ICS: 83.140.30 - Polimerne cevi in fitingi za snovi, ki niso tekočine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 85
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1680:1997
angleško : Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili za cevne sisteme iz polietilena (PE) - Metoda za preskus neprepustnosti med upogibanjem zaradi uporabe zapiralnih mehanizmov in po njem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1704:1997
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz plastomernih materialov - Metode za preskus neoporečnosti ventila, ki je bil podvržen izpostavljen cikličnim spremembam temperature in upogibanju
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1705:1996
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics valves - Test method for the integrity of a valve after an external blow
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni ventili - Metoda za preskus neoporečnosti ventila po zunanjem udarcu
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8659:2020
angleško : Thermoplastics valves - Fatigue strength - Test method (ISO 8659:2020)
slovensko : Plastomerni ventili - Trajna nihajna trdnost - Preskusna metoda (ISO 8659:2020)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 83.140.30 23.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12100:1997
angleško : Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between supports
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz polietilena (PE) - Metoda za preskus odpornosti proti upogibanju med podporami
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12119:1997
angleško : Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to thermal cycling
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Ventili iz polietilena (PE) - Metoda za preskus odpornosti proti cikličnim spremembam temperature
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14125:2013
angleško : Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations
slovensko : Cevovodi iz kovinskih gibljivih cevi in cevi iz plastomerov za podzemne napeljave za bencinske servise
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.10 83.140.30 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14422:2013
angleško : Clamp type coupling assemblies for liquefied petroleum gas (LPG) transfer hoses
slovensko : Cevne armature z objemkami za pretočne cevi za utekočinjeni naftni plin (LPG)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15389:2008
angleško : Industrial valves - Performance characteristics of thermoplastic valves when used as construction products
slovensko : Industrijski ventili - Zahteve glede primernosti uporabe ventilov iz plastomerov kot gradbenih elementov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1555-1:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 1. del: Splošno
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1555-2:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 2. del: Cevi
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1555-3:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 3. del: Fitingi
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1555-4:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 4. del: Ventili
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1555-5:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 5. del: Ustreznost sistema namenu
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1555-7:2021
angleško : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 7. del: Smernice za ugotavljanje skladnosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30 91.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17778:2015
angleško : Plastics piping systems - Fittings, valves and ancillaries - Determination of gaseous flow rate/pressure drop relationships (ISO 17778:2015)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Fitingi, ventili in pribor - Določanje razmerja plinskega pretoka/padca tlaka (ISO 17778:2015)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 27165:2012
angleško : Thermoplastics piping systems - Guidance for definitions of wall constructions for pipes (ISO/TR 27165:2012)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Navodilo za definicijo strukture sten za cevi (ISO/TR 27165:2012)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 28233:1990
angleško : Thermoplastics valves - Torque - Test method (ISO 8233:1988)
slovensko : Plastomerni ventili - Vrtilni moment - Preskusna metoda (ISO 8233:1988)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8283-1:1991
angleško : Plastics pipes and fittings -- Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C)
slovensko : Plastične cevi in fitingi - Mere oglavkov in vtičnih koncev za odvodne sisteme v zgradbah - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) in klorirani polivinilklorid (PVC - C)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30 91.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8283-2:1992
angleško : Plastics pipes and fittings -- Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings -- Part 2: Polyethylene (PE)
slovensko : Polimerne cevi in fitingi - Mere oglavkov in vtičnih koncev za odvodne sisteme v zgradbah - 2. del: Polietilen (PE)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30 91.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8283-3:1992
angleško : Plastics pipes and fittings -- Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings -- Part 3: Polypropylene (PP)
slovensko : Polimerne cevi in fitingi - Mere oglavkov in vtičnih koncev za odvodne sisteme v zgradbah - 3. del: Polipropilen (PP)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.140.30 91.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11299-1:2018
angleško : Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2018)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo s plinom - 1. del: Splošno (ISO 11299-1:2018)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11299-2:2018
angleško : Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11299-2:2018)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo s plinom - 2. del: Oblaganje z neprekinjenimi cevmi (ISO 11299-2:2018)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11299-3:2018
angleško : Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11299-3:2018)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo s plinom - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi (ISO 11299-3:2018)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.40 83.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14692-1:2017
angleško : Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2017)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - S steklenimi vlakni ojačeni polimerni cevovodi (GRP) - 1. del: Slovar, simboli, uporaba in materiali (ISO 14692-1:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 83.140.30 75.200 01.040.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi