ICS: 91.040.10 - Javne stavbe

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2603:2016
angleško: Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements (ISO 2603:2016)
slovensko: Simultano tolmačenje - Vgrajene kabine - Zahteve (ISO 2603:2016)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4043:2016
angleško: Simultaneous interpreting - Mobile booths - Requirements (ISO 4043:2016)
slovensko: Simultano tolmačenje - Premične kabine - Zahteve (ISO 4043:2016)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20108:2017
angleško: Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements (ISO 20108:2017)
slovensko: Simultano tolmačenje - Kakovost in prenos zvoka in slike - Zahteve (ISO 20108:2017)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20109:2016
angleško: Simultaneous interpreting - Equipment - Requirements (ISO 20109:2016)
slovensko: Simultano tolmačenje - Oprema - Zahteve (ISO 20109:2016)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22259:2021
angleško: Conference systems - Equipment - Requirements (ISO 22259:2019)
slovensko: Konferenčni sistemi - Oprema - Zahteve (ISO 22259:2019)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-1:2019
angleško: Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
slovensko: Prostori za gledalce - 1. del: Splošne značilnosti za vidno polje gledalcev
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13200-2:2005
angleško: Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations
slovensko: Prostori za gledalce - Merila za načrtovanje storitvene oskrbe - 2. del: Značilnosti in nacionalne razmere
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-3:2018
angleško: Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
slovensko: Prostori za gledalce - 3. del: Ločilni elementi - Zahteve
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-4:2006
angleško: Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics
slovensko: Prostori za gledalce – 4. del: Lastnosti sedežev
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-5:2006
angleško: Spectator facilities - Part 5: Telescopic stands
slovensko: Prostori za gledalce – 5. del: Teleskopske tribune
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-6:2020
angleško: Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
slovensko: Prostori za gledalce - 6. del: Razstavljive tribune
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-7:2014
angleško: Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes
slovensko: Prostori za gledalce - 7. del: Vhodni in izhodni elementi ter poti
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-8:2017
angleško: Spectator facilities - Part 8: Safety Management
slovensko: Prostori za gledalce - 8. del: Upravljanje varnosti
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2603:2016
angleško: Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements
slovensko: Simultano tolmačenje - Vgrajene kabine - Zahteve
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Razveljavitev: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4043:2016
angleško: Simultaneous interpreting -- Mobile booths -- Requirements
slovensko: Simultano tolmačenje - Premične kabine - Zahteve
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Razveljavitev: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 22259:2019
angleško: Conference systems -- Equipment -- Requirements
slovensko: Konferenčni sistemi - Oprema - Zahteve
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 33.160.60 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2019
Razveljavitev: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-1:2003
angleško: Spectator facilities - Part 1: Layout criteria for spectator viewing area - Specification
slovensko: Prostori za gledalce – 1. del: Merila za načrtovanje vidnega polja gledalcev - Specifikacija
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2004
Razveljavitev: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-1:2012
angleško: Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
slovensko: Prostori za gledalce - 1. del: Splošne značilnosti za vidno polje gledalcev
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2012
Razveljavitev: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-3:2005
angleško: Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
slovensko: Prostori za gledalce – 3. del: Ločilni elementi – Zahteve
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 97.220.10 97.200.10 91.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2006
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-6:2006
angleško: Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands
slovensko: Prostori za gledalce – 6. del: Razstavljive (začasne) tribune
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2006
Razveljavitev: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13200-6:2012
angleško: Spectator facilities - Part 6: Demountable (temporary) stands
slovensko: Prostori za gledalce - 6. del: Razstavljive (začasne) tribune
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Razveljavitev: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprCEN/TR 16244
angleško: Ventilation for hospitals
slovensko: Prezračevanje za bolnišnice
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.30 91.040.10
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 24019
angleško: Simultaneous interpreting delivery platforms - Requirements and recommendations (ISO/DIS 24019:2021)
slovensko: Platforme za simultano tolmačenje - Zahteve in priporočila (ISO/DIS 24019:2021)
TC: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija ICS: 01.020 03.080.99 91.040.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 13200-2
angleško: Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
slovensko: Prostori za gledalce - Merila za načrtovanje storitvene oskrbe - 2. del: Značilnosti
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 91.040.10 97.220.10 97.200.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi