ICS: 83.080.10 - Duromeri

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 138
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 60:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel (ISO 60:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala, ki se lahko nasipa skozi lij določenih mer (ISO 60:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 61:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel (ISO 61:1976)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala za oblikovanje, ki ga ni mogoče nasuti skozi lij določenih mer (ISO 61:1976)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 119:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free phenols - Iodometric method (ISO 119:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega fenola - Jodometrična metoda (ISO 119.1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 120:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free ammonia and ammonium compounds - Colorimetric comparison method (ISO 120:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega amoniaka in amonijevih spojin - Kolorimetrična primerjalna metoda (ISO 120:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 172:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Detection of free ammonia (ISO 172:1978)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Ugotavljanje prisotnosti prostega amoniaka (ISO 172:1978)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 295:2004
angleško: Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials (ISO 295:2004)
slovensko: Polimerni materiali - Stiskanje duromernih preskušancev (ISO 295:2004)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 308:1997
angleško: Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state) (ISO 308:1994)
slovensko: Polimerni materiali - Materiali za oblikovanje na osnovi fenolnih smol - Določevanje topnega v acetonu (navidezni delež smole v neoblikovanem stanju) (ISO 308:1994)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 489:1999
angleško: Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje lomnega količnika (ISO 489:1999)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 584:1997
angleško: Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of reactivity at 80 °C (conventional method) (ISO 584:1982)
slovensko: Polimerni materiali – Nenasičene poliestrske smole – Ugotavljanje reaktivnosti pri 80 °C (klasična metoda) (ISO 584:1982)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 75-3:2004
angleško: Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates (ISO 75-3:2004)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 3. del: Duromerni laminati z visoko trdnostjo (ISO 75-3:2004)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1842:1997
angleško: Plastics - Thermoset moulding compounds (SMC - BMC) - Determination of compression moulding shrinkage
slovensko: Polimerni materiali – Duromerni materiali za oblikovanje (SMC – BMC) – Določevanje skrčka pri oblikovanju s stiskanjem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2114:2000
angleško: Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) - Determination of partial acid value and total acid value (ISO 2114:2000)
slovensko: Polimerni materiali (poliestrske smole) ter barve in laki (veziva) - Določanje delnega in celotnega kislinskega števila (ISO 2114:2000)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2535:2002
angleško: Plastics - Unsaturated polyester resins - Measurement of gel time at ambient temperature (ISO 2535:2001)
slovensko: Polimerni materiali - Nenasičene poliestrske smole - Merjenje časa želiranja pri sobni temperaturi (ISO 2535:2001)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2554:1998
angleško: Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl value (ISO 2554:1997)
slovensko: Polimerni materiali - Nenasičene poliestrske smole - Določanje hidroksilnega števila (ISO 2554:1997)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2577:2007
angleško: Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of shrinkage
slovensko: Polimerni materiali - Duromerni materiali za oblikovanje - Ugotavljanje skrčka
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3001:1999
angleško: Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent (ISO 3001:1999)
slovensko: Polimerni materiali - Epoksidne spojine - Določanje epoksidnega ekvivalenta (ISO 3001:1999)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3146:2000
angleško: Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje temperature ali območja taljenja kristaliničnih polimerov s kapilarno cevko in polarizacijskim mikroskopom (ISO 3146:2000)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3521:1999
angleško: Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of overall volume shrinkage (ISO 3521:1997)
slovensko: Polimerni materiali - Nenasičeni poliestri in epoksidne smole - Določanje celotnega volumskega skrčka (ISO 3521:1997)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3671:1998
angleško: Plastics - Aminoplastic moulding materials - Determination of volatile matter (ISO 3671:1976)
slovensko: Polimerni materiali - Aminoplasti za oblikovanje - Določevanje hlapnih snovi (ISO 3671:1976)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4614:1999
angleško: Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of extractable formaldehyde (ISO 4614:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Oblikovanci iz melamin-formaldehidnih smol - Določevanje formaldehida, izločenega z ekstrakcijo (ISO 4614:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4615:1999
angleško: Plastics - Unsaturated polyesters and epoxide resins - Determination of total chlorine content (ISO 4615:1979)
slovensko: Polimerni materiali - Nenasičeni poliestri in epoksidne smole - Določevanje celotnega klora (ISO 4615:1979)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4895:2014
angleško: Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize (ISO 4895:2014)
slovensko: Polimerni materiali - Tekoče epoksidne smole - Ugotavljanje nagnjenosti h kristalizaciji (ISO 4895:2014)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7327:1997
angleško: Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination of free acid in acid anhydride (ISO 7327:1994)
slovensko: Polimerni materiali – Utrjevala in pospeševala za epoksidne smole – Določevanje proste kisline v kislinskem anhidridu (ISO 7327:1994)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7808:1998
angleško: Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer flow (ISO 7808:1992)
slovensko: Polimerni materiali - Duromerni materiali za oblikovanje - Ugotavljanje deleža materiala, izstisnjenega iz modela (ISO 7808:1992)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8619:2004
angleško: Plastics - Phenolic resin powder - Determination of flow distance on a heated glass plate (ISO 8619:2003)
slovensko: Polimerni materiali - Praškaste fenolne smole - Določevanje pretočne razdalje na segreti stekleni plošči (ISO 8619:2003)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi