ICS: 83.120 - Ojačani polimeri

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 110
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 59:2016
angleško : Glass reinforced plastics - Measurement of hardness by means of a Barcol impressor
slovensko : S steklom ojačeni polimerni materiali - Merjenje trdote z napravo po Barcolu
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 637:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 705:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 75-3:2004
angleško : Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates (ISO 75-3:2004)
slovensko : Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 3. del: Duromerni laminati z visoko trdnostjo (ISO 75-3:2004)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.10 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 761:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1119:2009
angleško : Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Spoji za cevi in fitinge iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za preskus tesnjenja in odpornosti proti poškodbam gibljivih in omejeno gibljivih spojev
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1120:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1172:1998
angleško : Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods (ISO 1172:1996)
slovensko : S stekleno tkanino ojačeni polimerni materiali - Prepregi, zmesi za oblikovanje in laminati - Določevanje steklene tkanine in mineralnih polnil - Metoda s sežigom (ISO 1172:1996)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1228:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1229:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1393:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1394:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3949:2020
angleško : Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko : Polimerne cevi in cevni priključki - S tekstilom ojačene vrste za hidravlično uporabo - Specifikacija (ISO 3949:2020, popravljena različica 2020-12)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3994:2014
angleško : Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials - Specification (ISO 3994:2014)
slovensko : Polimerne cevi - S plastomerno spiralo ojačene plastomerne cevi za sesanje in odvajanje vodnih materialov - Specifikacija (ISO 3994:2014)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.120 23.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 527-4:2021
angleško : Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-4:2021, Corrected version 2022-02)
slovensko : Polimerni materiali - Določanje nateznih lastnosti - 4. del: Preskusni pogoji za izotropne in ortotropne z vlakni ojačene polimerne kompozite (ISO 527-4:2021, popravljena različica 2022-02)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 527-5:2021
angleško : Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-5:2021)
slovensko : Polimerni materiali - Ugotavljanje nateznih lastnosti - 5. del: Preskusni pogoji za enostransko z vlakni ojačene polimerne kompozite (ISO 527-5:2021)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6031:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of in-plane shear properties (± 45° tensile test)
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje nateznih lastnosti (natezni preskus pri ±45°)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6032:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of the glass transition temperatures
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje temperaturne prehodnosti stekla
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6033:2015
angleško : Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Test method - Determination of interlaminar fracture toughness energy - Mode I - GIC
slovensko : Aeronavtika - Z ogljikovimi vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje energije pri medplastni lomni žilavosti - Način I - GIC
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6034:2015
angleško : Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Test method - Determination of interlaminar fracture toughness energy - Mode II - GIIC
slovensko : Aeronavtika - Z ogljikovimi vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje energije pri medplastni lomni žilavosti - Način II - GIIC
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6035:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of notched and unnotched tensile strength
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje natezne trdnosti rezanih in nerezanih vzorcev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6036:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of notched, unnotched and filled hole compression strength
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje natezne trdnosti rezanih, nerezanih in zapolnjenih vzorcev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6037:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of bearing strength
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje nosilne trdnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 6038:2015
angleško : Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of the compression strength after impact
slovensko : Aeronavtika - Z vlakni ojačeni polimerni materiali - Preskusna metoda - Ugotavljanje tlačne odpornosti po udarcu
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.120 49.025.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7822:1999
angleško : Textile glass reinforced plastics - Determination of void content - Loss on ignition, mechanical disintegration and statistical counting methods (ISO 7822:1990)
slovensko : S stekleno tkanino ojačeni polimerni materiali - Določanje praznin v materialu - Žaroizguba, mehansko drobljenje in statistična števna metoda (ISO 7822:1990)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 13.220.40 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi