ICS: 83.100 - Penjeni polimeri

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 96
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 844:2021
angleško : Rigid cellular plastics - Determination of compression properties (ISO 844:2021)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Ugotavljanje lastnosti stiskanja (ISO 844:2021)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 845:2009
angleško : Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density (ISO 845:2006)
slovensko : Penjeni polimerni materiali in gume - Določevanje navidezne gostote (ISO 845:2006)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1798:2008
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength and elongation at break (ISO 1798:2008)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje natezne trdnosti in raztezka pri pretrgu (ISO 1798:2008)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1856:2018
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set (ISO 1856:2018)
slovensko : Mehki penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje zaostale tlačne deformacije (ISO 1856:2018)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1922:2018
angleško : Rigid cellular plastics - Determination of shear properties
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje nateznih lastnosti
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1923:1995
angleško : Cellular plastics and rubbers - Determination of linear dimensions (ISO 1923:1981)
slovensko : Penjeni polimerni materiali in gume - Določanje linearnih mer (ISO 1923:1981)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1926:2009
angleško : Rigid cellular plastics - Determination of tensile properties
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje nateznih lastnosti
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2439:2008
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique) (ISO 2439:2008)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Mehke pene - Ugotavljanje trdote (odpornost proti vtiskovanju) (ISO 2439:2008)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2440:2019
angleško : Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests (ISO 2440:2019)
slovensko : Prožni in penjeni polimerni materiali - Preskus s pospešenim staranjem (ISO 2440:2019)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2796:1986
angleško : Cellular plastics, rigid -- Test for dimensional stability
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Preskus dimenzijske stabilnosti
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2896:2001
angleško : Rigid cellular plastics -- Determination of water absorption
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Določevanje vpijanja vode
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3385:2014
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding (ISO 3385:2014)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Mehke pene - Ugotavljanje utrujenosti materiala s sunkovitim obremenjevanjem s konstantno silo (ISO 3385:2014)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3582:2000
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame (ISO 3582:2000)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Mehke pene - Laboratorijska metoda za ocenjevanje gorilnih lastnosti majhnih preskušancev pri vžigu z majhnim plamenom s horizontalno metodo (ISO 3582:2000)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4590:2016
angleško : Rigid cellular plastics - Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells (ISO 4590:2016)
slovensko : Trdi penjeni polimerni materiali - Določanje prostorninskega deleža odprtih in zaprtih celic (ISO 4590:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4638:1995
angleško : Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow permeability (ISO 4638:1984)
slovensko : Polimerni materiali - Mehke pene – Določevanje prepustnosti toka zraka (ISO 4638:1984)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4651:1995
angleško : Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning performance (ISO 4651:1988)
slovensko : Penjeni polimerni materiali in gume - Določanje dinamične amortizacijske sposobnosti (ISO 4651:1988)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4898:2018
angleško : Rigid cellular plastics - Thermal insulation products for buildings - Specifications
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Specifikacije
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 91.100.60 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5999:2013
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Polyurethane foam for load-bearing applications excluding carpet underlay - Specification (ISO 5999:2013)
slovensko : Polimerni materiali - Mehke pene - Poliuretanska pena za nosilne aplikacije, razen za podlogo preprog - Specifikacija (ISO 5999:2013)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7214:2012
angleško : Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test (ISO 7214:2012)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Polietilen - Preskusne metode (ISO 7214:2012)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7231:2010
angleško : Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at constant pressure-drop (ISO 7231:2010)
slovensko : Polimerni materiali - Penjeni polimeri - Mehke pene - Določanje vrednosti zračnega pretoka pri konstantni razliki tlakov (ISO 7231:2010)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7616:1986
angleško : Cellular plastics, rigid -- Determination of compressive creep under specified load and temperature conditions
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Določevanje lezenja pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7850:1986
angleško : Cellular plastics, rigid -- Determination of compressive creep
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Določevanje lezenja pod tlačno obremenitvijo
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8067:2018
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of tear strength (ISO 8067:2018)
slovensko : Mehki penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje pretržne trdnosti (ISO 8067:2018)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8307:2018
angleško : Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound (ISO 8307:2018)
slovensko : Mehki penjeni polimerni materiali - Ugotavljanje prožnosti z odbojem kroglice (ISO 8307:2018)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9054:1999
angleško : Cellular plastics, rigid - Test methods for self-skinned, high-density materials (ISO 9054:1990)
slovensko : Penjeni polimerni materiali - Trde pene - Preskušanje trdih integralnih pen z visoko gostoto (ISO 9054:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi