ICS: 91.040.10 - Javne stavbe

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2603:2016
angleško : Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements (ISO 2603:2016)
slovensko : Simultano tolmačenje - Vgrajene kabine - Zahteve (ISO 2603:2016)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4043:2016
angleško : Simultaneous interpreting - Mobile booths - Requirements (ISO 4043:2016)
slovensko : Simultano tolmačenje - Premične kabine - Zahteve (ISO 4043:2016)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20108:2017
angleško : Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements (ISO 20108:2017)
slovensko : Simultano tolmačenje - Kakovost in prenos zvoka in slike - Zahteve (ISO 20108:2017)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10 33.160.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20109:2016
angleško : Simultaneous interpreting - Equipment - Requirements (ISO 20109:2016)
slovensko : Simultano tolmačenje - Oprema - Zahteve (ISO 20109:2016)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22259:2021
angleško : Conference systems - Equipment - Requirements (ISO 22259:2019)
slovensko : Konferenčni sistemi - Oprema - Zahteve (ISO 22259:2019)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-1:2019
angleško : Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
slovensko : Prostori za gledalce - 1. del: Splošne značilnosti za vidno polje gledalcev
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 13200-2:2005
angleško : Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations
slovensko : Prostori za gledalce - Merila za načrtovanje storitvene oskrbe - 2. del: Značilnosti in nacionalne razmere
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-3:2018
angleško : Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
slovensko : Prostori za gledalce - 3. del: Ločilni elementi - Zahteve
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-4:2006
angleško : Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics
slovensko : Prostori za gledalce – 4. del: Lastnosti sedežev
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-5:2006
angleško : Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands
slovensko : Prostori za gledalce – 5. del: Teleskopske tribune
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-6:2020
angleško : Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
slovensko : Prostori za gledalce - 6. del: Razstavljive tribune
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-7:2014
angleško : Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes
slovensko : Prostori za gledalce - 7. del: Vhodni in izhodni elementi ter poti
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-8:2017
angleško : Spectator facilities - Part 8: Safety Management
slovensko : Prostori za gledalce - 8. del: Upravljanje varnosti
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2603:2016
angleško : Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements
slovensko : Simultano tolmačenje - Vgrajene kabine - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
Razveljavitev : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4043:2016
angleško : Simultaneous interpreting -- Mobile booths -- Requirements
slovensko : Simultano tolmačenje - Premične kabine - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
Razveljavitev : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 22259:2019
angleško : Conference systems -- Equipment -- Requirements
slovensko : Konferenčni sistemi - Oprema - Zahteve
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 33.160.60 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
Razveljavitev : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-1:2003
angleško : Spectator facilities - Part 1: Layout criteria for spectator viewing area - Specification
slovensko : Prostori za gledalce – 1. del: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev - Specifikacija
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
Razveljavitev : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-1:2012
angleško : Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
slovensko : Prostori za gledalce - 1. del: Splošne značilnosti za vidno polje gledalcev
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
Razveljavitev : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-3:2005
angleško : Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
slovensko : Prostori za gledalce – 3. del: Ločilni elementi – Zahteve
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2006
Razveljavitev : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-6:2006
angleško : Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands
slovensko : Prostori za gledalce – 6. del: Razstavljive (začasne) tribune
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13200-6:2012
angleško : Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands
slovensko : Prostori za gledalce - 6. del: Razstavljive (začasne) tribune
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
Razveljavitev : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprCEN/TR 16244
angleško : Ventilation for hospitals
slovensko : Prezračevanje za bolnišnice
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.30 91.040.10
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN ISO 24019
angleško : Simultaneous interpreting delivery platforms - Requirements and recommendations (ISO/FDIS 24019:2022)
slovensko : Platforme za simultano tolmačenje - Zahteve in priporočila (ISO/FDIS 24019:2022)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020 03.080.99 91.040.10
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 13200-2
angleško : Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
slovensko : Prostori za gledalce - Merila za načrtovanje storitvene oskrbe - 2. del: Značilnosti
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 13200-4
angleško : Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics
slovensko : Prostori za gledalce - 4. del: Lastnosti sedežev
TC : ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS : 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi