ICS: 87.060.20 - Veziva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 276:2021
angleško : Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test (ISO 276:2019)
slovensko : Veziva za barve in lake - Polimerizirano laneno olje - Zahteve in preskusne metode (ISO 276:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 277:2010
angleško : Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)
slovensko : Veziva za barve in lake - Surovo tungovo olje - Zahteve in preskusne metode (ISO 277:2002)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3681:2018
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of saponification value - Titrimetric method (ISO 3681:2018)
slovensko : Veziva za barve in lake - Določevanje števila umiljenja - Titracijska metoda (ISO 3681:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7142:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test (ISO 7142:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Epoksidne smole - Splošne metode preskušanja (ISO 7142:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7143:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders (ISO 7143:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Metode preskušanja za karakterizacijo veziv na vodni osnovi (ISO 7143:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10283:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric diisocyanates in isocyanate resins (ISO 10283:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Določevanje monomernih diizocianatov v poliizocianatnih smolah (ISO 10283:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11668:2001
angleško : Binders for paints and varnishes - Chlorinated polymerization resins - General methods of test (ISO 11668:1997)
slovensko : Veziva za barve in lake - Klorirane polimerne smole - Splošne metode preskušanja (ISO 11668:1997)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11908:1998
angleško : Binders for paints and varnishes - Amino resins - General methods of test (ISO 11908:1996)
slovensko : Veziva za barve in lake - Amino smole - Splošne metode preskušanja (ISO 11908:1996)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11909:2007
angleško : Binders for paints and varnishes - Polyisocyanate resins - General methods of test (ISO 11909:2007)
slovensko : Veziva za barve in lake - Poliizocianatne smole - Splošne metode preskušanja (ISO 11909:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13632:2012
angleško : Binders for paints and varnishes - Rosin - Sampling and sample preparation for colour measurement (ISO 13632:2012)
slovensko : Veziva za barve in lake - Smola - Vzorčenje in priprava vzorcev za merjenje barvnega števila (ISO 13632:2012)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14446:2010
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of the viscosity of industrial cellulose nitrate solutions and classification of such solutions (ISO 14446:1999)
slovensko : Veziva za barve in lake - Ugotavljanje viskoznosti industrijskih celuloznih nitratnih raztopin in klasifikacija takšnih raztopin (ISO 14446:1999)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15715:2006
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of turbidity (ISO 15715:2003)
slovensko : Veziva za barve in lake – Ugotavljanje motnosti (ISO 15715:2003)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15880:2004
angleško : Paints, varnishes and binders - Determination of MEQ value of water-based coating materials and binders (ISO 15880:2000)
slovensko : Barve, laki in veziva - Določevanje miliekvivalentne vrednosti (MEQ) premazov in veziv na vodni osnovi (ISO 15880:2000)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.040 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16805:2005
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of glass transition temperature (ISO 16805:2003)
slovensko : Veziva za barve in lake - Ugotavljanje temperature steklastega prehoda (ISO 16805:2003)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19334:2011
angleško : Binders for paints and varnishes - Gum rosin - Gas-chromatographic analysis (ISO 19334:2010)
slovensko : Veziva za barve in lake - Kolofonija - Plinsko kromatografske analize (ISO 19334:2010)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 71.040.50 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4625-1:2020
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method (ISO 4625-1:2020)
slovensko : Veziva za barve in lake - Ugotavljanje zmehčišča - 1. del: Metoda s prstanom in kroglico (ISO 4625-1:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4625-2:2006
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 2: Cup-and-ball method (ISO 4625-2:2004)
slovensko : Veziva za barve in lake – Ugotavljanje zmehčišča – 2. del: Metoda s čašo in kroglico (ISO 4625-2:2004)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4629-1:2016
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Titrimetric method - Part 1: Titrimetric method without using a catalyst (ISO 4629-1:2016)
slovensko : Veziva za barve in lake - Ugotavljanje bazičnosti - Titrimetrijska metoda - 1. del: Titrimetrijska metoda brez uporabe katalizatorja (ISO 4629-1:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4629-2:2016
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 2: Titrimetric method using a catalyst (ISO 4629-2:2016)
slovensko : Veziva za barve in lake - Ugotavljanje bazičnosti - 2. del: Titrimetrijska metoda z uporabo katalizatorja (ISO 4629-2:2016)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4629-3:2020
angleško : Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 3: Rapid test (ISO 4629-3:2018)
slovensko : Veziva za barve in lake - Določevanje hidroksilnega števila - 3. del: Hitri preskus (ISO 4629-3:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6744-1:2004
angleško : Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 1: General methods of test (ISO 6744-1:1999)
slovensko : Veziva za barve in lake - Alkidne smole - 1. del: Splošne metode preskušanja (ISO 6744-1:1999)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6744-2:2004
angleško : Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 2: Determination of phthalic anhydride content (ISO 6744-2:1999)
slovensko : Veziva za barve in lake - Alkidne smole - 2. del: Določevanje anhidrida ftalne kisline (ISO 6744-2:1999)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6744-3:2004
angleško : Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 3: Determination of unsaponifiable matter content (ISO 6744-3:1999)
slovensko : Veziva za barve in lake - Alkidne smole - 3. del: Določevanje neumiljivih snovi (ISO 6744-3:1999)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6744-4:2004
angleško : Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 4: Determination of fatty acid content (ISO 6744-4:1999)
slovensko : Veziva za barve in lake - Alkidne smole - 4. del: Določevanje maščobnih kislin (ISO 6744-4:1999)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13885-1:2021
angleško : Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent (ISO 13885-1:2020)
slovensko : Gelska permeacijska kromatografija (GPC) - 1. del: Tetrahidrofuran (THF) kot izpiralna tekočina (eluent) (ISO 13885-1:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi