ICS: 83.140.99 - Drugi izdelki iz gume in polimernih materialov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 34
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 477:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to impact of profiles by falling mass
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje odpornosti profilov proti učinku padajoče mase
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 478:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the appearance after exposure at 150 °C
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje videza po izpostavi temperaturi 150 °C
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 479:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of heat reversion
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje preostale deformacije po toplotni obremenitvi
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 513:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to artificial weathering
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje odpornosti proti vremenskim vplivom s pospešenim staranjem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 514:2018
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the strength of welded corners and T-joints
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje trdnosti kotnih varov in varov T
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12613:2021
angleško: Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
slovensko: Polimerne opozorilne priprave za podzemne kable in cevovode z vidnimi značilnostmi
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 13.320 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15123:2005
angleško: Design, preparation and application of internal polymer plastering systems
slovensko: Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.180 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15701:2016
angleško: Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods
slovensko: Polimerni materiali - Plastomerni jopiči za izoliranje proizvodov opreme stavb in za industrijske inštalacije - Zahteve in preskusne metode
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17271:2019
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils
slovensko: Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje trdnosti profilov, laminiranih s folijami
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17508:2021
angleško: Plastics - Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Terminology of PVC based materials
slovensko: Polimerni materiali - Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Terminologija za materiale na osnovi PVC
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13245-1:2010
angleško: Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles
slovensko: Polimerni materiali - Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu - 1. del: Označevanje profilov PVC-U
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13245-2:2008
angleško: Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes
slovensko: Polimerni materiali - Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu - 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13245-3:2010
angleško: Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles
slovensko: Polimerni materiali - Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu - 3. del: Označevanje profilov PVC-UE
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15534-4:2014
angleško: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles
slovensko: Kompoziti iz materialov na celulozni podlagi in plastomerov (navadno imenovani lesno-polimerni kompoziti (WPC) ali kompoziti iz naravnih vlaken (NFC)) - 4. del: Specifikacije za profile in ploščice talnih oblog
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15534-5:2014
angleško: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
slovensko: Kompoziti iz materialov na celulozni podlagi in plastomerov (navadno imenovani lesno-polimerni kompoziti (WPC) ali kompoziti iz naravnih vlaken (NFC)) - 5. del: Specifikacije za profile in ploščice stenskih oblog
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13245-2:2008/AC:2009
angleško: Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes
slovensko: Polimerni materiali - Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu - 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12608-1:2016+A1:2020
angleško: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Razvrščanje, zahteve in preskusne metode - 1. del: Neprevlečeni PVC-U profili s svetlo površino
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15534-1:2014+A1:2017
angleško: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products
slovensko: Kompoziti iz materialov na osnovi celuloze in plastomerov (navadno imenovani lesno-polimerni kompoziti (WPC) ali kompoziti iz naravnih vlaken (NFC)) - 1. del: Preskusne metode za karakterizacijo spojin in proizvodov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15534-6:2015+A1:2017
angleško: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements
slovensko: Kompoziti iz materialov na osnovi celuloze in plastomerov (navadno imenovani lesno-polimerni kompoziti (WPC) ali kompoziti iz naravnih vlaken (NFC)) - 6. del: Specifikacije za profile ograj in elementov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.99 79.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 477:1995
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Ugotavljanje odpornosti glavnih profilov proti učinku padajoče mase
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 478:1995
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Appearance after exposure at 150 °C - Test method
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Videz po izpostavi temperaturi 150 °C - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 479:1995
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of heat reversion
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Ugotavljanje preostale deformacije po toplotni obremenitvi
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 513:1999
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the resistance to artificial weathering
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Ugotavljanje odpornosti proti vremenskim vplivom s pospešenim staranjem
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2000
Razveljavitev: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 514:2000
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the strength of welded corners and T-joints
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat - Ugotavljanje trdnosti kotnih varov in varov T
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2001
Razveljavitev: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12608:2003
angleško: Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods
slovensko: Profili iz trdega polivinilklorida (PVC-U) za izdelavo oken in vrat – Razvrščanje, zahteve in preskusne metode
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.50 83.140.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi