ICS: 83.140.10 - Filmi in folije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 90
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 263:2008
angleško: Sanitary appliances - Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes
slovensko: Sanitarne naprave - Kopalne kadi in kadi za prhanje iz litih akrilnih plošč
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.70 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2556:1974
angleško: Plastics -- Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure -- Manometric method
slovensko: Polimerni materiali - Določanje prepustnosti filmov in folij za pline pod atmosferskim tlakom - Manometrična metoda
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2556:2000
angleško: Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure - Manometric method (ISO 2556:1974)
slovensko: Polimerni materiali - Filmi in folije - Ugotavljanje prepustnosti plinov pri atmosferskem tlaku - Manometrijska metoda (ISO 2556:1974)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 527-3:2018
angleško: Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets (ISO 527-3:2018)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nateznih lastnosti - 3. del: Preskusni pogoji za filme in plošče (ISO 527-3:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6179:2017
angleško: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:2017)
slovensko: Gumirano, vulkanizirano ali termoplastično - Gumirane površine in gumirane tekstilije - Ugotavljanje prepuščanja hitro hlapljivih tekočin (gravimetrijska tehnika) (ISO 6179:2017)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 83.140.10 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8295:2004
angleško: Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of friction (ISO 8295:1995)
slovensko: Polimerni materiali – Filmi in folije – Določevanje koeficienta trenja (ISO 8295:1995)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11501:2004
angleško: Plastics - Film and sheeting - Determination of dimensional change on heating (ISO 11501:1995)
slovensko: Polimerni materiali - Filmi in folije - Ugotavljanje spremembe mer pri segrevanju (ISO 11501:1995)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11502:2018
angleško: Plastics - Film and sheeting - Determination of blocking resistance (ISO 11502:2018)
slovensko: Polimerni materiali - Filmi in folije - Ugotavljanje odpornosti proti zlepljenju (ISO 11502:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11963:2019
angleško: Plastics - Polycarbonate sheets - Types, dimensions and characteristics (ISO 11963:2019)
slovensko: Polimerni materiali - Plošče iz polikarbonata - Vrste, mere in značilnosti (ISO 11963:2019)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12017:2021
angleško: Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets - Test methods (ISO 12017:2021)
slovensko: Polimerni materiali - Dvo- in triplastne plošče iz polimetilmetakrilata - Preskusne metode (ISO 12017:2021)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12576:1998
angleško: Plastics - Fibre reinforced composites - Preparation of compression moulded test plates of SMC, BMC and DMC
slovensko: Polimerni materiali – Kompoziti, ojačeni z vlakni – Priprava preskušancev iz SMC, BMC in DMC v obliki plošč s stiskanjem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 83.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13207:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
slovensko: Polimerni materiali - Termoplastične silažne folije in cevi za uporabo v kmetijstvu
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13655:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture
slovensko: Polimerni materiali - Termoplastične folije za mulčenje, primerne za nadaljnjo predelavo, za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 65.040.30 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14616:2004
angleško: Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers and their mixtures - Determination of shrinkage stress and contraction stress (ISO 14616:1997)
slovensko: Polimerni materiali - Toplotno krčljivi filmi iz polietilena, kopolimerov etilena in njihovih zmesi - Določanje krčenja (ISO 14616:1997)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14631:2021
angleško: Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) - Requirements and test methods (ISO 14631:2021)
slovensko: Ekstrudirane plošče iz modificiranega polistirena, odpornega proti udarcem (PS-I) - Zahteve in preskusne metode (ISO 14631:2021)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14632:2021
angleško: Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods (ISO 14632:2021)
slovensko: Ekstrudirane plošče iz polietilena (PE-HD) - Zahteve in preskusne metode (ISO 14632:2021)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14932:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales
slovensko: Polimerni materiali - Raztegljive plastomerne folije za zavijanje v bale
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 55.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15013:2007
angleško: Plastics - Extruded sheets of polypropylene (PP) - Requirements and test methods (ISO 15013:2007)
slovensko: Polimerni materiali - Ekstrudirane plošče iz polipropilena (PP) - Zahteve in preskusne metode (ISO 15013:2007)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15015:2011
angleško: Plastics - Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene copolymers (ABS, AEPDS and ASA) - Requirements and test methods (ISO 15015:2011)
slovensko: Polimerni materiali - Ekstrudirane plošče iz modificiranih akrilonitril-stirenskih kopolimerov (ABS, AEPDS in ASA), odpornih proti udarcem - Zahteve in preskusne metode (ISO 15015:2011)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15354:2006
angleško: Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Guidance for characterisation and designation
slovensko: Polimerni materiali – Ekstrudirani in/ali kalandrirani, neojačeni filmi ali plošče iz mehčanega polivinilklorida (PVC-P) – Navodila za karakterizacijo in označevanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15527:2018
angleško: Plastics - Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-HD) - Requirements and test methods (ISO 15527:2018)
slovensko: Polimerni materiali - Kompresijsko brizgane polietilenske plošče (PE-UHMW, PE-HD) - Zahteve in preskusne metode (ISO 15527:2018)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16240:2013
angleško: Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Prosojne, ploščate, masivne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope - Zahteve in preskusne metode
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.060.10 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17033:2018
angleško: Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
slovensko: Polimerni materiali - Biorazgradljive folije za mulčenje za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Zahteve in preskusne metode
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 65.060.99 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17104:2021
angleško: Thermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics
slovensko: Plastomerne toge zaščitne stenske obloge za notranjo uporabo v stavbah - Tehnične lastnosti
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.180 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17219:2018
angleško: Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films
slovensko: Polimerni materiali - Biorazgradljive termoplastične folije za mulčenje za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Vodnik za količinsko ugotavljanje sprememb folij
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 65.060.01 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi