ICS: 91.040.01 - Stavbe na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 58
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
slovensko : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.040.01 91.010.30
Stopnja : 7100 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9836:2017
angleško : Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators
slovensko : Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15331:2011
angleško : Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
slovensko : Merila za načrtovanje, upravljanje in kontrolo storitev vzdrževanja stavb
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 91.040.01 03.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 15379:2006
angleško : Building management - Terminology and scope of services
slovensko : Upravljanje stavb - Terminologija in področje uporabe storitev
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 01.040.03 03.080.99 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15643:2021
angleško : Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15941:2010
angleško : Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Metodologija in informacije za generične podatke
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15942:2021
angleško : Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format za medpodjetniško poslovanje
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 35.240.67 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15978:2011
angleško : Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah - Računska metoda
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16627:2015
angleško : Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
slovensko : Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti stavb - Računska metoda
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 13.020.20 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16893:2018
angleško : Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Specifikacije za lokacijo, gradnjo in spreminjanje stavb ali prostorov, namenjenih za shranjevanje ali uporabo zbirk kulturne dediščine
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 97.195
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17210:2021
angleško : Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements
slovensko : Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Funkcionalne zahteve
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17385:2019
angleško : Method for condition assessment of immobile constructed assets
slovensko : Metoda za oceno stanja nepremičnin
TC : VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS : 03.100.01 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17440:2020
angleško : Assessment and retrofitting of existing structures
slovensko : Ocenjevanje in obnova obstoječih stavb
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.040.01 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17621:2021
angleško : Accessibility and usability of the built environment - Technical performance criteria and specifications
slovensko : Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Merila in specifikacije glede tehnične učinkovitosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 91.040.01 91.010.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17622:2021
angleško : Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment
slovensko : Dostopnost in uporabnost grajenega okolja - Ugotavljanje skladnosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 91.040.01 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-2:2006
angleško : Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 2. del: Smernice za pripravo dogovora o upravljanju objektov in storitev
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-3:2011
angleško : Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 3. del: Navodilo za kakovost pri upravljanju objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-4:2011
angleško : Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 4. del: Taksonomija, klasifikacija in struktura pri upravljanju objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-5:2011
angleško : Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 5. del: Navodilo za procese upravljanja objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-6:2011
angleško : Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 6. del: Merjenje površin in prostorov pri upravljanju objektov in storitev
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15221-7:2012
angleško : Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
slovensko : Upravljanje objektov in storitev - 7. del: Smernice za učinke primerjalne analize
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.040.01 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15686-2:2012
angleško : Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
slovensko : Vgrajene konstrukcijske lastnosti - Načrtovanje življenjske dobe - 2. del: Postopki napovedovanja življenjske dobe
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 13.020.60 91.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16247-2:2014
angleško : Energy audits - Part 2: Buildings
slovensko : Energetske presoje - 2. del: Stavbe
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 03.100.70 27.015 91.040.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18523-1:2016
angleško : Energy performance of buildings -- Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation -- Part 1: Non-residential buildings
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Urniki in pogoji uporabe stavbe, con in prostorov za izračun rabe energije - 1. del: Nestanovanjske stavbe
TC : TOP - Toplota ICS : 91.040.01 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1991-1-1:2002
angleško : Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
slovensko : Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
TC : KON - Konstrukcije ICS : 91.040.01 91.010.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi