ICS: 83.080.01 - Polimerni materiali na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 385
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 60:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel (ISO 60:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala, ki se lahko nasipa skozi lij določenih mer (ISO 60:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 62:2008
angleško: Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:2008)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje absorpcije vode (ISO 62:2008)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 171:1980
angleško: Plastics -- Determination of bulk factor of moulding materials
slovensko: Polimerni materiali - Določanje "bulk" faktorja (razmerja med gostoto oblikovanega materiala in navidezno gostoto materiala za oblikovanje) materialov za oblikovanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 175:2010
angleško: Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)
slovensko: Polimerni materiali - Preskusne metode za ugotavljanje učinkov pri potapljanju v tekoče kemikalije (ISO 175:2010)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 176:2005
angleško: Plastics - Determination of loss of plasticizers - Activated carbon method (ISO 176:2005)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje izgube mehčal - Metoda z aktivnim ogljem (ISO 176:2005)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 177:2017
angleško: Plastics - Determination of migration of plasticizers (ISO 177:2016)
slovensko: Polimerni materiali - Določevanje migracije mehčal (ISO 177:2016)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 178:2019
angleško: Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje upogibnih lastnosti (ISO 178:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 180:2019
angleško: Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 291:2008
angleško: Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008)
slovensko: Polimerni materiali - Standardne atmosfere za kondicioniranje in preskušanje (ISO 291:2008)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 472:2013
angleško: Plastics - Vocabulary (ISO 472:2013)
slovensko: Polimerni materiali - Slovar (ISO 472:2013)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 01.040.83
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 489:1999
angleško: Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje lomnega količnika (ISO 489:1999)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 585:1999
angleško: Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture content (ISO 585:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Nemehčani acetat celuloze - Določevanje vlage (ISO 585:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 604:2003
angleško: Plastics - Determination of compressive properties (ISO 604:2002)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje tlačnih lastnosti (ISO 604:2002)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 75-1:2020
angleško: Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 1: General test method (ISO 75-1:2020)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 1. del: Splošna preskusna metoda (ISO 75-1:2020)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 75-2:2013
angleško: Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:2013)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 2. del: Polimerni materiali in ebonit (ISO 75-2:2013)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 846:2019
angleško: Plastics - Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (ISO 846:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 07.100.99 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 868:2003
angleško: Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
slovensko: Polimerni materiali in ebonit - Določanje trdote po Shoru (ISO 868:2003)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 974:2000
angleško: Plastics -- Determination of the brittleness temperature by impact
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje temperature krhkosti z udarcem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1122:2001
angleško: Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method
slovensko: Polimerni materiali - Določevanje kadmija - Metoda mokrega razklopa
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1147:1995
angleško: Plastics/rubber -- Polymer dispersions and synthetic rubber latices -- Freeze-thaw cycle stability test
slovensko: Polimerni materiali - Polimerne disperzije - Preskus stabilnosti s cikličnim zamrzovanjem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1675:1985
angleško: Plastics -- Liquid resins -- Determination of density by the pyknometer method
slovensko: Polimerni materiali - Tekoče smole - Določanje gostote s piknometrom
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1675:1998
angleško: Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer method (ISO 1675:1985)
slovensko: Polimerni materiali – Tekoče smole – Določevanje gostote s piknometrom (ISO 1675:1985)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 179-1:2010
angleško: Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test (ISO 179-1:2010)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti pa Charpyju - 1. del: Preskus udarne žilavosti z neinstrumentalno metodo (ISO 179-1:2010)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 179-2:2020
angleško: Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2: Instrumented impact test (ISO 179-2:2020)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje udarne žilavosti po Charpyju - 2. del: Preskus udarne žilavosti z instrumentalnim prikazom (ISO 179-2:2020)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2115:1996
angleško: Plastics -- Polymer dispersions -- Determination of white point temperature and minimum film-forming temperature
slovensko: Polimerni materiali - Vodne disperzije polimerov in kopolimerov - Določanje temperature pobelitve ("white point") in minimalne temperature tvorbe filma
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi