ICS: 83.180 - Lepila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 204:2016
angleško : Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications
slovensko : Razvrstitev plastomernih lepil za les za nekonstrukcijsko uporabo
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 205:2016
angleško : Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints
slovensko : Lepila - Lepila za les za nekonstrukcijsko uporabo - Ugotavljanje natezno-strižne trdnosti spojev s preklopom
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 301:2017
angleško : Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
slovensko : Lepila na osnovi fenolov in aminoplastov za nosilne lesene konstrukcije - Razvrstitev in zahteve za delovanje
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 91.080.20 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 542:2003
angleško : Adhesives - Determination of density
slovensko : Lepila - Določanje gostote
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 543:2003
angleško : Adhesives - Determination of apparent density of powder and granule adhesives
slovensko : Lepila - Določanje nasipne gostote lepil v prahu in granulah
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 827:2005
angleško : Adhesives - Determination of conventional solids content and constant mass solids content
slovensko : Lepila – Določevanje suhega ostanka in suhega ostanka po sušenju do konstantne mase
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 828:2013
angleško : Adhesives - Wettability - Determination by measurement of contact angle and surface free energy of solid surface
slovensko : Lepila - Omočljivost - Ugotavljanje z merjenjem omočilnega kota in proste površinske energije trdne površine
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 923:2015
angleško : Adhesives - Terms and definitions
slovensko : Lepila - Izrazi in definicije
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180 01.040.83
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 924:2003
angleško : Adhesives - Solvent-borne and solvent-free adhesives - Determination of flashpoint
slovensko : Lepila - Raztopinska lepila in lepila brez topil - Določanje plamenišča
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1067:2005
angleško : Adhesives - Examination and preparation of samples for testing
slovensko : Lepila – Pregled in priprava preskusnih vzorcev
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1238:2011
angleško : Adhesives - Determination of the softening point of thermoplastic adhesives (ring and ball)
slovensko : Lepila - Določanje zmehčišča plastomernih lepil (obroček in kroglica)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1239:2011
angleško : Adhesives - Freeze-thaw stability
slovensko : Lepila - Stabilnost pri cikličnem zamrzovanju in odmrzovanju
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1240:2011
angleško : Adhesives - Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content
slovensko : Lepila - Določevanje hidroksilnega števila in/ali hidroksilnih skupin
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1241:1998
angleško : Adhesives - Determination of acid value
slovensko : Lepila - Določevanje kislinskega števila
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1242:2013
angleško : Adhesives - Determination of isocyanate content
slovensko : Lepila - Določevanje izocianatov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1243:2011
angleško : Adhesives - Determination of free formaldehyde in amino and amidoformaldehyde condensates
slovensko : Lepila - Določevanje prostega formaldehida v amino- in amidoformaldehidnih kondenzatih
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1244:1998
angleško : Adhesives - Determination of the colour and/or colour changes of adhesive coats under the influence of light
slovensko : Lepila - Določevanje barve in/ali spremembe barve premazov lepil pod vplivom svetlobe
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1245:2011
angleško : Adhesives - Determination of pH
slovensko : Lepila - Določevanje pH
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1246:1998
angleško : Adhesives - Determination of ash and sulphated ash
slovensko : Lepila – Določevanje pepela in sulfatnega pepela
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1392:2006
angleško : Adhesives for leather and footwear materials-Solvent-based and dispersion adhesives-Testing of bond strength under specified conditions
slovensko : Lepila za usnje in obutvene materiale - Raztopinska in disperzijska lepila - Preskusne metode za merjenje trdnosti vezave pod določenimi pogoji
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180 61.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1464:2010
angleško : Adhesives - Determination of peel resistance of adhesive bonds - Floating roller method
slovensko : Lepila - Določanje odpornosti proti odluščenju lepljenih stikov - Metoda s pomičnimi valji
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1465:2009
angleško : Adhesives - Determination of tensile lap-shear strength of bonded assemblies
slovensko : Lepila - Določanje strižne trdnosti prekritih spojev dveh togih lepljencev z nategom
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1719:1998
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Tack measurement for pressure sensitive adhesives - Determination of loop tack
slovensko : Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Merjenje lepljivosti lepil, občutljivih na pritisk - Določanje lepljivosti v loku
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1720:1998
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of dispersability
slovensko : Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Določanje porazdelitve (po površini)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1721:1998
angleško : Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Track measurement for pressure sensitive adhesives - Determination of rolling ball track
slovensko : Lepila za papir in karton, za embalažo in za odpadne higienske proizvode - Merjenje sledi lepil, občutljivih na pritisk - Določanje sledi kotaleče se kroglice
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi