ICS: 87.100 - Oprema za nanašanje premazov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 53
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1953:2013
angleško : Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements
slovensko : Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4619:2018
angleško : Driers for paints and varnishes (ISO 4619:2018)
slovensko : Sušilniki za barve in lake (ISO 4619:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8028:2018
angleško : Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:2017)
slovensko : Gumene in/ali polimerne cevi ter cevni priključki za brezzračno brizganje barve - Specifikacija (ISO 8028:2017)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 87.100 83.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16985:2018
angleško : Spray booths for organic coating material - Safety requirements
slovensko : Kabine za nanašanje organskih premazov - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50059:1990
angleško : Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing
slovensko : Specifikacija za ročno opremo za elektrostatično brizganje z nevnetljivimi materiali za barvanje in končno obdelavo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50059:2018
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - Ročna oprema za brizganje nevnetljivih premazov
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50176:2009
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50177:2009
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powder - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50223:2015
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 87.100 29.260.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50348:2010
angleško : Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos nevnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50580:2012
angleško : Safety of hand-held electric motor operated tools - Particular requirements for spray guns
slovensko : Varnost električnih ročnih orodij - Posebne zahteve za brizgalne pištole
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 87.100 25.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13966-1:2003
angleško : Determination of the transfer efficiency of atomising and spraying equipment for liquid coating materials - Part 1: Flat panels
slovensko : Ugotavljanje učinkovitosti nanašanja tekočih premaznih snovi razpršilnih in brizgalnih naprav - 1. del: Prekrivanje ploskev
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-1:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-2:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-3:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 3. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih kosmičev
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50144-2-7:2000
angleško : Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-7: Particular requirements for spray guns
slovensko : Varnost električnih ročnih orodij - 2-7. del: Posebne zahteve za brizgalne pištole
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 87.100 25.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12581:2005+A1:2010
angleško : Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements
slovensko : Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.220.60 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12621:2006+A1:2010
angleško : Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure - Safety requirements
slovensko : Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50177:2009/A1:2012
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 87.100 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50580:2012/A1:2013
angleško : Safety of hand-held electric motor operated tools - Particular requirements for spray guns
slovensko : Varnost električnih ročnih orodij - Posebne zahteve za brizgalne pištole - Dopolnilo A1
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 87.100 25.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12757-1:2005+A1:2010
angleško : Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing
slovensko : Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1953:1998
angleško : Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements
slovensko : Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 87.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
Razveljavitev : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4619:1998
angleško : Driers for paints and varnishes
slovensko : Sušilniki za barve in lake
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4619:2010
angleško : Driers for paints and varnishes (ISO 4619:1998)
slovensko : Sušilniki za barve in lake (ISO 4619:1998)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.100
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
Razveljavitev : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8028:2000
angleško : Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:1999)
slovensko : Gumene in/ali polimerne cevi ter cevni priključki za brezzračno brizganje barve - Specifikacija (ISO 8028:1999)
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 87.100 83.140.40
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi