ICS: 83.040.30 - Pomožni materiali in aditivi za polimerne materiale

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-2:2011
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2011)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2:2011)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-3:2016
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:2016)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14577:2003
angleško : Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons
slovensko : Materiali in predmeti v stiku z živili - Polimerni materiali – Polimerni aditivi – Preskusna metoda za določevanje frakcije polimernih aditivov z maso pod 1000 daltonov
TC : EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS : 83.040.30 67.250
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4597-1:2008
angleško : Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 4597-1:2005)
slovensko : Polimerni materiali - Utrjevala in pospeševala za epoksidne smole - 1. del: Označevanje (ISO 4597-1:2005)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.040.30 83.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12877-1:1999
angleško : Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 1: General introduction
slovensko : Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 1. del: Splošna predstavitev
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12877-2:1999
angleško : Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 2: Determination by injection moulding
slovensko : Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 2. del: Določevanje z oblikovanjem vbrizga
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12877-3:1999
angleško : Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 3: Determination by oven test
slovensko : Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 3. del: Določevanje v pečici
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12877-4:1999
angleško : Colouring materials in plastics - Determination of colour stability to heat during processing of colouring materials in plastics - Part 4: Determination by two-roll milling
slovensko : Sredstva za obarvanje v polimernih materialih - Določevanje barvne stabilnosti na vročino med predelovanjem sredstev za obarvanje v polimernih materialih - 4. del: Določevanje z valjanjem dveh valjčkov
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14469-1:2004
angleško : Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures
slovensko : Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 1. del: Sestava in priprava osnovnih mešanic
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14469-2:2004
angleško : Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens
slovensko : Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 2. del: Priprava preskusnih vzorcev
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14469-3:2004
angleško : Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments
slovensko : Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 3. del: Določevanje relativne barvne jakosti belih pigmentov
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14469-4:2004
angleško : Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials
slovensko : Pigmenti in polnila - Preskušanje sredstev za obarvanje v mehčanem polivinilkloridu (PVC-P) - 4. del: Ugotavljanje bledenja sredstev za barvanje
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1043-2:1988
angleško : Plastics -- Symbols -- Part 2: Fillers and reinforcing materials
slovensko : Polimerni materiali - Simboli - 2. del: Polnila in materiali za ojačanje
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1043-2:2000
angleško : Plastics -- Symbols and abbreviated terms -- Part 2: Fillers and reinforcing materials
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-2:2001
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials (ISO 1043-2:2000)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 2. del: Polnila in materiali za ojačenje (ISO 1043-2)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1043-3:1996
angleško : Plastics -- Symbols and abbreviated terms -- Part 3: Plasticizers
slovensko : Polimerni materiali - Simboli - 3. del: Mehčala
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.01 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1043-3:1999
angleško : Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers (ISO 1043-3:1996)
slovensko : Polimerni materiali - Simboli in kratice - 3. del: Mehčala (ISO 1043-3:1996)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 01.075 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-1:2003
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 1. del: Splošni uvod
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-2:2003
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 2. del: Določevanje barvnih lastnosti in lahke disperzije v plastičnem polivinilkloridu z valjanjem dveh valjčkov
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-3:2003
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 3. del: Določevanje barvnih lastnosti in lahke disperzije črnih in barvnih pigmentov v polietilenu z valjanjem dveh valjčkov
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-4:2004
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode dispergiranja in ocenjevanje disperzibilnosti v polimernih materialih - 4. del: Ugotavljanje barvnih lastnosti in dispergiranja belih pigmentov v polietilenu z valjanjem z dvema valjčkoma
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-5:2005
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ocenjevanje disperzivnosti v polimernih materialih - 5. del: Ugotavljanje vrednosti tlaka s preskusom na filtru
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
Razveljavitev : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13900-6:2012
angleško : Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test
slovensko : Pigmenti in polnila - Metode disperzije in ugotavljanje disperzivnosti v plastičnih masah - 6. del: Ugotavljanje s preskusom prevleke
TC : PIP - Pigmenti in polnila ICS : 83.040.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
Razveljavitev : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi