ICS: 85.080.20 - Tissue papir

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 33
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-1:2019
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO 12625-1:2019)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 1. del: Slovar (ISO 12625-1:2019)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20 01.040.85
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-3:2014
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density (ISO 12625-3:2014)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 3. del: Ugotavljanje debeline, specifičnega volumna in prostorninske mase (ISO 12625-3:2014)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-4:2016
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption (ISO 12625-4:2016)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 4. del: Ugotavljanje natezne trdnosti, raztega pri največji sili in absorpcijske natezne energije (ISO 12625-4:2016)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-5:2016
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength (ISO 12625-5:2016)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 5. del: Ugotavljanje mokre natezne trdnosti (ISO 12625-5:2016)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-6:2016
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage (ISO 12625-6:2016)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 6. del: Ugotavljanje gramature (ISO 12625-6:2016)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-7:2021
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) (ISO 12625-7:2021)
slovensko: Tissue papir in izdelki iz tissue papirja - 7. del: Določevanje optičnih lastnosti - Merjenje beline in barve z D65/10° (zunanja dnevna svetloba) (ISO 12625-7:2021)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 17.180.20 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-8:2010
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 8: Water-absorption time and water-absorption capacity, basket- immersion test method (ISO/FDIS 12625-8:2010)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 8. del: Čas vpijanja vode in sposobnost vpijanja vode, preskusna metoda s potopitvijo košarice (ISO 12625-8:2010)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-9:2015
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 9: Determination of ball burst strength (ISO 12625-9:2015)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 9. del: Ugotavljanje razpočne trdnosti s kroglico (ISO 12625-9:2015)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-11:2019
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 11: Determination of wet ball burst strength (ISO 12625-11:2019)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 11. del: Ugotavljanje razpočne trdnosti s kroglico v mokrem (ISO 12625-11:2019)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-12:2010
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 12: Determination of tensile strength of perforated lines - Calculation of perforation efficiency (ISO 12625-12:2010)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 12. del: Ugotavljanje natezne trdnosti perforacije - Izračun učinka perforacije (ISO 12625-12:2010)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-15:2015
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 15: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with C/2° (indoor daylight) illuminant (ISO 12625-15:2015)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 15. del: Ugotavljanje optičnih lastnosti - Merjenje beline in barve s svetilom C/2° (osvetlitev v prostoru) (ISO 12625-15:2015)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-16:2015
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 16: Determination of optical properties - Opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method (ISO 12625-16:2015)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 16. del: Ugotavljanje optičnih lastnosti - Opaciteta (papirna podlaga) - Metoda razpršene odsevnosti (ISO 12625-16:2015)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-17:2021
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 17: Determination of disintegration in water (ISO 12625-17:2021)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 17. del: Določanje razvlaknjevanja v vodi (ISO 12625-17:2021)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-1:2005
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms (ISO 12625-1:2005)
slovensko: Tissue papir in izdelki iz tissue papirja – 1. del: Splošna navodila za izrazje (ISO 12625-1:2005)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20 01.040.85
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-dec-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-1:2011
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms (ISO 12625-1:2011)
slovensko: Tissue papir in izdelki iz tissue papirja - 1. del: Splošna navodila za uporabo terminologije (ISO 12625-1:2011)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20 01.040.85
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 12625-2:1999
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 2: Procedures for sampling and conditioning
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 2. del: Postopki vzorčenja in kondicioniranja
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12625-3:1999
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 3. del: Določevanje debeline, specifičnega volumna in prostorninske mase
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-3:2005
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density (ISO 12625-3:2005)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 3. del: Ugotavljanje debeline, specifičnega volumna in prostorninske mase (ISO 12625-3:2005)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12625-4:1999
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at break and tensile energy absorption
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 4. del: Določevanje natezne trdnosti in absorpcijske natezne energije
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-4:2005
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 4: Determination of tensile strength, stretch at break and tensile energy absorption (ISO 12625-4:2005)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 4. del: Ugotavljanje natezne trdnosti in absorpcijske natezne energije (ISO 12625-4:2005)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12625-5:1999
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 5. del: Določevanje mokre natezne trdnosti
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-5:2005
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength (ISO 12625-5:2005)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 5. del: Ugotavljanje mokre natezne trdnosti (ISO 12625-5:2005)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2005
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12625-6:1999
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 6. del: Določevanje gramature
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12625-6:2005
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 6: Determination of grammage (ISO 12625-6:2005)
slovensko: Tissue papir in proizvodi iz tissue papirja - 6. del: Ugotavljanje gramature (ISO 12625-6:2005)
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2005
Razveljavitev: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12625-7:2000
angleško: Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties
slovensko: Tissue papir in izdeki iz tissue papirja - 7. del: Določevanje optičnih lastnosti
TC: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki ICS: 85.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi