del: Določevanje kisika v neoksidnih praških s toplotno ekstrakcijo z nosilnim plinom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 725-4:2006
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 4: Determination of oxygen content in aluminium nitride by XRF analysis
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Preskusne metode za keramične praške - 4. del: Določevanje kisika v aluminijevem nitridu z rentgensko fluorescenčno analizo (XRF)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 725-5:2007
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic powders - Part 5: Determination of particle size distribution
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Preskusne metode za keramične praške - 5. del: Ugotavljanje zrnavosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 820-1:2002
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural strength at elevated temperatures
slovensko : Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermonechanical properties - Part 1: Determination of flexural strength at elevated temperatures
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 820-2:2003
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded deformation
slovensko : Advanced technical ceramics - Methods of test for monolithic ceramics - Thermo-mechanical properties - Part 2: Determination of self-loaded deformation
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 820-3:2004
angleško : Advanced technical ceramics - Methods of testing monolithic ceramics - Thermomechanical properties - Part 3: Determination of resistance to thermal shock by water quenching
slovensko : Sodobna tehnična keramika – Metode za preskušanje monolitske keramike - Termomehanske lastnosti - 3. del: Ugotavljanje odpornosti proti temperaturnemu šoku pri hlajenju z vodo
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 820-4:2009
angleško : Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 4: Determination of flexural creep deformation at elevated temperatures
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Termomehanske lastnosti monolitske keramike - 4. del: Ugotavljanje upogibne deformacije pri povišanih temperaturah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 820-5:2009
angleško : Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 5: Determination of elastic moduli at elevated temperatures
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Termomehanske lastnosti monolitske keramike - 5. del: Ugotavljanje elastičnih modulov pri povišanih temperaturah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 821-2:1997
angleško : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse) method
slovensko : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Thermo-physical properties - Part 2: Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse) method
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 821-3:2005
angleško : Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics. Thermo-physical properties - Part 3: Determination of specific heat capacity
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Termofizikalne lastnosti - 3. del: Ugotavljanje posebne toplotne kapacitete
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-1:2006
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 1: Determination of flexural strength
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Mehanske lastnosti monolitske keramike pri sobni temperaturi - 1. del: Določanje upogibne trdnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-2:2006
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Mehanske lastnosti pri sobni temperaturi – 2. del: Določevanje elastičnega modula (Youngov modul), strižnega modula in Poissonovega števila
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-3:2005
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 3: Determination of subcritical crack growth parameters from constant stressing rate flexural strength tests
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-4:2005
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
slovensko : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-5:2006
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 5: Statistical analysis
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Monolitna keramika - Mehanske lastnosti pri sobni temperaturi – 5. del: Statistična analiza
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 843-6:2009
angleško : Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 6: Guidance for fractographic investigation
slovensko : Sodobna tehnična keramika - Mehanske lastnosti monolitske keramike pri sobni temperaturi - 6. del: Vodilo za fraktografsko raziskavo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 81.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi