ICS: 91.010.30 - Tehnični vidiki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1995-1-1:2004
angleško : Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
slovensko : Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.20 91.010.30
Stopnja : 6100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 93.020 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National annex
slovensko : Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Apr-2009
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30 91.120.25
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko : Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.040.01 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 13.220.50 91.010.30
Stopnja : 7160 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko : Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja : 9800 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Oct-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.20 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.080.13 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1990:2002
angleško : Eurocode - Basis of structural design
slovensko : Eurocode – Osnove projektiranja
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.010.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-1:2000
angleško : Structural bearings - Part 1: General design rules
slovensko : Konstrukcijska ležišča - 1. del: Splošna pravila za projektiranje
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-2:2004
angleško : Structural bearings - Part 2: Sliding elements
slovensko : Konstrukcijska ležišča - 2. del: Drsni elementi
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-3:2005
angleško : Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings
slovensko : Konstrukcijska ležišča – 3. del: Elastomerna ležišča
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-4:2004
angleško : Structural bearings - Part 4: Roller bearings
slovensko : Konstrukcijska ležišča – 4. del: Valjčna ležišča
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-5:2005
angleško : Structural bearings - Part 5: Pot bearings
slovensko : Konstrukcijska ležišča – 5. del: Lončna ležišča
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1337-6:2004
angleško : Structural bearings - Part 6: Rocker bearings
slovensko : Konstrukcijska ležišča – 6. del: Linijska in točkovna zasučna ležišča
TC : BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS : 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi