ICS: 83.080.20 - Plastomeri

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 348
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 293:2005
angleško : Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (ISO 293:2004)
slovensko : Polimerni materiali - Preskušanci plastomerov, oblikovani s stiskanjem (ISO 293:2004)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 305:2019
angleško : Plastics - Determination of thermal stability of poly(vinyl chloride), related chlorine-containing homopolymers and copolymers and their compounds - Discoloration method (ISO 305:2019)
slovensko : Polimerni materiali - Določanje toplotne stabilnosti polivinilklorida, sorodnih homo- in kopolimerov ter njihovih zmesi, ki vsebujejo klor - Metoda razbarvanja (ISO 305:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 306:2013
angleško : Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2013)
slovensko : Polimerni materiali - Plastomeri - Ugotavljanje temperature zmehčišča po Vicatu (VST) (ISO 306:2013)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 307:2019
angleško : Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO 307:2019)
slovensko : Polimerni materiali - Poliamidi - Določanje števila viskoznosti (ISO 307:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 585:1999
angleško : Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture content (ISO 585:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Nemehčani acetat celuloze - Določevanje vlage (ISO 585:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 83.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1061:1999
angleško : Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity (ISO 1061:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Nemehčani acetati celuloze - Določanje kislosti (ISO 1061:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1068:1975
angleško : Plastics -- Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -- Determination of compacted apparent bulk density
slovensko : Polimerni materiali - PVC - Določanje navidezne nasipne mase po tresenju
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1110:1995
angleško : Plastics -- Polyamides -- Accelerated conditioning of test specimens
slovensko : Polimerni materiali - Poliamidi - Pospešeno kondicioniranje preskušancev
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1110:2019
angleško : Plastics - Polyamides - Accelerated conditioning of test specimens (ISO 1110:2019)
slovensko : Polimerni materiali - Poliamidi - Pospešeno kondicioniranje preskušancev (ISO 1110:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1158:1998
angleško : Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination of chlorine content (ISO 1158:1998)
slovensko : Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje klora (ISO 1158:1998)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1264:1997
angleško : Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of pH of aqueous extract (ISO 1264:1980)
slovensko : Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje pH vodnega ekstrakta (ISO 1264:1980)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1265:2007
angleško : Plastics - Poly(vinyl chloride) resins - Determination of number of impurities and foreign particles (ISO 1265:2007)
slovensko : Polimerni materiali - Polivinilklorid - Določanje števila nečistoč in tujkov (ISO 1265:2007)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1269:2006
angleško : Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of volatile matter (including water) (ISO 1269:2006)
slovensko : Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje hlapne snovi (vključno z vodo) (ISO 1269:2006)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1598:1999
angleško : Plastics - Cellulose acetate - Determination of insoluble particles (ISO 1598:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje števila netopnih delcev (ISO 1598:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1599:1999
angleško : Plastics - Cellulose acetate - Determination of viscosity loss on moulding (ISO 1599:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje znižanja viskoznosti pri oblikovanju s stiskanjem (ISO 1599:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1600:1999
angleško : Plastics - Cellulose acetate - Determination of light absorption on moulded specimens produced using different periods of heating (ISO 1600:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Acetat celuloze - Določanje absorpcije svetlobe oblikovancev, pripravljenih z različno dolgim segrevanjem (ISO 1600:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1624:2001
angleško : Plastics - Vinyl choride homopolymer and copolymer resins - Sieve analysis in water (ISO 1624:2001)
slovensko : Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Sejalna analiza v vodi (ISO 1624:2001)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1778:1999
angleško : Characteristic values for welded thermoplastics constructions - Determination of allowable stresses and moduli for design of thermoplastics equipment
slovensko : Značilne vrednosti zvarjenih konstrukcij iz plastomerov - Določanje dovoljenih obremenitev in modulov za načrtovanje opreme iz plastomerov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 182-1:1990
angleško : Plastics -- Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures -- Part 1: Congo red method
slovensko : Polimerni materiali - Določanje tendence zmesi in proizvodov na osnovi homo- in kopolimerov vinilklorida, da pri povišanih temperaturah sproščajo klorovodik ali druge kisle produkte - 1. del: Metoda z indikatorjem kongo-rdeče
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 182-2:1999
angleško : Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 2: pH method (ISO 182-2:1990)
slovensko : Polimerni materiali - Določanje tendence zmesi in proizvodov na osnovi homo- in kopolimerov vinilklorida, da pri povišanih temperaturah sproščajo klorovodik ali druge kisle produkte - 2. del: Metoda z merjenjem pH (ISO 182-2:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 182-3:2000
angleško : Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 3: Conductometric method (ISO 182-3:1993)
slovensko : Polimerni materiali - Ugotavljanje tendence zmesi in proizvodov na osnovi homo- in kopolimerov vinilklorida, da pri povišanih temperaturah sproščajo klorovodik ali druge kisle produkte - 3. del: Konduktometrijska metoda (ISO 182-3:1993)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 182-4:2000
angleško : Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 4: Potentiometric method (ISO 182-4:1993)
slovensko : Polimerni materiali - Ugotavljanje tendence zmesi in proizvodov na osnovi homo- in kopolimerov vinilklorida, da pri povišanih temperaturah sproščajo klorovodik ali druge kisle produkte - 4. del: Potenciometrijska metoda (ISO 182-4:1993)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1875:1982
angleško : Plastics -- Plasticized cellulose acetate -- Determination of matter extractable by diethyl ether
slovensko : Polimerni materiali - Mehčani acetat celuloze - Določanje izlužljivega z dietiletrom
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2561:2012
angleško : Plastics - Determination of residual styrene monomer in polystyrene (PS) and impact-resistant polystyrene (PS-I) by gas chromatography
slovensko : Polimerni materiali - Določevanje preostanka stirena v polistirenu in odpornosti polistirena proti udarcem s plinsko kromatografijo
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 71.040.50 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 294-1:2017
angleško : Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens (ISO 294-1:2017)
slovensko : Polimerni materiali - Vbrizgavanje plastomernih preskušancev - 1. del: Splošna načela in oblikovanje večnamenskih in paličastih preskušancev (ISO 294-1:2017)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi