ICS: 91.060.10 - Stene. Predelne stene. Fasade

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 91
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12114:2000
angleško: Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method
slovensko: Toplotne značilnosti stavb - Zrakotesnost gradbenih komponent in elementov - Laboratorijska metoda
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12152:2002
angleško: Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
slovensko: Obešene fasade - Prepustnost zraka - Zahteve in klasifikacija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12153:2000
angleško: Curtain walling - Air permeability - Test method
slovensko: Obešene fasade - Prepustnost zraka - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12154:1999
angleško: Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
slovensko: Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Zahteve in klasifikacija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12155:2000
angleško: Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
slovensko: Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Laboratorijski preskus pri statičnem tlaku
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12179:2000
angleško: Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
slovensko: Obešene fasade - Odpornost proti obremenitvi z vetrom - Preskusna metoda
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12631:2017
angleško: Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2017)
slovensko: Toplotne značilnosti obešenih fasad - Izračun toplotne prehodnosti (ISO 12631:2017)
TC: TOP - Toplota ICS: 91.120.10 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13050:2011
angleško: Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray
slovensko: Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Laboratorijski preskus pri dinamičnem tlaku
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13051:2001
angleško: Curtain Walling - Watertightness - Site test
slovensko: Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Terenski preskus
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13111:2010
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Podložne folije za strehe in stene - Določevanje odpornosti proti penetraciji vode
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.10 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13116:2001
angleško: Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirements
slovensko: Obešene fasade - Odpornost proti obremenitvi z vetrom - Zahteve
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13119:2016
angleško: Curtain walling - Terminology
slovensko: Obešene fasade - Terminologija
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-1:2015
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 1. del: Stene
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-3:2014
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 3. del: Obešene fasade - Celotna fasada
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1364-4:2014
angleško: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 4. del: Obešene fasade - Delna fasada
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1365-1:2012
angleško: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko: Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: Stene
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14019:2016
angleško: Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements
slovensko: Obešene fasade - Odpornost proti udarcu - Zahtevane lastnosti
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14782:2006
angleško: Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
slovensko: Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.060.10 77.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14783:2013
angleško: Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
slovensko: Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge - Specifikacija za izdelek in zahteve
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.060.10 77.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16240:2013
angleško: Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
slovensko: Prosojne, ploščate, masivne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope - Zahteve in preskusne metode
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.060.10 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16703:2015
angleško: Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za suhomontažne sisteme iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo - Izolirnost pred zvokom v zraku
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16758:2021
angleško: Curtain walling - Determination of the strength of shear connections - Test method and requirements
slovensko: Obešene fasade - Ugotavljanje trdnosti strižnih spojev - Preskusna metoda in zahteve
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17146:2018
angleško: Determination of the strength of infill supports - Test method and requirements
slovensko: Ugotavljanje trdnosti podpore polnil - Preskusne metode in zahteve
TC: ISTP - Stavbno pohištvo ICS: 91.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9705-1:2016
angleško: Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration
slovensko: Preskusi odziva na ogenj - Sobni preskus proizvodov za oblogo zidov in stropov - 1. del: Preskusna metoda za konfiguracijo majhnih prostorov (ISO 9705-1:2016)
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 91.060.30 91.060.10 13.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12326-1:2014
angleško: Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
slovensko: Skrilavec in naravni kamen za pokrivanje streh in oblaganje zunanjih zidov - 1. del: Specifikacije za skrilavce in karbonatne skrilavce
TC: IKER - Keramika ICS: 91.060.20 91.060.10 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi