ICS: 83.140.40 - Gumene cevi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 105
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 560:2018
angleško : Gas welding equipment - Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Cevne spojke za opremo za varjenje, rezanje in sorodne tehnike
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1256:2006
angleško : Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for equipment for welding, cutting and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Določila za cevne vode za varilno opremo, rezanje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1327:1996
angleško : Gas welding equipment - Thermoplastic hoses for welding and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Plastomerne gibke cevi za varjenje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1360:2013
angleško : Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - Specification
slovensko : Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki za sisteme za merjeno točenje goriv - Specifikacija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1761:1999
angleško : Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki za dostavo goriva s cisterno - Specifikacija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1762:2018
angleško : Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki za utekočinjeni naftni plin, LPG (tekoča ali plinska faza) in zemeljski plin do 25 barov (2,5 MPa) - Specifikacija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 75.200 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1765:2016
angleško : Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services - Specification for the assemblies
slovensko : Gumeni cevni priključki za dotok in odtok nafte in naftnih derivatov - Specifikacija za priključke
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1825:2017
angleško : Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification (ISO 1825:2017)
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki za pretakanje in praznjenje goriv letal na tleh - Specifikacija (ISO 1825:2017)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 49.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2398:2016
angleško : Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air - Specification (ISO 2398:2016)
slovensko : S tekstilom ojačene gumene cevi za stisnjeni zrak - Specifikacija (ISO 2398:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3821:2019
angleško : Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO 3821:2019)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Gumene cevi za varjenje, rezanje in sorodne postopke (ISO 3821:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3861:2021
angleško : Rubber hoses and hose assemblies for sand and grit blasting - Specification (ISO 3861:2021)
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki za peskanje - Specifikacija (ISO 3861:2021)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3862:2020
angleško : Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki - S spiralnimi žicami ojačene hidravlične cevi za tekočine na oljni ali vodni osnovi - Specifikacija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 23.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3949:2020
angleško : Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2020)
slovensko : Polimerne cevi in cevni priključki - S tekstilom ojačene vrste za hidravlično uporabo - Specifikacija (ISO 3949:2020)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 83.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4079:2020
angleško : Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki - S tekstilom ojačene hidravlične cevi za tekočine na oljni ali vodni osnovi - Specifikacija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 23.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4080:2009
angleško : Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of permeability to gas (ISO 4080:2009)
slovensko : Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki - Ugotavljanje prepustnosti za pline (ISO 4080:2009)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4671:2022
angleško : Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (ISO 4671:2022)
slovensko : Gumene in polimerne cevi ter cevni priključki - Metode merjenja mer cevi ter dolžin cevnih priključkov (ISO 4671:2022)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 23.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5359:2014
angleško : Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014)
slovensko : Anestezijska in dihalna oprema - Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO 5359:2014)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 83.140.40 11.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5774:2016
angleško : Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-air applications - Specification (ISO 5774:2016)
slovensko : Polimerne cevi - S tekstilom ojačene cevi za zrak pod tlakom - Specifikacija (ISO 5774:2016)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6605:2017
angleško : Hydraulic fluid power -- Test methods for hoses and hose assemblies
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Preskusne metode za gibke cevovode
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 83.140.40 23.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6801:2021
angleško : Rubber and plastics hoses - Determination of volumetric expansion (ISO 6801:2021)
slovensko : Gumene in polimerne cevi - Ugotavljanje volumenskega raztezanja (ISO 6801:2021)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 23.040.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6806:2017
angleško : Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2017)
slovensko : Gumene cevi in cevni priključki za oljne gorilnike - Specifikacija (ISO 6806:2017)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 27.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6808:2014
angleško : Plastic hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification (ISO 6808:2014)
slovensko : Polimerne cevi in cevni priključki za vsesavanje in izčrpavanje nafte in naftnih derivatov pri nizkem tlaku - Specifikacija (ISO 6808:2014)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7258:1984
angleško : Polytetrafluoroethylene (PTFE) tubing for aerospace applications -- Methods for the determination of the density and relative density
slovensko : Politetrafluoroetilenske (PTFE) cevi za letalske in vesoljske naprave - Metode ugotavljanja gostote in specifične prostornine
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 83.140.40 49.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8028:2018
angleško : Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:2017)
slovensko : Gumene in/ali polimerne cevi ter cevni priključki za brezzračno brizganje barve - Specifikacija (ISO 8028:2017)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 87.100 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8030:2014
angleško : Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO 8030:2014)
slovensko : Gumene in polimerne cevi - Metoda preskušanja vnetljivosti (ISO 8030:2014)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.140.40 13.220.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi