ICS: 91.040.01 - Stavbe na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 57
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.040.01 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9836:2017
angleško: Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko: Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15331:2011
angleško: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko: Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 91.040.01 03.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15379:2006
angleško: Building management - Terminology and scope of services
slovensko: Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15643:2021
angleško: Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15941:2010
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Metodologija in informacije za generične podatke
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15942:2011
angleško: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format - Business to Business
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format - Medpodjetniško poslovanje
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 35.240.67 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15978:2011
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah - Računska metoda
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16627:2015
angleško: Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
slovensko: Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda
TC: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS: 13.020.20 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16893:2018
angleško: Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Specifikacije za lokacijo, gradnjo in spreminjanje stavb ali prostorov, namenjenih za shranjevanje ali uporabo zbirk kulturne dediščine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 97.195
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17210:2021
angleško: Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements
slovensko: Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Funkcionalne zahteve
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17385:2019
angleško: Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko: Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.01 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17440:2020
angleško: Assessment and retrofitting of existing structures
slovensko: Ocenjevanje in obnova obstoječih stavb
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.040.01 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17621:2021
angleško: Accessibility and usability of the built environment - Technical performance criteria and specifications
slovensko: Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Merila in specifikacije glede tehnične učinkovitosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.040.01 91.010.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17622:2021
angleško: Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment
slovensko: Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Ugotavljanje skladnosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 91.040.01 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-2:2006
angleško: Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 2. del: Smernice za pripravo dogovora o upravljanju objektov in storitev
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-3:2011
angleško: Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za kakovost pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-4:2011
angleško: Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-5:2011
angleško: Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 5. del: Navodilo za procese upravljanja objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-6:2011
angleško: Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 6. del: Merjenje površin in prostorov pri upravljanju objektov in storitev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15221-7:2012
angleško: Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
slovensko: Upravljanje objektov in storitev - 7. del: Smernice za učinke primerjalne analize
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.040.01 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15686-2:2012
angleško: Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
slovensko: Vgrajene konstrukcijske lastnosti - Načrtovanje življenjske dobe - 2. del: Postopki napovedovanja življenjske dobe
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 13.020.60 91.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-2:2014
angleško: Energy audits - Part 2: Buildings
slovensko: Energetske presoje - 2. del: Stavbe
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.70 27.015 91.040.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18523-1:2016
angleško: Energy performance of buildings -- Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation -- Part 1: Non-residential buildings
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Urniki in pogoji uporabe stavbe, con in prostorov za izračun rabe energije - 1. del: Nestanovanjske stavbe
TC: TOP - Toplota ICS: 91.040.01 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1991-1-1:2002
angleško: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
slovensko: Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.040.01 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi