ICS: 83.140.50 - Tesnila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 549:2019
angleško: Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
slovensko: Gumeni materiali za tesnila in membrane v plinskih aparatih in plinskih napravah
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 682:2002
angleško: Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
slovensko: Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in vodikoogljikove tekočine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-1:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 1. del: Anaerobni tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-2:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 2. del: Nestrdljivi tesnilni materiali
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-3:1996
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo - 3. del: Nesintrani PTFE trakovi
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16119:2013
angleško: LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Tesnilne kape in čepi za ventile jeklenk in tlačnih posod za UNP - Specifikacija in preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62788-5-1:2020
angleško: Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods for use with edge seal materials
slovensko: Merilni postopki za materiale, uporabljene v fotonapetostnih modulih - 5-1. del: Robna tesnila - Priporočene preskusne metode za materiale robnih tesnil
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 83.140.50 27.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 682:2002/A1:2005
angleško: Elastomeric seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
slovensko: Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za pipe in napeljavo za plin in ogljikovodikove tekočine
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 751-3:1996/AC:1997
angleško: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes
slovensko: Tesnilni materiali za kovinske navojne zveze v stiku s plini 1., 2. in 3. družine ter vročo vodo – 3. del: Nesintrani PTFE trakovi - Popravek AC
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.60 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 291:1992
angleško: Rubber seals - Static seals in domestic appliances for combustible gas up to 200 mbar - Specifications for material
slovensko: Gumena tesnila - Nepremična tesnila v gospodinjskih aparatih za zgorevalni plin do 200 mbar - Specifikacije za material
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 83.140.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 549:1994
angleško: Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment
slovensko: Gumeni materiali za tesnila in membrane v plinskih aparatih in plinskih napravah
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 83.140.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4633:1983
angleško: Rubber seals -- Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines -- Specification for materials
slovensko: Gumena tesnila - Tesnilni spojni obroči v cevnih sistemih za preskrbo z vodo, sistemih za drenažo in kanalizacijo - Specifikacije materialov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.140.80 91.140.60 83.140.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1995
Razveljavitev: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12308:1998
angleško: Installations and equipment for LNG - Suitability testing of gaskets designed for flanged joints used on LNG piping
slovensko: Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin – Preskušanje ustreznosti tesnil za prirobnične spoje na cevovodih za utekočinjeni zemeljski plin
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 83.140.50 75.200
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13787:2001
angleško: Elastomers for gas pressure regulators and associated safety devices for inlet pressures up to 100 bar
slovensko: Elastomeri za regulatorje tlaka plina in pripadajoče varnostne naprave za vstopne tlake do 100 bar
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 83.140.50 23.060.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2003
Razveljavitev: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 16119
angleško: LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Tesnilne kape in čepi za ventile jeklenk in tlačnih posod za UNP - Specifikacija in preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 23.020.35 83.140.50
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi