ICS: 81.080 - Ognjevzdržni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 105
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1893:2008
angleško: Refractory products - Determination of refractoriness under load - Differential method with rising temperature (ISO 1893:2007)
slovensko: Ognjevzdržni izdelki - Ugotavljanje ognjevzdržnosti pod obremenitvijo - Diferenčna metoda z naraščajočo temperaturo (ISO 1893:2007)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8895:2006
angleško: Shaped insulating refractory products - Determination of cold crushing strength (ISO 8895:2004)
slovensko: Oblikovani izolacijski ognjevzdržni izdelki – Ugotavljanje tlačne trdnosti pri sobni temperaturi (ISO 8895:2004)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-1:2018
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 1. del: Ugotavljanje prostorninske mase, navidezne poroznosti in prave poroznosti
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-2:1995
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 2: Determination of true density
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 2. del: Ugotavljanje gostote
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-3:1997
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 3: Test methods for carbon-containing refractories
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 3. del: Metode za preskušanje ognjevzdržnih izdelkov, ki vsebujejo ogljik
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-4:1995
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 4: Determination of permeability to gases
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 4. del: Ugotavljanje prepustnosti za pline
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-5:2018
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 5. del: Ugotavljanje tlačne trdnosti ob porušitvi pri sobni temperaturi
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-6:2018
angleško: Methods of test for (dense) shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
slovensko: Metode za preskušanje (gostih) oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 6. del: Ugotavljanje upogibne trdnosti pri sobni temperaturi
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-7:1998
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated temperatures
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 7. del: Ugotavljanje upogibne trdnosti pri visokih temperaturah
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 993-9:1997
angleško: Methods of testing dense shaped refractory products - Part 9: Determination of creep in compression
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - 9. del: Ugotavljanje lezenja pod tlačno obremenitvijo
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1094-1:2008
angleško: Insulating refractory products - Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 1. del: Terminologija, klasifikacija in metode za topne visokotemperaturne vlaknene izdelke
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1094-2:1998
angleško: Insulating refractory products - Part 2: Classification of shaped products (ISO 2245:1990 modified)
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 2. del: Razvrstitev oblikovanih izdelkov (ISO 2245:1990, modificiran)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1094-4:1995
angleško: Insulating refractory products - Part 4: Determination of bulk density and true porosity
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 4. del: Ugotavljanje prostorninske mase in prave poroznosti
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1094-6:1998
angleško: Insulating refractory products - Part 6: Determination of permanent change in dimensions of shaped products on heating (ISO 2477:1987 modified)
slovensko: Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki - 6. del: Ugotavljanje trajnih sprememb mer oblikovanih izdelkov pri segrevanju (ISO 2477:1987, modificiran)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12676:2003
angleško: Refractory products - Determination of resistance to carbon monoxide (ISO 12676:2000)
slovensko: Ognjevzdržni izdelki – Ugotavljanje odpornosti proti ogljikovemu monoksidu (ISO 12676:2000)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12677:2011
angleško: Chemical analysis of refractory products by X-ray fluorescence (XRF) - Fused cast-bead method (ISO 12677:2011)
slovensko: Kemijska analiza ognjevzdržnih izdelkov z XRF - Metoda z vlito talino (ISO 12677:2011)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14719:2011
angleško: Chemical analysis of refractory material glass and glazes - Determination of Fe2+ and Fe3+ by the spectral photometric method with 1,10-phenanthroline (ISO 14719:2011)
slovensko: Kemijske analize ognjevzdržnih materialov, stekla in glazur - Določevanje Fe2+ in Fe3+ s spektrofotometrijsko metodo z 1,10-fenantrolinom (ISO 14719:2011)
TC: IKER - Keramika ICS: 71.040.40 81.080 81.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14945:2005
angleško: Refractory products and materials - Spectrometric determination of chromium (VI) in chrome bearing refractories, before and after use
slovensko: Ognjevzdržni izdelki in materiali – Spektrometrijsko določevanje kroma (VI) v kromovih ognjevzdržnih nosilcih, pred uporabo in po njej
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15418:2006
angleško: Methods of test for dense refractory products - Guidelines for testing the corrosion of refractories caused by liquids
slovensko: Metode za preskušanje gostih ognjevzdržnih izdelkov – Navodila za preskušanje odpornosti ognjevzdržnih materialov proti koroziji zaradi tekočin
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16282:2008
angleško: Methods of test for dense shaped refractory products - Determination of resistance to abrasion at ambient temperature (ISO 16282:2007)
slovensko: Metode za preskušanje gostih oblikovanih ognjevzdržnih izdelkov - Določanje odpornosti proti površinski obrabi pri zunanji temperaturi (ISO 16282:2007)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1927-1:2012
angleško: Unshaped (monolithic) refractory products - Part 1: Introduction and classification (ISO 1927-1:2012)
slovensko: Neoblikovani (monolitni) ognjevzdržni izdelki - 1. del: Uvod in klasifikacija (ISO 1927-1:2012)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1927-2:2012
angleško: Monolithic (unshaped) refractory products - Part 2: Sampling for testing (ISO 1927-2:2012)
slovensko: Neoblikovani (monolitni) ognjevzdržni izdelki - 2. del: Vzorčenje za preskušanje (ISO 1927-2:2012)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1927-3:2012
angleško: Monolithic (unshaped) refractory products - Part 3: Characterization as received (ISO 1927-3:2012)
slovensko: Neoblikovani (monolitni) ognjevzdržni izdelki - 3. del: Pripravljeni neoblikovani izdelki (ISO 1927-3:2012)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1927-4:2012
angleško: Monolithic (unshaped) refractory products - Part 4: Determination of consistency of castables (ISO 1927-4:2012)
slovensko: Neoblikovani (monolitni) ognjevzdržni izdelki - 4. del: Ugotavljanje konsistence gostih litih betonov (ISO 1927-4:2012)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1927-5:2012
angleško: Unshaped refractory materials - Part 5: Preparation and treatment of test pieces (ISO 1927-5:2012)
slovensko: Neoblikovani ognjevzdržni izdelki - 5. del: Priprava vzorcev za preskus (ISO 1927-5:2012)
TC: IKER - Keramika ICS: 81.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi