ICS: 91.010.01 - Gradbeništvo na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC Guide 36:2020
angleško: Guidance on the rules for drafting and presentation of candidate harmonized product standards for construction products
slovensko: Napotki glede pravil za načrtovanje in predstavljanje kandidatov harmoniziranih standardov za gradbene proizvode
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.010.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13833:2003
angleško: Qualification of construction enterprises
slovensko: Kvalifikacija gradbenih podjetij
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.01 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16970:2016
angleško: Sustainability of construction works - Guidance for the implementation of EN 15804
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Navodila za uporabo EN 15804
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17439:2020
angleško: Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe
slovensko: Navodila za izvajanje EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2 v Evropi
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17654:2021
angleško: Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
slovensko: Smernica za izvajanje načrtov za izvedbo BIM-pristopa (BEP) in informacijskih zahtev naročnika (EIR) na evropski ravni na podlagi EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23386:2020
angleško: Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj in drugi digitalni procesi v gradbeništvu - Metodologija za opisovanje, vzpostavitev in vzdrževanje atributov v medsebojno povezanih podatkovnih slovarjih (ISO 23386:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23387:2020
angleško: Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6707-1:2020
angleško: Buildings and civil engineering works -- Vocabulary
slovensko: Stavbe in gradbeni inženirski objekti - Slovar
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 93.010 91.010.01 01.040.93 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-2:2020
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija informacij v gradbeništvu - 2. del: Okviri za klasifikacijo (ISO 12006-2:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12006-3:2016
angleško: Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
slovensko: Gradnja objektov - Organizacija podatkov o gradbenih delih - 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13567-2:2017
angleško: Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017)
slovensko: Tehnična dokumentacija izdelkov - Organizacija in poimenovanje plasti pri računalniškem projektiranju (CAD) - 2. del: Pojmi, format in oznake, uporabljene v gradbeni dokumentaciji (ISO 13567-2:2017)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 91.010.01 35.240.10 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-1:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 1. del: Koncepti, arhitektura in model (ISO 16757-1:2015)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16757-2:2019
angleško: Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
slovensko: Podatkovne strukture digitalnih knjižnic gradnikov stavbnih sistemov - 2. del: Geometrija (ISO 16757-2:2016)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17412-1:2020
angleško: Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
slovensko: Informacijsko modeliranje gradenj - Raven informacijskih potreb - 1. del: Pojmi in načela
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-1:2018
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-2:2018
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 2. del: Faza načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta (ISO 19650-2:2018)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-3:2020
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 3. del: Obratovalna faza sredstev (ISO 19650-3:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19650-5:2020
angleško: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
slovensko: Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 5. del: Varnostni pristop k upravljanju informacij (ISO 19650-5:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21597-1:2020
angleško: Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container (ISO 21597-1:2020)
slovensko: Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 1. del: Vsebnik (ISO 21597-1:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21597-2:2020
angleško: Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 2: Link types (ISO 21597-2:2020)
slovensko: Informacijski vsebnik za izročitev povezanih dokumentov - Specifikacija za izmenjavo - 2. del: Vrste povezav (ISO 21597-2:2020)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 91.010.01 35.240.67
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29481-1:2017
angleško: Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
slovensko: Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika (ISO 29481-1:2016)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 29481-2:2016
angleško: Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
slovensko: Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 2. del: Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012)
TC: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS: 35.240.67 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15804:2012+A2:2019
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.010.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 91.010.01 13.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1234:1993
angleško: Standardization programme - European Standards in the field of Construction products as defined by the Directive 89/106/EEC
slovensko: Standardizacijski program – Evropski standardi na področju gradbenih proizvodov, kot so opredeljeni v direktivi 89/106/EGS
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 01.120 91.010.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2007
Razveljavitev: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi