ICS: 91.060.10 - Stene. Predelne stene. Fasade

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 94
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12114:2000
angleško : Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method
slovensko : Toplotne značilnosti stavb - Zrakotesnost gradbenih komponent in elementov - Laboratorijska metoda
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12152:2002
angleško : Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
slovensko : Obešene fasade - Prepustnost zraka - Zahteve in klasifikacija
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12153:2000
angleško : Curtain walling - Air permeability - Test method
slovensko : Obešene fasade - Prepustnost zraka - Preskusna metoda
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12154:1999
angleško : Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
slovensko : Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Zahteve in klasifikacija
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12155:2000
angleško : Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
slovensko : Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Laboratorijski preskus pri statičnem tlaku
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12179:2000
angleško : Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
slovensko : Obešene fasade - Odpornost proti obremenitvi z vetrom - Preskusna metoda
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12631:2017
angleško : Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2017)
slovensko : Toplotne značilnosti obešenih fasad - Izračun toplotne prehodnosti (ISO 12631:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 91.120.10 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13050:2011
angleško : Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray
slovensko : Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Laboratorijski preskus pri dinamičnem tlaku
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13051:2001
angleško : Curtain Walling - Watertightness - Site test
slovensko : Obešene fasade - Neprepustnost za vodo - Terenski preskus
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13111:2010
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Podložne folije za strehe in stene - Določevanje odpornosti proti penetraciji vode
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.10 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13116:2001
angleško : Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirements
slovensko : Obešene fasade - Odpornost proti obremenitvi z vetrom - Zahteve
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13119:2016
angleško : Curtain walling - Terminology
slovensko : Obešene fasade - Terminologija
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10 01.040.91
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-1:2015
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 1. del: Stene
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-3:2014
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 3. del: Obešene fasade - Celotna fasada
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1364-4:2014
angleško : Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 4. del: Obešene fasade - Delna fasada
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1365-1:2012
angleško : Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
slovensko : Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: Stene
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14019:2016
angleško : Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements
slovensko : Obešene fasade - Odpornost proti udarcu - Zahtevane lastnosti
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14782:2006
angleško : Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
slovensko : Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 91.060.10 77.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14783:2013
angleško : Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
slovensko : Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge - Specifikacija za izdelek in zahteve
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 91.060.10 77.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16240:2013
angleško : Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
slovensko : Prosojne, ploščate, masivne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope - Zahteve in preskusne metode
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 91.060.10 83.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16703:2015
angleško : Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za suhomontažne sisteme iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo - Izolirnost pred zvokom v zraku
TC : AKU - Akustika ICS : 91.120.20 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16758:2021
angleško : Curtain walling - Determination of the strength of shear connections - Test method and requirements
slovensko : Obešene fasade - Ugotavljanje trdnosti strižnih spojev - Preskusna metoda in zahteve
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17146:2018
angleško : Determination of the strength of infill supports - Test method and requirements
slovensko : Ugotavljanje trdnosti podpore polnil - Preskusne metode in zahteve
TC : ISTP - Stavbno pohištvo ICS : 91.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9705-1:2016
angleško : Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration
slovensko : Preskusi odziva na ogenj - Sobni preskus proizvodov za oblogo zidov in stropov - 1. del: Preskusna metoda za konfiguracijo majhnih prostorov (ISO 9705-1:2016)
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 91.060.30 91.060.10 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12326-1:2014
angleško : Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
slovensko : Skrilavec in naravni kamen za pokrivanje streh in oblaganje zunanjih zidov - 1. del: Specifikacije za skrilavce in karbonatne skrilavce
TC : IKER - Keramika ICS : 91.060.20 91.060.10 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi